ПДВ

Розрахунки коригування

09.07.2018 / 16:01

Виправлення помилок у податкових накладних і проведення коригувань податкових зобов’язань завжди були одними з найактуальніших питань для бухгалтерів. У цій статті — про те, як заповнити розрахунки коригування, щоб уникнути проблем при їх реєстрації, яку причину складання зазначати залежно від ситуації, як виправити помилки у податковій накладній, яка вже коригувалася.

Коли складається розрахунок коригування

У випадках коли після постачання товарів або послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, зокрема у разі зміни ціни після постачання, повернення товарів/послуг покупцем або суми попередньої оплати товарів/послуг постачальником, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача згідно з нормами п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН).

Також розрахунок коригування складається у разі необхідності виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Для здійснення коригування сум податкових зобов’язань і виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної (п. 21 Порядку № 1307).

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН, включаючи строки такої реєстрації, аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Нагадаємо, що відповідно до п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

 • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
 • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Тобто у разі якщо постачальником товарів — платником ПДВ було визначено податкові зобов’язання з ПДВ та надалі виникли обставини, внаслідок яких неможливо виконати умови договору постачання товарів/послуг, чи відбулася зміна умов договору і товар повертається покупцем, то постачальник має скласти розрахунок коригування датою першої події — на дату повернення товару покупцем або дату повернення попередньої оплати таким постачальником.

Особу, на яку покладається обов’язок зареєструвати розрахунок коригування в ЄРПН, і відповідальність за проведення такої реєстрації визначено підпунктами 192.1.1 та 192.1.2 п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу.

Слід зазначити, що зареєструвати розрахунок коригування в ЄРПН можна тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної. При цьому потрібно брати до уваги строки давності, встановлені ст. 102 Податкового кодексу, адже зареєструвати розрахунок коригування можна лише до податкової накладної, з дати складання якої не минуло 1095 календарних днів.

Зверніть увагу
 
Розрахунок коригування до податкової накладної, з дати складання якої минуло більше 1095 календарних днів, не може бути зареєстрований у зв’язку із закінченням строку, встановленого ст. 102 Податкового кодексу.

Причина коригування

З огляду на численні запити платників податку та кількість помилок, допущених при зазначенні причини у розрахунках коригування, це питання останнім часом є одним із найактуальніших.

У розрахунку коригування може бути зазначено такі причини коригування:

Повернення товару або авансових платежів
Після складання податкової накладної відбувається повне повернення суми попередньої оплати (авансу)/по­ставлених товарів або повернення залишку суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів

Зміна кількості
Після складання податкової накладної відбувається зміна кількості товарів/послуг (за винятком випадків повного повернення товарів)

Зміна ціни
Після складання податкової накладної відбувається зміна ціни товарів/послуг (за винятком випадків повного повернення коштів)

Зміна номенклатури
Після складання податкової накладної відбувається зміна ціни частини товарів/послуг та/або одночасна зміна і кількості, і ціни товарів/послуг

Усунення неоднозначностей*

Зменшення обсягу при нульовій кількості*

Зменшення кількості при нульовому обсягу*

*Зазначається при виправленні помилок, допущених під час попередніх коригувань податкової накладної, та з метою відображення правильних показників товарних позицій, які утворилися в результаті таких коригувань.

Причина коригування зазначається у графі 2 розрахунку коригування без лапок та інших додаткових розділових знаків. Якщо одна й та сама причина коригування зазначається в двох і більше рядках розрахунку коригування, запис в графі 2 в усіх таких рядках має бути ідентичним з точністю до знака.

Так, наприклад, якщо у розрахунку коригування при зазначенні причини коригування платником податку проставлено у графі 2 другого рядка зайвий пробіл, то такий запис не ідентифікуватиметься як ідентичний тому, що зазначений у графі 2 першого рядка, внаслідок чого такий розрахунок коригування буде відхилено системою та не зареєстровано у ЄРПН (табл. 1).

Таблиця 1

Розділ Б

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується

Причина коригування

Номенклатура товарів/послуг, вартості, кількість яких коригується

1

2

3

1

Зміна 1 номенклатури

 

2

Зміна   1 номенклатури

 

1 Знаки пробілів у цьому прикладі спеціально відображено графічно для унаочнення.

Особливості заповнення табличної частини розділу Б розрахунку коригування залежно від окремих ситуацій, що виникають у процесі господарської діяльності платників податків, розглянемо далі.

Ситуація 1

Повне повернення авансу/товарів чи їх залишку

У разі коли після складання податкової накладної відбувається повне повернення суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів або повернення їх залишку, постачальник складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання коштів/постачання товарів, на дату такого повернення.

Слід зауважити, що в такому порядку здійснюється заповнення розрахунку коригування виключно у тих випадках, коли товар або кошти (залишок товару або коштів) повертаються у повному обсязі, зазначеному у відповідних рядках податкової накладної (з урахуванням наявності фактів коригування, які мали місце раніше), тобто коли в результаті проведення такого коригування підсумкові показники податкової накладної дорівнюватимуть нулю.

У табличній частині такого розрахунку коригування (розділ Б) зазначаються:

 • у графі 1 — номер рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 2 — причина коригування «Повернення товару або авансових платежів». Причина коригування зазначається у графі 2 без лапок та інших додаткових розділових знаків;
 • у графі 7 «Коригування кількості; зміна кількості, об’єму, обсягу (–)(+)»  зі знаком «–» зазначається кількість (об’єм, обсяг) товарів/послуг, зазначена у графі 6 рядка податкової накладної, що коригується (з урахуванням наявності фактів коригування такого рядка, які мали місце раніше);
 • у графі 8 «Коригування кількості; ціна постачання товарів/послуг» вказується ціна, зазначена у графі 7 рядка податкової накладної, що коригується (з урахуванням наявності фактів коригування такого рядка, які мали місце раніше);
 • графи 9 «Коригування вартості; зміна ціни (–)(+)» та 10 «Коригування вартості; кількість постачання товарів/послуг» залишаються незаповненими;
 • у графах 3, 4.1 — 4.3, 5, 6, 11 та 12 залишаються незмінними показники відповідних граф рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 13 зі знаком «–» вказується загальний обсяг постачання (без ПДВ), зазначений у графі 10 рядка податкової накладної, що коригується (з урахуванням наявності фактів коригування такого рядка, які мали місце раніше).

Залежно від того, за якою ставкою ПДВ оподатковувалась операція, що коригується (за основною ставкою, ставками 7, 0 % чи звільнялася від оподаткування ПДВ), запов­нюється відповідна графа розділу А розрахунку коригування.

Як уже зазначалося, вимоги до складання розрахунків коригування аналогічні тим, що встановлені для податкових накладних. Водночас платники досить часто допускають помилки, по’вязані саме з порушенням встановлених Порядком № 1307 правил складання податкових накладних/розрахунків коригування, внаслідок чого отримують відмову у їх реєстрації в ЄРПН.

Наведемо приклад однієї з таких помилок.

Порядком № 1307 установлено, що у клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

У наведеній в прикладі ситуації платник податку — постачальник у зв’язку з тим, що покупець втратив потребу в отриманні послуг, за які раніше було виплачено аванс, здійснює повернення передоплати такому покупцю в повному обсязі та складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання такої передоплати (табл. 2).

Таблиця 2

Розділ Б

№  з/п рядка
податкової накладної, що коригується

 

Причина коригування

Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується

Код

Одиниця виміру товару/послуги

Коригування
кількості

Коригування
вартості

Код ставки

Код пільги

Обсяги постачання

(база оподат-

кування)

без урахування податку на додану вартість

Код виду діяльності сільсько-

госпо-

дарського товаро-

виробника

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознака імпортова-

ного товару

послуги згідно з ДКПП

умовне позначення (українське)

код

зміна кількості, об’єму, обсягу

(–) (+)

ціна постачання товарів/

послуг

зміна ціни

(–) (+)

кількість постачання товарів/

послуг

1

2

3

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Повернення товару або авансових платежів 

Транспортно-експедиторські послуги

 

 

52.29

грн

2454

–1

1 916,67

0

0

20

 

–1 916,67

 

У реєстрації такого розрахунку коригування буде відмовлено через те, що в електрон­ній формі розрахунку коригування у графах 9 та 10 проставлено нулі.

А у разі складання розрахунку коригування у зв’язку з поверненням товару або авансових платежів графи 9 «Коригування вартості; зміна ціни (–)(+)» та 10 «Коригування вартості; кількість постачання товарів/послуг» мають залишатися незаповненими.

Ситуація 2

Повернення частини авансу/товарів внаслідок зміни кількості або ціни

У разі якщо товар або кошти повертаються частково (у продавця залишається частина авансу в рахунок майбутнього постачання товарів/послуг або покупець повертає частину поставленого товару), то розрахунок коригування складається у порядку, передбаченому для випадків зміни ціни або кількості товарів/послуг (залежно від того, внаслідок зміни кількості чи ціни відбувається часткове повернення товарів/коштів). 

У такому розрахунку коригування кожному рядку податкової накладної, що коригується, відповідають два рядки розрахунку коригування:

 • у першому з них обнуляється рядок податкової накладної, кількість або ціна за якими змінюється;
 • у другому парному йому рядку, який додається і є новим для податкової накладної, зазначаються правильні показники.

При цьому обидва рядки не можуть мати один і той самий номер; другому з парних рядків (новому рядку) може бути присвоєно тільки новий номер рядка, тобто номер, якого не було у податковій накладній.

Одним розрахунком коригування можна внести зміни до кількох рядків податкової накладної за умови, що застосовується одна причина коригування, і в такому випадку у розрахунку коригування має бути відповідна кількість пар рядків. Для кількох різних причин коригування складається відповідна кількість таких розрахунків коригування.

У разі зміни ціни частини товарів/послуг, зазначених у податковій накладній (рядку податкової накладної), а також у разі одночасної зміни і кількості, і ціни товарів/послуг, яка відбувається після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної, розрахунок коригування складається з урахуванням особливостей, визначених для зміни номенклатури товарів/послуг.

Ситуація 3

Якщо повертається частина авансу/товарів внаслідок зміни кількості

У разі повернення частини суми поперед­ньої оплати (авансу)/поставлених товарів у зв’язку зі зміною кількості поставлених товарів/послуг без зміни їх ціни постачальник має скласти на дату такого повернення розрахунок коригування до податкової накладної, яку було складено на дату отримання коштів/постачання товарів.

У першому рядку табличної частини (розділ Б) такого розрахунку коригування:

 • у графі 1 зазначається порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується;
 • у графі 2 — причина коригування «Зміна кількості». Причина коригування вказується у графі 2 без лапок та інших додаткових розділових знаків;
 • значення граф 3 — 6 відповідає значенню відповідно граф 2 — 5 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 7 «Коригування кількості; зміна кількості, об’єму, обсягу (–)(+)» зі знаком «–» вказується значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 8 «Коригування кількості; ціна постачання товарів/послуг» вказується значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується; знак «–» у цій графі не проставляється;
 • графи 9, 10 «Коригування вартості» не заповнюються;
 • значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 13 зі знаком «–» вказується значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується.

Одночасно заповнюється другий рядок табличної частини (розділ Б) такого розрахунку коригування, у якому:

 • у графі 1 зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (наприклад, якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 рядків, то у графі 1 зазначається номер 11);
 • у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна кількості». Причина коригування вказується у графі 2 без лапок та інших додаткових розділових знаків. Запис у графі 2 першого і другого рядків не має відрізнятися;
 • значення граф 3 — 6 відповідає значенню відповідно граф 2 — 5 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 7 «Коригування кількості; зміна кількості, об’єму, обсягу (–)(+)» зазначається нове (змінене, правильне) значення кількості товарів/послуг:
 • у графі 8 «Коригування кількості; ціна постачання товарів/послуг» вказується значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;
 • графи 9, 10 не заповнюються;
 • значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 13 вказується правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).

Ситуація 4

Повернення частини авансу у зв’язку зі зміною ціни товарів/послуг

Якщо після складання податкової накладної відбувається повернення частини суми попередньої оплати (авансу) за рахунок зміни ціни товарів/послуг без зміни їх кількості, то постачальник на дату такого повернення складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання коштів, та заповнює його аналогічно розрахунку коригування при зміні кількості товарів/послуг, але з такими відмінностями:

в обох рядках у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна ціни». Причина коригування вказується в графі 2 без лапок та інших додаткових розділових знаків. Запис у графі 2 першого і другого рядків не повинен відрізнятися;

в обох рядках графи 7, 8 не заповнюються;

у першому рядку у графі 9 «Коригування вартості; зміна ціни (–)(+)» зі знаком «–» вказується значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;

у другому рядку у графі 9 «Коригування вартості; зміна ціни (–)(+)» зазначається нове (змінене, правильне) значення ціни товарів/послуг;

в обох рядках у графі 10 «Коригування вартості; кількість постачання товарів/послуг» зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується.

Ситуація 5

Зміна номенклатури

Якщо після отримання попередньої оплати та складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в межах отриманого авансу відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) на дату постачання товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати.

У першому рядку табличної частини (розділ Б) розрахунку коригування зі знаком «–» зазначаються показники рядка податкової накладної, номенклатура товарів/послуг за яким змінюється (такий рядок «обнуляється» (сторнується)). У графі 1 цього рядка в обов’язковому порядку вказується порядковий номер (№ за порядком) рядка податкової накладної, що коригується.

Показники номенклатури товарів/послуг, які постачаються на заміну тих, що були вказані у раніше складеній податковій накладній, зазначаються у розрахунку коригування новими рядками як одна або кілька нових (змінених) товарних позицій (номенклатури).

Додавання однієї або кількох нових (змінених) товарних позицій (номенклатури) в розрахунку коригування до такої податкової накладної здійснюється в окремих рядках розрахунку коригування, в яких зазначаються відповідні показники за товарами/послугами, що додаються (нові товарні позиції).

При цьому у графі 1 кожного з нових рядків табличної частини (розділ Б) розрахунку коригування таким новим товарним позиціям присвоюються нові чергові порядкові номери рядків, яких не було в податковій накладній, що коригується.

Наприклад, платником податку складено податкову накладну на надану послугу одним рядком і зареєстровано таку накладну в ЄРПН. При цьому в рядку 1 графи 2 цієї накладної було помилково зазначено номенклатуру наданої послуги. З метою виправлення помилки платником було складено розрахунок коригування (табл. 3).

Таблиця 3

Розділ Б

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується

Причина коригування

Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується

1

2

3

1

Зміна номенклатури 

Транспортно-експедиторські послуги

1

Зміна номенклатури

Транспортні послуги

1

Зміна номенклатури

Експедиторська винагорода

У наведеному прикладі в розрахунку коригування у двох додаткових рядках, які замінюють собою рядок № 1 податкової накладної, у графі 1 в другому та третьому рядках замість двох нових номерів 2 та 3 проставлено цифру 1.

У графі 2 табличної частини (розділ Б) розрахунку коригування в усіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури товарів/послуг, зазначається причина коригування «Зміна номенклатури». Причина коригування вказується в графі 2 без лапок та інших додаткових розділових знаків. Запис у графі 2 першого і кожного з нових рядків не повинен відрізнятися.

Наприклад, у податковій накладній було чотири рядки з різним видом (номенклатурою) товару. Відбувається зміна номенклатури товарів, зазначених у другому та четвертому рядках податкової накладної. Товар 2 та товар 4 (відповідно другий та четвертий рядки податкової накладної) замінюються на товар 5 та товар 6 відповідно.

У табличній частині (розділ Б) розрахунку коригування до такої податкової накладної:

 • у першому рядку розрахунку коригування в графі 1 зазначається номер рядка «2» податкової накладної, який коригується;
 • у графах 7 та 13 цього рядка зі знаком «–» вказуються показники товару, зазначеного у рядку «2» податкової накладної. При цьому всі інші показники рядка податкової накладної, який коригується, переносяться з податкової накладної до розрахунку коригування без змін;
 • для додавання нового товару 5 (змінена номенклатура товару) у другому рядку розрахунку коригування у графі 1 вказується новий номер рядка, якого не було в податковій накладній («5»), і зазначаються показники щодо нового товару;
 • у третьому рядку в такому самому порядку, як і в першому рядку, у графах 7 та 13 зі знаком «–» вказуються показники товару, зазначеного у рядку «4» податкової накладної. При цьому всі інші показники рядка податкової накладної, який коригується, переносяться з податкової накладної до розрахунку коригування без змін; у графі 1 зазначається номер рядка «4» податкової накладної, який коригується;
 • для додавання нового товару 6 (змінена номенклатура товару) у четвертому рядку розрахунку коригування у графі 1 вказується новий номер рядка, якого не було в податковій накладній («6»), і зазначаються показники щодо нового товару;
 • графи 9 та 10 розрахунку коригування у зазначеному випадку не заповнюються;
 • у графі 2 кожного з рядків розрахунку коригування без лапок та інших додаткових розділових знаків вказується причина коригування: «Зміна номенклатури».

В аналогічному порядку і з такою самою причиною коригування «Зміна номенклатури» складається розрахунок коригування у разі одночасної зміни кількості та ціни товарів/послуг.

Ситуація 6

Виправлення помилок, які виникли у податковій накладній після реєстрації в ЄРПН попередніх розрахунків коригування

У розрахунку коригування, що складається у зв’язку із необхідністю виправлення помилок (неоднозначностей), допущених при попередньому коригуванні показників податкової накладної, кожному рядку податкової накладної, що коригується (з урахуванням наявності фактів коригування такого рядка, які мали місце раніше), відповідають два рядки розрахунку коригування: у першому з них «обнуляється» (сторнується) рядок податкової накладної, в якому містяться помилки, що підлягають виправленню; у другому — зазначаються правильні показники.

При цьому обидва рядки не можуть мати один і той самий номер. Другому рядку може бути присвоєно тільки новий номер рядка, тобто номер, якого не було у податковій накладній.

Для виправлення помилок, які виникли при реєстрації в ЄРПН попередніх розрахунків коригування, одним розрахунком коригування можна внести зміни тільки до одного рядка податкової накладної. У разі необхідності виправлення таких помилок у кількох рядках податкової накладної складається відповідна кількість розрахунків коригування.

Ситуація 7

Складення розрахунку коригування у зв’язку із необхідністю виправлення помилок (неоднозначностей), здійснених у результаті коригувань показників у податковій накладній, але в результаті проведення такого коригування її підсумкові показники не дорівнюють нулю

Після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної у результаті наступних коригувань такої податкової накладної:

 • за одним номером рядка податкової накладної обліковуються дві та більше товарні позиції;
 • відбувалось одночасне коригування кількісних і вартісних показників однієї товарної позиції (у розрахунку коригування в одному рядку одночасно заповнювалися графи 7, 8, та 9, 10);
 • коригування ціни відображалось у графі 8 замість графи 9 розрахунку коригування;
 • коригування кількості здійснювалось у графі 10 замість графи 7 розрахунку коригування.

Виправлення таких помилок здійснюється шляхом обнулення (сторнування) рядків податкової накладної, які в результаті по­передніх коригувань містять помилки (неоднозначності), та додавання нових рядків з правильними показниками.

При такому виправленні одним розрахунком коригування можна внести зміни тільки до одного рядка податкової накладної, тобто в такому розрахунку коригування може бути тільки одна пара рядків.

Якщо податкова накладна містить помилки (неоднозначності) в двох і більше рядках, виправлення помилок здійснюється окремо для кожного з таких рядків шляхом складання окремого розрахунку коригування до кожного окремого рядка податкової накладної, який підлягає виправленню. В кожному з таких розрахунків коригування може бути лише одна пара рядків.

У першому рядку табличної частини (розділ Б) такого розрахунку коригування:

 • у графі 1 зазначається № за порядком рядка податкової накладної, який коригується;
 • у графі 2 зазначається причина коригування «Усунення неоднозначностей»;
 • значення граф 3 — 6 відповідає значенню відповідно граф 2 — 5 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 7 зі знаком «–» зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;
 • графи 8 — 10 не заповнюються (залишаються пустими);
 • значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 13 зі знаком «–» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується.

Одночасно заповнюється другий рядок табличної частини (розділ Б) такого розрахунку коригування, в якому:

 • у графі 1 зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 позицій, то у графі 1 зазначається номер 11);
 • у графі 2 зазначається причина коригування «Усунення ноднозначностей». Запис у графі 2 першого і другого рядків не має відрізнятися;
 • у графах 3 — 6 зазначаються з правильними показниками номенклатура (назва), код та одиниця виміру товару/послуги, інформація щодо якого/якої коригується;
 • у графах 7 та 8 зазначаються правильні значення щодо кількості та ціни това-
  рів/послуг;
 • графи 9, 10 не заповнюються;
 • у графах 11, 12 та 13 зазначаються правильні дані щодо коду ставки або коду пільги (якщо операція з постачання товару/послуги звільняється від оподаткування) та правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).

Ситуація 8

Здійснення розрахунку коригування з метою виправлення помилок (неоднозначностей), які з’явилися в результаті коригувань показників податкової накладної і в результаті проведення яких підсумкові показники податкової накладної дорівнюють нулю

Після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної у результаті таких коригувань кількість та/або обсяг дорівнюють нулю, але при здійсненні коригувань платник відображав:

 • коригування ціни у графі 8 замість графи 9 розрахунку коригування;
 • коригування кількості у графі 10 замість графи 7 розрахунку коригування.

З метою виправлення помилок, допущених при здійсненні зазначеного коригування, необхідно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, за допомогою якого виправити такі помилки.

Виправлення таких помилок здійснюється лише шляхом обнулення (сторнування) рядків податкової накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (нульові значення ціни за наявності кількості товару/послуги або нульове значення кількості за наявності обсягу това­ру/по­слуги).

Додавання нових рядків податкової накладної при здійсненні такого коригування не відбувається.

Одним розрахунком коригування можна виправити тільки один рядок податкової накладної, тобто в такому розрахунку коригування може бути тільки один рядок.

Якщо податкова накладна містить кілька рядків з аналогічною помилкою, які підлягають виправленню таким чином, складається окремий розрахунок коригування до кожного з таких рядків податкової накладної.

У такому розрахунку коригування:

 • у графі 1 зазначається № за порядком рядка податкової накладної, який коригується;
 • у графі 2 залежно від ситуації зазначається причина коригування «Зменшення обсягу при нульовій кількості» або «Зменшення кількості при нульовому обсягу»;
 • значення граф 3 — 6 відповідає значенню відповідно граф 2 — 5 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у разі зазначення у графі 2 причини коригування «Зменшення кількості при нульовому обсягу» у графі 7 зі знаком «–» вказується значення кількості, що залишилось у результаті попереднього коригування;
 • у разі зазначення у графі 2 причини коригування «Зменшення обсягу при нульовій кількості» у графі 13 зі знаком «–» зазначається обсяг, що залишився у результаті попереднього коригу­вання;
 • графи 8 — 12 не заповнюються.

Ситуація 9

Якщо помилка в заголовній частині податкової накладної

Помилки, допущені у заголовній частині податкової накладної (не пов’язані зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг), виправляються шляхом складання розрахунку коригування, в якому у заголовній частині зазначаються виправлені дані, а таблична частина, включаючи графу 2 «Причина коригування», не заповнюється.

При цьому слід зазначити, що відповідно до абзацу шостого п. 21 Порядку № 1307 помилки, допущені у даті складання податкової накладної та її порядковому номері, виправленню не підлягають.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307