Аналітика

Зміщення акцентів

10.07.2018 / 13:40

З 2015 р. кількість податків в Україні скоротилася з 22 до 9. Згідно з результатами дослідження Світового банку Paying Taxes, такий стан речей відповідає найкращим світовим практикам. Проте, незважаючи на суттєве зменшення єдиного соціального внеску в 2016 р., рівень податкового навантаження на бізнес залишається достатньо високим.

Динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України
за 2008 — 2017 рр., у відсотках до ВВП

Роки

Податкові
надходження
до Зведеного бюджету

у тому числі

Усього
непрямих податків

Питома вага
непрямих податків

ПДВ

Відшкодування
ПДВ

ПДВ з урахуванням
відшкодування

Акциз

2008

24,9

13,3

3,6

9,7

1,3

11,0

44,2 %

2009

23,0

13,0

3,8

9,2

2,4

11,6

50,4 %

2010

21,9

11,7

3,8

7,9

2,6

10,5

47,9 %

2011

24,9

13,3

3,3

10,0

2,6

12,6

50,6 %

2012

24,8

13,2

3,3

9,9

2,7

12,6

50,8 %

2013

23,3

12,4

3,6

8,8

2,5

11,3

48,5 %

2014

22,4

11,9

3,2

8,7

2,8

11,5

51,3 %

2015

25,5

12,4

3,4

9,0

3,6

12,6

49,4 %

2016

27,3

13,8

4,0

9,8

4,3

14,1

51,6 %

2017

27,8

14,6

4,0

10,6

4,1

14,7

52,9 %

У структурі сплачених податків в Україні за останні роки спостерігаються такі тенденції:

  • значне збільшення податкових надходжень до зведеного бюджету і досягнення його максимального рівня в розмірі 27,3 % в 2017 р. Це пов’язано зі збільшенням окремих ставок податків, зокрема ренти, акцизу, розширенням бази оподаткування, але також не останню роль у цих змінах відіграла активна боротьба з податковим шахрайством (конвертаційними центрами, скрутками тощо);

Структура податкових надходжень в Україні та країнах ЄС у 2016 р.

Країни

Непрямі податки

у тому числі  ПДВ

Прямі податки

у тому числі

Соціальний внесок

Інші

Податки на доходи фізичних осіб

Корпоративний податок

Україна

44,1

30,6

41,3

18,1

7,8

14,7*

0,0

EU-28

33,9

17,5

32,4

23,4

6,6

33,2

0,5

EA-19

31,9

16,5

30,5

22,1

6,3

37,1

0,5

Бельгія

28,9

14,5

34,9

26,0

7,3

34,6

1,6

Болгарія

53,6

31,7

18,5

10,5

7,3

27,0

0,9

Чеська республіка

35,9

21,3

21,8

11,0

10,1

42,4

0,0

Данія

34,9

20,2

63,4

55,0

5,8

2,0

0,0

Німеччина

26,9

17,2

31,3

22,7

6,6

41,3

0,5

Естонія

43,9

27,0

22,2

17,2

5,0

33,9

0,0

Ірландія

36,5

19,6

44,4

31,5

11,4

18,4

0,7

Греція

41,2

19,6

24,6

14,0

6,0

34,0

0,2

Естонія

34,6

18,9

29,0

21,3

6,7

35,7

0,7

Франція

33,9

14,5

26,2

18,3

5,5

39,5

0,4

Хорватія

51,7

34,3

17,4

9,7

5,9

30,9

0,0

Італія

34,1

14,3

34,4

27,9

4,9

30,8

0,7

Кіпр

45,8

27,3

28,8

8,6

17,2

25,4

0,0

Латвія

45,9

25,9

26,7

20,2

5,4

27,3

0,1

Литва

39,8

25,9

18,8

13,3

5,4

41,5

0,0

Люксембург

30,6

16,3

38,2

23,7

11,7

30,8

0,4

Угорщина

46,5

23,6

18,9

12,3

5,6

34,5

0,1

Мальта

39,0

21,8

41,4

20,3

19,4

19,1

0,5

Нідерланди

30,7

17,6

29,7

18,4

8,4

38,9

0,7

Австрія

34,0

18,0

30,3

22,0

5,7

35,7

0,0

Польща

39,4

20,5

20,7

14,1

5,4

40,2

0,0

Португалія

40,5

23,1

27,9

18,5

8,3

31,6

0,0

Румунія

43,8

24,9

24,9

14,1

8,6

31,3

0,0

Словенія

39,9

22,2

20,1

14,0

4,3

40,0

0,0

Словаччина

33,2

20,6

22,6

10,2

10,7

44,1

0,1

Фінляндія

32,9

20,6

37,3

29,5

5,0

29,3

0,5

Швеція

50,5

20,6

42,0

35,1

6,3

7,4

0,1

Велика Британія

37,1

19,4

40,3

26,0

8,0

22,0

0,6

Ісландія

27,3

16,3

35,2

27,4

4,9

6,8

30,7

Норвегія

32,3

22,2

40,4

27,6

10,7

27,3

0,0

Швейцарія

21,5

12,2

53,9

31,4

11,3

24,5

0,1

Сербія

51,6

27,3

16,4

9,4

6,3

32,0

0,0

*Низький розмір соціального внеску в Україні обумовлено тим, що в 2016 р. більше половини пенсійних видатків компенсувалися з державного бюджету.

  • спостерігається зро­стання надходження від ПДВ, при цьому рівень його відшкодування є найбільшим за останні роки, що відбулося завдяки дієвим заходам, вжитих Міністерством фінансів України, урядом та ДФС, а саме — впровадження СЕА ПДВ, СМКОР та відкритим реєстром відшкодування ПДВ;
  • істотно зросли надходження акцизу. Це пояснюється збільшенням акцизних ставок відповідно до зобов’язань України, взятих під час підписання Угоди про асоціацію з ЄС, а саме — поступове приведення українських ставок акцизу до європейських;
  • у цілому спостерігається тенденція до зростання питомої ваги непрямих податків у структурі податкових надходжень, що відповідає європейським тенденціям. Водночас негативним є те, що це супроводжується збільшенням питомої ваги податкових надходжень до зведеного бюджету.

В європейській практиці податкові надходження групуються за трьома основними категоріями або типами: непрямі податки визначаються як податки, пов'язані з виробництвом та імпортом (наприклад, податки на додану вартість — ПДВ ), прямі податки, що складаються з поточних податків на доходи та майно, та чисті соціальні внески, що включають фактичні соціальні внески (сплата коштів до фондів соціального та пенсійного страхування).

У країнах ЄС-28 за останні десять років відбувалися такі зміни: частка поточних податків на доходи та майно з 2007 р. знижувалася та у 2010 р. досягла рівня 12,1 % ВВП; у період з 2010 р. по 2013 р. цей показник змінив динаміку і зріс на 0,8 в.п. ВВП; з 2013 р. по 2015 р. залишався незмінним і в 2016 р. досяг рівня 13,0 % ВВП.

Податки на виробництво та імпорт збільшили свою частку загального оподаткування з 2010 р. по 2016 р. Це частково пояснюється збільшенням ставки ПДВ у багатьох країнах та запровадженням нових податків.

Отже, загальний висновок по країнах ЄС такий: прямі податки зросли в 2016 р., тоді як непрямі податки залишалися стабільними, а со­ціальні внески зменшувались.

Слід зазначити, що за результатами дослідження ОЕСР найнегативніший вплив на зростання економіки мають саме прямі податки (податки з корпорацій та податки з домогосподарств), менш «шкідливі» непрямі податки (ПДВ та акцизний податок). Тому для стимулювання економічного зростання доцільно здійснювати заходи, спрямовані на зменшення прямих податків, зокрема замінити податок на прибуток податком на виведений капітал. Це стимулюватиме інвестиційні надходження в українську економіку, а також сприятиме створенню низки інших позитивних моментів. Серед негативних моментів слід зазначити зменшення податкових надходжень до державного бюджету в перший рік запровадження таких змін на 25 — 35 млрд грн, але у відсотковому значені це не більше 0,5 % від Зведеного бюджету України, що можна легко компенсувати за рахунок зменшення на відповідний відсоток державних видатків.

Доцільно розглянути питання скасування військового збору, який має нецільове призначення і, по суті, є простим збільшенням рівня оподаткування фізичних осіб на 1,5 %, що є стримуючим фактором для детінізації економіки.

Щодо непрямих податків, то основним напрямом реформування залишається зменшення часу на їх адміністрування і, можливо, розгляд питання більш широкого застосування зниженої ставки ПДВ у розмірі 7 %.

Щодо покращення адміністрування податків, особливо ПДВ, то основним напрямом реформування є покращення роботи електронних сервісів, консультаційної роботи і проведення активної роз’яснювальної роботи серед представників бізнесу.

 

Замовте доставку онлайн, заповнивши форму, або за телефоном (044) 223-24-06

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42