Податок на прибуток

Використана література

23.06.2018 / 17:19

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV

Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Закон № 80 — Закон України від 29.12.2015 р. № 80 «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Закон № 514 — Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства»

Закон № 922 — Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі»

Закон № 1977 — Закон України від 23.03.2017 р. № 1977-VIII «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»

Закон № 2343 — Закон України від 14.05.92 р. № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Постанова № 758 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. № 758 «Про затвердження переліку товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування»

Наказ № 400 — наказ Мінфіну України від 03.04.2018 р. № 400 «Про затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань оподаткування податком на прибуток підприємства, податком на доходи фізичних осіб»

Перелік № 480 — Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затверджений постановою Кабміну України від 04.07.2017 р. № 480

Перелік № 1045 —  Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1045

ПБО 7 — Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92

ПБО 8 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242

ПБО 12 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91

ПБО 28 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Мінфіну України від 24.12.2004 р. № 817

ПБО 32 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну України від 02.07.2007 р. № 779

Положення № 637 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637

МСФЗ 13 — Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої вартості» від 01.01.2013 р.

МСБО 19 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам» від 01.01.2012 р.

МСБО 32 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: подання» від 01.01.2012 р.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5

Лист № 533/6/99-99-15-02-02-15/ІПК — лист ДФС України від 07.06.2017 р.  № 533/6/99-99-15-02-02-15/ІПК «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на деякі витрати»

Розпорядження № 977 — розпорядження Кабміну України від 16.09.2015 р. № 977-р «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України»

Методрекомендації № 561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42