Соціальне страхування

Зміни у порядку обліку платників ЄСВ

23.06.2018 / 12:52

До Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом № 1162 (далі — Порядок), внесено зміни наказом № 393, який набрав чинності з 08.06.2018 р. Розглянемо основні з них.

Взяття на облік члена фермерського господарства

Нагадаємо, що Законом № 2148 внесено зміни до статей 4 та 5 Закону про ЄСВ, якими встановлено таке:

  • платниками єдиного внеску є члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;
  • взяття на облік таких осіб здійснюється не пізніше робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

Пунктом 1 розділу ІІІ Порядку визначено, що взяття на облік платника єдиного внеску — члена фермерського господарства контролюючим органом здійснюється за місцем проживання у день отримання від платника заяви про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства) за формою № 12-ЄСВ (далі — заява за формою № 12-ЄСВ).

Заява за формою № 12-ЄСВ підписується членом фермерського господарства та головою такого господарства.

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові платника єдиного внеску, місця проживання, основного виду діяльності платник єдиного внеску зобов’язаний у 10-денний строк з дня виникнення відповідних змін подати до контролюючого органу заяву за формою № 12-ЄСВ з приміткою «Зміни». До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін (п. 4 розділу ІІІ Порядку).

Заміна повідомлення за формою № 2-ЄСВ

Згідно з п. 5 розділу ІІІ Порядку у разі внесення змін до даних, що вказуються у повідомленні про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не поширюється дія Закону  України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», за формою № 2-ЄСВ (далі — повідомлення за формою № 2-ЄСВ) (найменування, прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження (місце проживання) платника єдиного внеску, контролюючого органу, в якому цей платник перебуває на обліку, тощо), таке повідомлення підлягає заміні у контролюючому органі.

Для отримання нового повідомлення за формою № 2-ЄСВ платник єдиного внеску подає до контролюючого органу заяву із зазначенням причин заміни та старе повідомлення.

Контролюючий орган протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику єдиного внеску нове повідомлення.

У такому самому порядку видається нове повідомлення замість зіпсованого чи втраченого.

Облік відокремлених підрозділів іноземних компаній

Якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами перевірок та звірок, або на підставі інформації від третіх осіб, або на підставі даних інших державних органів чи відповідних державних реєстрів установлено, що відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і при цьому не перебуває на обліку у відповідному контролюючому органі, то таким органом вживаються заходи щодо подання таким підрозділом документів для взяття на облік платником єдиного внеску і такий платник обліковується в конт­ролюючому органі з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік» (п. 4 розділу VІ Порядку).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».  Закон № 2148 — Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Наказ № 393 — наказ Мінфіну України від 29.03.2018 р. № 393 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наказ № 1162 — наказ Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162 «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників»