Інтерв’ю

Мільярди на екобезпеку

10.07.2018 / 18:15

Питання екологічної безпеки в контексті діяльності підприємств не втрачає своєї актуальності. Відповідальний бізнес дедалі більше уваги приділяє збереженню чистоти навколишнього середовища, дбаючи насамперед про вплив на довкілля та власну репутацію. Про сплату екологічного податку, інвестиції у проведення екологічної модернізації, наймасштабніші природоохоронні заходи і проекти, а також про співпрацю з державою в питаннях екобезпеки розповів начальник Управління з охорони навколишнього середовища ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» Владислав ВАРНАВСЬКИЙ.

фотоЯка динаміка сплати екологічного податку ТОВ «МЕТ­ІНВЕСТ ХОЛДИНГ» за останні три роки. Завдяки чому змінюються показники?

За останні три роки сума екологічного податку, сплаченого підприємствами Групи «Метінвест», зросла з 280 млн грн у 2015 р. до 368 млн грн у 2017 р.

Зазвичай склад викидів, скидів різноманітних речовин та види відходів, які є базою оподаткування, залишаються незмінними, а подекуди спостерігається тенденція до їх зменшення завдяки модернізації виробництва та встановлення очисних споруд. Найбільший же вплив на зміну показників мало зростання ставок екологічного податку (приблизно 8 — 11 % щороку) та нелінійне коливання обсягів виробництва основних видів продукції підприємств.

Скільки коштів витрачено на природоохоронні заходи і проекти в цілому минулого року? Що в плані поліпшення екологічних показників вважаєте найбільшим досягненням компанії?

Загальна сума капітальних витрат на охорону нав­колишнього середовища у 2017 р. становила трохи більше 1,5 млрд грн, у той час як поточні витрати на природоохоронні заходи — приблизно 3,7 млрд грн.

Значного екологічного ефекту у вигляді зниження обсягів викидів вдалось досягти на нещодавно реконструйованих об’єктах, а саме: газоочисних спорудах 8 з 12 агломераційних машин ММК ім. Ілліча, фільт­рах доменної печі № 4 МК «Азовсталь», газоочисних установках конверторів № 1 і № 2 ММК ім. Ілліча, а також на фільтрах обпалювальної машини Лургі 552-В Північного ГЗК. Ці установки вже сьогодні забезпечують дотримання показників на європейському рівні, що для інших українських підприємств зали­шається лише далекою перспективою.

 
Поточні витрати на природо­охоронні заходи Групи «Метінвест» у 2017 р. становили 3,7 млрд грн

Чи вдається виконувати екологічні зобов’язання, взяті перед державою?

Кожне підприємство Групи «Метінвест», отримуючи дозвіл на викиди в атмосферне повітря або на скиди у водні об’єкти, зобов’язується поступово приводити роботу своїх очисних споруд до нових, більш жорстких стандартів. Ці стандарти, як правило, ґрунтуються на європейському досвіді й гарантують такі рівні впливу на довкілля, які є безпечними за будь-яких обставин та на різних відстанях від підприємств. Вкотре зазначу, що ми впевнено йдемо цим шляхом вже не перший рік і, незважаючи на військову загрозу та різку зміну кон’юнктури світових ринків, продовжуємо виконувати всі взяті на себе природоохоронні зобов’язання.

На чому зосереджена увага у довгостроковій стратегії холдингу щодо поліпшення еколого-економічних показників своїх підприємств?

Подальше фінансування залежить від багатьох чинників та не завжди піддається прогнозуванню. Проте я можу впевнено сказати, що ми й надалі плануємо спрямовувати кошти на природоохоронні проек­ти. Щодо довгострокової стратегії, то, як видно з перелічених мною проектів, першочерговим завданням для нас є зменшення екологічного навантаження на початкових стадіях переробки сировини в продукцію: аглодоменне та конвертерне виробництво, а також при видобуванні руди і обпалюванні окатишів. Ці етапи виробництва найбільше впливають на загальний обсяг викидів та скидів, а отже, саме вони і створюють основну базу оподаткування, зменшення якої є для нас також стимулю­ючим фактором.

Ви погоджуєтеся з твердженням, що питання екобезпеки — це проблема не тільки підприємства, а й держави? Як держава допомагає компанії вирішувати питання мінімізації фактичного та запобігання потенційного негативного впливу на навколишнє середовище? 

Постійна співпраця з профільним міністерством та місцевими органами влади є одним із найважливіших критеріїв успіху природоохоронної діяльності. Зважений підхід у встановленні кінцевих термінів виконання природоохоронних заходів з боку Міністерства екології та природних ресурсів, підтримка обласних адміністрацій у взаємодії із громадськістю та постійний нагляд контролюючих органів створюють доволі збалансовану систему стимулів та обмежень, яка, безумовно, сприяє більш швидкому зменшенню негативного впливу підприємств.

Водночас, аналізуючи європейську практику, бачимо, що існують і інші, насамперед економічні інструменти для підвищення ефективності природоохоронної діяльності бізнесу. Наприклад, у таких країнах світу, як Нідерланди та Японія вже давно діють законодавчі обмеження щодо використання природних матеріалів у будівництві, якщо доступні штучні замінники на основі металургійного шлаку. У Швеції та Франції діють спеціальні програми щодо цільового використання сплаченого раніше екологічного податку на конкретні природоохоронні заходи приватних підприємств. В Україні теж були певні періоди, коли такі ініціативи запроваджувались на рівні експерименту та навіть на конкурсних засадах. Дуже важливим кроком з боку держави стало повернення у 2015 р. коштів екологічного податку до спеціальних фондів регіонального та місцевого бюджетів. Такий підхід хоча і знизив рівень надходжень до загального державного бюджету, проте знову створив умови для подальшого фінансування екологічних проек­тів місцевих громад. Але, незважаючи на такі правильні кроки, питання активної участі держави у масштабних екологічних ініціативах бізнесу все ж таки і надалі залишається відкритим.

Група «Метінвест», заснована у 2006 р., сьогодні є лідером у гірничо-металургійному комплексі України і одним із провідних гравців у світовій металургійній галузі. До Групи входять 23 українських та іноземних підприємства, які виробляють у рік близько 15 млн т сталі, понад 11 млн т металопрокату, понад 5 млн т коксу і 40 млн т залізорудної сировини. Це дає змогу забезпечувати не тільки власні потреби, а й бути ключовим постачальником для сталеварних компаній України і країн Європи. Генеральний директор Групи — Юрій РИЖЕНКОВ.

Розмову вела
Ірина РИБНІЦЬКА

Замовте доставку онлайн, заповнивши форму, або за телефоном (044) 223-24-06