Митна справа

Гарантійне забезпечення зобов’язань

23.06.2018 / 13:07

Питання гарантій забезпечення виконання зобов’язань перед органами доходів і зборів визначено положеннями розділу Х Митного кодексу.

Зокрема, передбачено, що у випадках, визначених цим Кодексом, виконання зобов’язань осіб, що випливають з митних процедур, забезпечується шляхом надання митницям ДФС забезпечення сплати митних платежів у способи, визначені для відповідної митної процедури. Дізнаємось, в яких випадках необхідно надати забезпечення зобов’язань митницям ДФС, а також які існують форми та умови його надання.

У разі ввезення на митну територію України та/або переміщення терито­рією України прохідним та внутрішнім транзитом товарів за певним переліком обов’язковим є надання митницям ДФС забезпечення сплати митних платежів (частина друга ст. 305 Митного кодексу).

Перелік таких товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання забезпечення сплати митних платежів, затверджено постановою № 461.

Способи забезпечення сплати митних платежів:    

 • фінансові гарантії
 • гарантування на умовах Конвенції МДП
 • гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення

Окремо слід зазначити, що відповідно до частини першої ст. 148 Митного кодексу поміщення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Заходи гарантування додержання митного режиму переробки на митній території України застосовуються до товарів, визначених Кабінетом Міністрів України, при поміщенні яких у митний режим переробки на митній території України застосовуються фінансові гарантії відповідно до розділу X Кодексу.

Постановою № 295, зокрема, встановлено, що фінансові гарантії відповідно до розділу X Митного кодексу застосовуються при поміщенні у митний режим переробки на митній території України товарів групи 17 згідно з УКТ ЗЕД (цукор і кондитерські вироби з цукру). Крім того, зазначеною постановою затверджено перелік товарів, які заборонені для поміщення у митний режим переробки на митній території України.

До зазначеного переліку входять такі товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД:

02 — м’ясо та їстівні субпродукти;

6309 00 00 — одяг та інші вироби, що використовувалися;

25 — 97 — товари, в результаті переробки яких отримуються продукти переробки (крім залишків і відходів, зазначених у ст. 157 Митного кодексу) за кодами згідно з УКТ ЗЕД, що визначені у ст. 1 Закону № 441.

Розмір фінансової гарантії визначається митницею ДФС виходячи з суми митних платежів, що підлягає сплаті при випуску товарів для вільного обігу на митній території України або при вивезенні товарів за межі цієї території у митному режимі експорту (частина перша ст. 308 Митного кодексу).

У разі якщо при визначенні розміру фінансової гарантії неможливо точно визначити суму митних платежів, що підлягає сплаті, внаслідок ненадання митниці ДФС точних відомостей про характер, найменування, кількість, країну походження, митну вартість та код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД, розмір фінансової гарантії визначається виходячи з найбільшої величини ставок податків, вартості та/або кількості товарів, що можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.

Фінансові гарантії

Фінансові гарантії надаються митницям ДФС під час або до декларування товарів до митного режиму транзиту, попереднього декларування товарів, до їх прибуття на митну територію України та під час декларування товарів до митних режимів, що передбачають сплату митних платежів або передбачають перебування товарів під митним контролем до моменту закінчення дії відповідного митного режиму (частина перша ст. 310 Митного кодексу).

Фінансові гарантії надаються у вигляді:  

 • документа (викладеного в письмовій або електрон­ній формі зобов’язання гаранта сплатити визначені суми митних платежів на вимогу митниці ДФС
 • внесення декларантом, уповноваженою ним особою, перевізником або гарантом грошової застави на відповідний рахунок митниці ДФС або до каси митниці ДФС

Частиною третьою ст. 310 Митного кодексу визначено, що фінансові гарантії надаються на суму митних платежів, нарахованих на товари, які декларуються за од­нією митною декларацією або заявляються до митного режиму транзиту за одним транспортним документом.

Митниці ДФС як забезпечення сплати митних платежів приймають фінансові гарантії, видані гарантами, включеними до реєстру гарантів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Фінансова гарантія може бути індивідуальною (одноразовою), багаторазовою та генеральною (частина друга ст. 309 Митного кодексу). Розглянемо, чим вони відрізняються і коли застосовуються.

Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді письмового зобов’язання надається у паперовому або електронному вигляді 
на суму митних платежів за:                                                                     

 • однією митною декларацією в межах однієї зовнішньоторговельної операції
 • однією митною декларацією в межах однієї транзитної операції
 • одним документом контролю за переміщенням товарів
 • однією операцією з переміщення через митний кордон України товарів громадянами у випадках, визначених розділом XII Митного кодексу

Частиною четвертою ст. 309 Митного кодексу визначено, що індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у паперовому вигляді застосовується виключно під час переміщення товарів через митний кордон України із застосуванням митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів, оформлених на паперовому носії. Електронна копія такої індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії надсилається до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів авторизованим електронним повідомленням гаранта. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді електронного документа застосовується під час переміщення товарів через митний кордон України із застосуванням митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів, оформлених на паперовому носії або у вигляді електронного документа.

Багаторазова фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за кількома митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів при ввезенні товарів на митну територію України з метою транзиту або для вільного обігу на цій території для одного власника в рамках одного зовнішньоекономічного договору (частина п’ята ст. 309 Митного кодексу).

Генеральна фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів, які декларант або уповноважена ним особа планують подати протягом одного року (частина шоста ст. 309 Митного кодексу).

Багаторазова та генеральна фінансові гарантії надаються виключно у вигляді електронного документа (частина сьома ст. 309 Митного кодексу).

Фінансові гарантії у вигляді електронного документа надаються шляхом надсилання до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів авторизованого електронного повідомлення гаранта.

Прикріплення електронної копії індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді або фінансової гарантії у вигляді електронного документа до митної декларації або документа конт­ролю за переміщенням товарів здійснюється за допомогою автоматизованої системи митного оформлення.

Завершення оформлення митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів є підтвердженням прийняття фінансової гарантії як забезпечення виконання зобов’язань перед митницею

Підтвердженням прийняття індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді є проставляння митницею ДФС відбитка відповідного митного забезпечення на всіх примірниках фінансової гарантії.

Відповідно до частини першої ст. 311 Митного кодексу органи доходів і зборів як забезпечення сплати митних платежів приймають фінансові гарантії, видані гарантами, включеними до реєстру гарантів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Реєстр гарантів розміщено на офіційному порталі ДФС України. На сьогодні актуальний реєстр містить інформацію щодо наступних підприємств, які мають статус гаранта забезпечення сплати митних платежів:

 • ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ);
 • ПАТ «МТБ Банк» (м. Одеса);
 • ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро).
 • повне товариство «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» (м. Київ);
 • командитне товариство «Бізнес Гарант» (приватне підприємство «ВІП БІЗНЕС» і компанія) (м. Вінниця).

Згідно зі ст. 312 Митного кодексу у разі невиконання зобов’язання, забезпеченого фінансовою гарантією, наданою у вигляді документа, суми митних платежів, що підлягають сплаті, повинні бути перераховані гарантом на рахунок органу доходів і зборів впродовж трьох банківських днів з дня отримання гарантом вимоги органу доходів і зборів про таку сплату. При цьому отримані від гаранта кошти в рахунок погашення зобов’язань перераховуються органом доходів і зборів до державного бюджету впродовж одного робочого дня.

Гарантування на умовах Конвенції МДП

Carnet TIR (книжка МДП) — це митний вантажосупровідний документ, який дає право перевозити вантажі через кордон держав в опломбованих митницею кузовах автомобілів чи контейнерах за спрощених митних процедур.

Документ покриває автомобільні й залізничні перевезення вантажів (які здійснюються в автофургонах, трейлерах, напівтрейлерах і контейнерах) між державами, які визнають Конвенцію МДП 1959 р. і 1975 р. Всі автомобільні транспортні засоби повинні мати відповідні дозволи компетентних органів на їхнє використання, які видаються уповноваженими органами країни. Оформляються у вигляді книжки з відривними аркушами, які відриваються при проходженні вантажем чергової митниці.

Система МДП передбачена для максимального спрощення перевезення вантажів під митними печатками та пломбами в міжнародному торговельному обігу та забезпечення необхідною митною безпекою і гарантією.

Міжнародну систему гарантій розроблено таким чином, що у будь-який момент митні збори і податки, щодо яких існує ризик несплати в ході транзитних операцій, покриваються гарантією національного об’єднання на випадок, якщо перевізника не може бути притягнуто до відповідальності.

В Україні гарантом перед Міжнародним союзом автомобільного транспорту (далі —МСАТ) щодо відповідальності українських та іноземних автоперевізників у зв’язку із застосуванням ними на території України книжок МДП є Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (далі — АсМАП України).

Принцип дії міжнародної системи гарантій полягає у такому.

Кожне національне об’єднання, що представляє інтереси транспортного сектора в державі — учасниці Конвенції МДП і визнане митними органами цієї держави, гарантує сплату всіх митних зборів і податків, які можуть підлягати сплаті в разі виявлення якого-небудь порушення операції МДП на території цієї країни. Таким чином, національне об’єднання гарантує сплату таких мит і податків як національними, так і іноземними перевізниками, що здійснюють транспортні операції із застосуванням книжок МДП, виданих ним самим або подібним об’єднанням іншої держави.

В результаті кожна держава забезпечена гарантією при проведенні на його території транспортних операцій МДП. Інакше кажучи, завжди існує національний партнер, з якого митні органи можуть стягувати платежі в разі виявлення будь-яких порушень незалежно від того, чи здійснено це порушення національним або іноземним перевізником. Таким чином, система МДП може бути представлена як ланцюг національних транзитних перевезень, регульованих, утім, швидше міжнародними, ніж національними правилами, оскільки перевезення здійснюється під міжнародну гарантію. Водночас умови надання такої гарантії регламентуються національним законодавством, і вони зазвичай включаються до угоди між національними митними органами й об’єднанням.

Усі міжнародні гарантійні об’єднання складають своєрідний гарантійний ланцюг, що охоплює всі держави — учасниці Конвенції МДП. Гарантійний ланцюг супроводжується МСАТ у Женеві (Швейцарія) — неурядовою організацією, що представляє інтереси автомобільних перевізників в усьому світі. Робота гарантійного ланцюга підтримується декількома великими міжнародними страховими компаніями і контролюється Виконавчою радою МДП.

Кожна країна самостійно визначає межу гарантії, проте рекомендовано обмежувати максимальну суму, яку може бути витребувано від національного об’єднання за одну книжку МДП залежно від країни.

АсМАП України несе відповідальність перед ДФС за кожну книжку МДП, видану МСАТ, що використовується на території України, в сумі не більше ніж 100 тис. євро або відповідної суми в національній валюті, яка складається з митних податків, зборів, а також пені, яку митниці ДФС можуть пред’явити у разі виявлення порушень процедури МДП, допущених перевізником при використанні книжки МДП, прийнятої до оформлення митними органами України.

Така сума в більшості випадків перекриває розмір обов’язкових митних платежів за товари, перевезення яких здійснюється автотранспортними засобами.

Серед переваг застосування заходу гарантування перевезення на умовах МДП є те, що він є процедурно нескладним процесом і не потребує порівняно з іншими заходами значних витрат часу. Крім того, застосування цього заходу гарантування не потребує ані від власника вантажу, ані від перевізника додаткових грошових витрат (залучення додаткових обігових коштів), що є привабливим для сторін в умовах світової фінансової кризи.

В Україні гарантування на умовах Конвенції МДП як захід гарантування доставки товарів (крім алкогольних напоїв та тютюно­вих виробів), що перебувають під митним контролем, до митниці призначення застосовується за умови, що товари під час перевезення перетинають митний кордон України, а їх перевезення на всьому маршруті або на його частині здійснюється автомобільним транспортом.

Якщо нарахована сума податків і зборів (обов’язкових платежів), що підлягає сплаті за товар, який повинен переміщуватися транзитом через митну територію України із застосуванням книжки МДП, перевищує суму гарантійного забезпечення (більше ніж еквівалент 100 тис. євро), процедура перевезення із застосуванням книжки МДП припиняється і за необхідності подальшого переміщення товарів через митну територію України здійснюється із застосуванням одного з вищезазначених заходів гарантування доставки товарів.

Відповідно до частини першої ст. 316 Митного кодексу гарантування на умовах Конвенції МДП як захід гарантування доставки товарів (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів), що перебувають під митним контролем, до органу доходів і зборів призначення застосовується за умови, що товари під час перевезення перетинають митний кордон України, а їх перевезення на всьому маршруті або на його частині здійснюється автомобільним транспортом.

Порядок реалізації положень Конвенції МДП затверджено наказом № 953.

З 01.07.2016 р. міжнародні страховики системи МДП надали згоду на збільшення суми гарантії за кожною книжкою МДП та iCarnet в Україні до 100 тис. євро

Для запровадження такої норми в Україні між ДФС України, АсМАП України та МСАТ підписано відповідні двосторонні та трьохсторонні угоди.

Крім того, між ДФС України, АсМАП України та МСАТ підписано Угоду про взаємодію під час запровадження ваучера TIR+.

Ваучер TIR+ — це комп’ютеризована підвищена фінансова гарантія сплати митних платежів під час транзитних перевезень по території України товарів, що перебувають під митним контролем, у розмірі 100 тис. євро за кожним ваучером, використаним разом із книжкою МДП. Тобто завдяки ваучеру TIR+ сума гарантії за книжкою МДП збільшується до 200 тис. євро (100 тис. євро за книжкою МДП + + 100 тис. євро за одним ваучером TIR+).

Слід зазначити, що у Класифікаторі документів, затвердженому наказом № 1011, відсутній код для такого документа, як ваучер TIR+. Тому до внесення змін до Класифікатора документів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення для ваучера TIR+ у графі 44 МД на бланку ЄАД зазначається код 2959 (лист № 39482/7/99-99-18-02-01-17).

До нормативного врегулювання передбачено такий порядок оформлення ваучера TIR+.

Ваучер TIR+ може використовуватись у разі перевищення суми гарантії за Конвенцією МДП.

До моменту подання митниці відправлення книжки МДП перевізник реєструє ваучер TIR+ на сайті www.tirplus.net разом із дійсним номером книжки МДП, за якою проводиться операція МДП. Реєстрація закріплює ваучер TIR+ за відповідною книжкою МДП у базі МСАТ.

Ваучер TIR+ подається до митниці ДФС України разом із книжкою МДП, за якою проводиться операція МДП.

Посадова особа митниці ДФС за допомогою АСМО «Інспектор» здійснює перевірку статусу книжки МДП та наявності інформації про закріплення ваучера TIR+ за вищезазначеною книжкою МДП (перевірка здійснюється в автоматичному режимі щодо: дійсності книжки МДП та ваучера TIR+; закріплення ваучера TIR+ за відповідною книжкою МДП; дотримання умови, щоб загальна сума гарантії, наданої за книжкою МДП та ваучером TIR+, не перевищувала суми митних платежів; наявності в графі 44 МД на бланку ЄАД коду 2959 для ваучера TIR+; наявності діючої санкції, застосованої до перевізника відповідно до частини четвертої ст. 6 або частини першої ст. 38 Конвенції МДП). Позитивний результат перевірки статусу книжки МДП та номера ваучера TIR+ підтверджує дійсність гарантії для книжки МДП, за якою проводиться операція МДП.

Після отримання позитивних результатів перевірки статусу книжки МДП посадовою особою митниці відправлення проставляється відбиток штампу «Під митним конт­ролем» (далі — ПМК) на титульній сторінці ваучера TIR+ ліворуч від його порядкового номера, копія ваучера TIR+ залишається у справах митниці.

Оригінал ваучера TIR+ разом із книжкою МДП має бути доставлено перевізником до митниці призначення.

Після завершення операції МДП посадовою особою митниці призначення проставляється відбиток особистої номерної печатки на титульній сторінці ваучера TIR+ під відбитком штампу ПМК, проставленим у митниці відправлення.

Копія ваучера TIR+ залишається у митниці призначення разом із відповідним аркушем книжки МДП, а оригінал разом із книжкою МДП передається до гарантійного об’єднання перевізником.

Отримати відмову в оформленні ваучера TIR+ перевізник може за наявності таких підстав:

 • сума митних платежів перевищує суми гарантій за ваучером TIR+ та гарантії за книжкою МДП;
 • книжка МДП не прийнята до оформлення;
 • щодо перевізника застосовано санкції згідно з частиною четвертою ст. 6 або частиною першою ст. 38 Конвенції МДП;
 • у графі 44 митної декларації на бланку ЄАД відсутній код 2959 у разі застосування ваучера TIR+;
 • законодавство України з питань державної митної справи не виконується.

Конвенція про тимчасове ввезення

При переміщенні через митний кордон України товарів відповідно до положень Конвенції  про тимчасове ввезення та додатків B.1 – B.9 і D до неї у митних режимах тимчасового ввезення (вивезення) та транзиту як митна декларація використовується книжка (карнет) А.Т.А. Цей міжнародний митний документ містить міжнародну чинну гарантію на покриття ввізного мита і податків.

В Україні організацією, що видає книжки А.Т.А. та є гарантом перед митними органами всіх країн, які приєдналися до цієї Конвенції, визначено Торгово-промислову палату України.

Застосовуються карнети А.Т.А. з метою створення сприятливих умов для митного оформлення товарів при тимчасовому ввезенні (вивезенні) та транзиті через митний кордон. Проте використання цих документів при тимчасовому ввезенні товарів не є обов’язковим — декларант сам приймає рішення скористатися йому карнетом A.T.A., чи пройти процедури митного оформлення товарів за національними правилами країн призначення і транзитних країн.

Переваги використання карнета A.T.A.: 

 • умовне повне звільнення від сплати ввізного мита, митних зборів і податків при тимчасовому ввезенні товарів на термін до одного року. Немає потреби надавати за кордоном будь-які грошові застави, депозити, банківські гарантії як забезпечення сплати митних платежів, оскільки сам карнет A.T.A. є такою міжнародною гарантією. Одержувач карнета A.T.A. оплачує тільки послуги організації, що його видала
 • зникає потреба заповнення національних митних документів безпосередньо у кожному пункті пропуску через митний кордон, оскільки карнет A.T.A. заповнюється заздалегідь і містить відривні аркуші для митних органів кожної країни-учасниці, митний кордон якої перетинається
 • одним карнетом A.T.A. вантаж може бути оформлено для тимчасового ввезення (транзиту) в (через) кілька країн — учасниць системи A.T.A.
 • товари, охоплені карнетом A.T.A., можуть вивозитися та повертатися однією чи кількома партіями

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Конвенція МДП — Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 р. Конвенція про тимчасове ввезення — Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 р.) із застосуванням книжки (карнета) А.Т.А. Закон № 441 — Закон України «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням» від 13.12.2006 р. № 441-V. Постанова № 295 — постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. № 295 «Про деякі питання перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо поміщення окремих товарів у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України». Постанова № 461 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 461 «Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів». Наказ № 953 — наказ Мінфіну України від 20.11.2017 р. № 953 «Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 р. та Інструкції про заповнення книжки МДП». Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій». Лист № 39482/7/99-99-18-02-01-17 — лист ДФС України від 12.12.2016 р. №  39482/7/99-99-18-02-01-17 «Про практичну реалізацію Угод»

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42