ЄСВ

Нове в нарахуванні і сплаті ЄСВ

09.07.2018 / 17:02

З 26.06.2018 р. набрав чинності наказ № 469, яким внесено зміни до Інструкції № 449. Зауважимо, що зазначені зміни внесено з метою приведення норм Інструкції у відповідність із чинним законодавством. У цій статті з’ясуємо, що нового в порядку нарахування і сплати ЄСВ, а також розглянемо, як нараховується ЄСВ на прикладах.

Уточнено перелік платників

Платниками єдиного внеску є, зокрема, військові частини й органи, що виплачують грошове забезпечення для таких осіб:

  • військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, хто проходить військову службу під час особливого періоду, визначеного законами № 2232, № 3543 (абзац другий пп. 2 частини першої розділу  ІІ Інструкції № 449);
  • осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту (абзац п’ятий цього підпункту).

Крім того, до переліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, додано патронатних вихователів (абзац третій цього підпункту).

Також уточнено, що платниками єдиного внеску є органи соціального захисту населення, які виплачують допомогу, зокрема, в разі усиновлення дитини особам, які доглядають таку дитину до досягнення нею трирічного віку (абзац шостий пп. 2 частини першої розділу ІІ Інструкції  № 449).

довідково
Протягом 2018 р. розмір мінімального страхового внеску становитиме 819,06 грн на місяць.

Коли фермери є платниками

Оскільки з 01.01.2018 р. платниками єдиного внеску визначено членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах (п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ), зазначену категорію додано до переліку платників, визначеного Інструкцією № 449 (пп. 6 частини першої розділу ІІ цієї Інструкції).

Якщо члени фермерського господарства одночасно є застрахованими особами і за них або ними сплачується єдиний внесок, такі члени фермерського господарства не є платниками єдиного внеску в розумінні як п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, так і пп. 6 частини першої розділу ІІ Інструкції № 449.

Звільнення від сплати

З 01.01.2018 р. особи, зазначені в підпунктах 3 (фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування), 6 (члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах) 1 розділу ІІ Інструкції  № 449, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Зазначені категорії платників єдиного внеску звільнятимуться від сплати цього внеску незалежно від виду отримуваної пенсії, крім осіб, які не досягли віку, встановленого вищезазначеною статтею.

Водночас ця норма не поширюється на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Довідково
 
Якщо у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу не було доходу, то «загальники» або «незалежники» зобов’язані самостійно визначити базу нарахування, але не більше за максимальну величину бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

База нарахування для «загальників» та «незалежників»

Абзацами другим і третім п. 3 розділу ІІІ Інструкції № 449 деталізовано визначення бази нарахування єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Згідно з нормами вищенаведеного пункту базою нарахування єдиного внеску є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску.

У разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Розглянемо зазначене на прикладах.

Приклад 1

Фізична особа — підприємець, яка перебуває  на загальній системі оподаткування, або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, перебуватиме у 2018 р. на обліку в контролюючих органах як платник єдиного внеску не з першого місяця звітного року, а з серпня 2018 р. За звітний 2018 р. сума чистого оподатковуваного доходу платника становитиме 30 000,00 грн.

База нарахування єдиного внеску на місяць для такого платника становитиме  6 000,00 грн (30 000,00 грн (чистий дохід)/5 (кількість місяців перебування на обліку).

Сума єдиного внеску, яку необхідно буде сплатити такому платнику за кожен місяць перебування на обліку, становитиме  1 320 грн (6 000 грн × 22 %).

Приклад 2

Фізична особа — підприємець, яка перебуває на загальній системі оподаткування, або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, перебуватиме у 2018 р. на обліку в контролюючих органах як платник єдиного внеску всі місяці звітного року. За звітний 2018 р. вона не отримала доходу (прибутку).

База нарахування єдиного внеску на місяць не може бути менше ніж 3 723 грн (мінімальна заробітна плата у місячному розмірі), тобто 44 676,00 грн (база нарахування єдиного внеску, яку зобов’язаний визначити платник)/12 (кількість місяців перебування на обліку).

Зауважимо, що база нарахування єдиного внеску не може бути більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на місяць.

Максимальна величина бази нарахування

До п. 12 розділу ІІІ Інструкції № 449 додано розрахунок максимальної величини бази нарахування єдиного внеску у 2018 р.

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування цього внеску, що з 01.01.2018 р. дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок.

Як було зазначено, мінімальну заробітну плату з 01.01.2018 р. установлено у розмірі 3 723 грн.

Отже, у 2018 р. сума максимальної величини бази нарахування єдиного внес­ку на місяць становитиме 55 845,00 грн (3 723 грн × 15).

Сплата «єдинниками» першої групи за 2017 р.

Пункт 4 розділу ІІІ Інструкції № 449 доповнено новим абзацом. Так, з 01.01.2017 р. до 31.12.2017 р. для платників, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, сума єдиного внеску може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, але не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску.

Хоча зазначену норму з 01.01.2018 р. виключено із Закону про ЄСВ, до Інструкції її додано для тих платників єдиного внеску, які, зокрема, вчасно не сплатили єдиний внесок за 2017 р. та відповідно не відзвітували за вказаний період (норма діяла з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.).

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, мінімальна сума єдиного внеску на місяць у 2017 р. становила 352,00 грн (3 200 грн × 0,5 × 22 %).

Слід зауважити, що страховий стаж у зазначеному випадку таким особам зараховуватиметься пропорційно сплаченому єдиному внеску, тобто не повний календарний рік, а половина такого року.

Крім того, у подальшому нестачу страхового стажу за цей період неможливо буде докупити шляхом укладення договору про одноразову сплату у системі загально­обов’язкового державного пенсійного страхування, оскільки в цей період фізичні особи — підприємці підлягали загально­обов’язковому державному соціальному страхуванню.

З 01.01.2018 р. змінено розмір мінімального страхового внеску для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку.

Відтепер для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно до якої групи платників єдиного податку їх віднесено, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ.

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску

Оскільки з 01.01.2018 р. розмір мінімальної заробітної плати становить 3 723  грн, протягом 2018 р. розмір мінімального страхового внеску становитиме 819,06 грн (3 723 грн × 22 %) на місяць.

Кому робити «дотяжку» ЄСВ

Уточнено п. 9 розділу ІІІ Інструкції  № 449. Так, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати для кожної застрахованої особи, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та встановленої ставки єдиного внеску за умови перебування у трудових відносинах (несення військової служби) повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця, які передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності згідно із законодавством.

Законодавством про працю передбачено різну тривалість робочого часу, наприклад, робота змінами.

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства (ст. 57 КЗпП).

При змінних роботах працівники чергуються у змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку. Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень у години, визначені графіками змінності (ст. 58 КЗпП).

Отже, роботодавці можуть установлювати різні графіки роботи для працівників.

Наприклад, графік роботи працівника може становити 15 безперервних календарних днів на місяць. При цьому графік роботи розпочинається не з першого календарного дня місяця, оскільки працівника було прийнято на роботу не з першого календарного числа поточного місяця.

При цьому такий працівник відпрацював усі робочі дні згідно з графіком роботи.

Заробітна плата такого працівника менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць.

До заробітної плати такого працівника застосовується норма п. 9 розділу ІІІ Інструкції № 449, тобто сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), і встановленої ставки єдиного внеску.

Одноразова сплата

Приведено у відповідність із законодавством п. 10 розділу ІІІ Інструкції  № 449 у частині обчислення сум єдиного внеску за попередній період, що підлягають сплаті згідно з укладеним договором про добровільну участь у системі загально­обов’яз­кового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску).

Відповідно до внесених змін сума одноразово сплаченого єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.), сплаченого за кожен місяць такого періоду, не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2, і не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення такого договору.

Розглянемо зазначене на прикладах.

Приклад 3

Особа у 2018 р. має намір укласти договір за період із січня 2005 р. по грудень 2005 р. включно, бажає сплатити єдиний внесок у розмірі мінімального страхового внеску на місяць.

На момент підписання договору розмір мінімальної заробітної плати із січня 2018 р. становить 3 723,00 грн, розмір єдиного внеску — 22 %, мінімальний страховий внесок — 819,06 грн (3 723,00 грн × 22 %).

Згідно з нормами п. 10 розділу ІІІ Інструкції  № 449 сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.

Отже, загальна сума єдиного внеску за попередній період, що підлягає сплаті, становитиме 19 657,44 грн (819,06 грн × 12 × 2).

При цьому сума, з якої сплачено страховий внесок, становитиме 3 723,00 грн на місяць.

Приклад 4

 Особа у 2018 р. має намір укласти договір за період з березня 2006 р. по червень 2006 р. включно, бажає сплатити єдиний внесок у максимальному розмірі страхового внеску на місяць.

Відповідно до п. 4 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ максимальна величина бази нарахування єдиного внеску з 01.01.2018 р. дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок 55 845,00 грн (3  723,00 грн × 15).

Отже, максимальний розмір страхового внеску на місяць становитиме 12 285,90 грн (55 845,00 × 22 %).

Оскільки сума, що підлягає сплаті, не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на місяць, загальна сума єдиного внеску за попередній період, що підлягає сплаті, становитиме 49 143,60 грн (12 285,90 × 4).

При цьому сума, з якої сплачено страховий внесок, становитиме 27 922,50 грн на місяць.

База нарахування для фермерів

До розділу ІІІ Інструкції № 449 додано п. 11, яким визначено базу нарахування єдиного внеску для членів фермерських господарств.

Для зазначених платників єдиний внесок установлюється в розмірі 22 % на суму розподіленого доходу (прибутку), що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, отриманого таким платником від чистого оподаткованого прибутку фермерського господарства, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Базою нарахування єдиного внеску є розподілений дохід (прибуток), отриманий такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, поділений на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску.

У разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Принцип розрахунку бази нарахування єдиного внеску для членів фермерських господарств аналогічний принципу розрахунку, як для «загальників» і «незалежників».

Виплати, на які не нараховується ЄСВ

Розділ ІІІ Інструкції № 449 доповнено п. 15, згідно з яким виплата резидентом України доходу фізичним особам — нерезидентам, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері кінематографії не на території України, не є базою нарахування єдиного внеску.

Терміни сплати

Змінено терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а також визначено терміни сплати для членів фермерських господарств, про що відповідно зазначено в пп. 2 п. 4 та пп. 2 п. 6 розділу IV Інструкції № 449.

Так, з 01.01.2018 р. фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерських господарств зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

При цьому за квартал зазначеним платникам потрібно сплатити 2 457,18 грн (819,06 грн × 3).

Фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, остаточний розрахунок проводитимуть відповідно до 10 лютого та 1 травня наступного року за даними податкової декларації про майновий стан і доходи.

Остаточний розрахунок членами фермерських господарств проводитиметься до 1 травня наступного року після отримання частки розподіленого доходу (прибутку) від чистого прибутку фермерського господарства за звітний рік.

довідково
Фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерських господарств ЄСВ за квартал сплачують у розмірі 2 457,18 грн.

Підстава для звільнення від сплати

Приведено у відповідність із законодавством норми п. 7 розділу IV Інструкції  № 449. Згідно з внесеними змінами від виконання обов’язків, визначених частиною другою ст. 6 Закону про ЄСВ, звільняються фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони не є роботодавцями, а також члени фермерських господарств, яких незаконно позбавлено волі на території проведення АТО.

Звільнятимуться такі особи від сплати єдиного внеску з першого календарного дня місяця незаконного позбавлення волі до останнього календарного дня місяця, в якому такого платника було визволено або завершено його лікування (реабілітацію), необхідні після визволення.

Підставою для звільнення таких осіб є заява (додаток 1 до Інструкції № 449) фізичної особи — підприємця, особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, і члена фермерського господарства та копії документів, що підтверджуються даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника, які подаються до контролюючого органу протягом 30 днів після визволення або після закінчення лікування (реабілітації).

Сплата під час зняття з обліку

Розділ IV Інструкції № 449 доповнено п. 13, яким уточнено строки сплати єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, і членів фермерських господарств під час їх зняття з обліку в контролюючих органах.

Для фізичних осіб — підприємців останнім періодом, за який потрібно обчислити і сплатити єдиний внесок, буде період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення.

Єдиний внесок необхідно сплатити протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

Для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, і членів фермерських господарств останнім періодом, за який потрібно обчислити і сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня надходження до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.

Єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

довідково
З 01.01.2018 р. члени фермерського господарства не мають право на добровільну сплату ЄСВ.

Добровільна сплата

Приведено у відповідність перелік осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, зазначений у розділі V Інструкції № 449.

Оскільки з 01.01.2018 р. членів фермерського господарства виключено із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, відповідно, зазначених осіб виключено із цього розділу.

Також цей розділ приведено у відповідність із чинним законодавством у частині сплати, зокрема, за договорами про добровільну участь у системі загально­обов’яз­кового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску).

Крім того, деталізовано звільнення від сплати єдиного внеску за договорами про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та добровільну участь системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) особами, яких незаконно позбавлено волі на території проведення АТО.

Заходи впливу та стягнення

Розділи VI та VIІ Інструкції № 449 доповнено пунктами 14 та 16 відповідно в частині зупинення всіх заходів впливу та стягнення, а також застосування фінансових санкцій, до платників єдиного внеску, яких незаконно позбавлено волі на території проведення АТО.

Передбачено, що для зазначених платників за заявою (додаток 1 до цієї Інструкції) члена сім’ї (наведеного в пп. 14.1.263 п. 14 ст. 14 Податкового кодексу), що підтверджується даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника, яка подається до контролюючих органів, зупиняється застосування всіх заходів впливу та стягнення, передбачених розділом VI Інструкції, а також застосування фінансових санкцій, передбачених розділом VIІ Інструкції.

Усі додатки до Інструкції № 449 також приведено у відповідність із чинним законодавством.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП  — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
Закон про ЄСВ
 — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Закон № 2232 — Закон України від 25.03.92 р. № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу». Закон № 3543 — Закон України від 21.10.93 р. № 3543- XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Наказ № 469 — наказ Мінфіну України від 04.05.2018 р. № 469 «Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42