Податок на прибуток

Операції з неприбутковими організаціями

23.07.2018 / 15:02

На практиці операції суб’єктів господарювання з неприбутковими організаціями є досить поширеними. Зокрема, у таких організацій придбаваються послуги, роботи, окремі товари, а деколи сама неприбуткова організація придбаває необхідне для своєї діяльності майно чи послуги. Які операції з неприбутковими організаціями впливають на податковий облік платника податку на прибуток та які особливості податкових коригувань для таких операцій, читайте далі.

Загальні аспекти

Неприбуткові підприємства, установи і організації не є платниками податку на прибуток згідно з п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу. До неприбуткових організацій належать: бюджетні установи, громадські об’єднання, політичні партії, релігійні і благодійні організації, пенсійні фонди, творчі спілки, асоціації, житлово-будівельні, дачні, садівничі та гаражні кооперативи, ОСББ, профспілки, сільгоспкооперативи тощо.

Для отримання статусу неприбутковості достатньо внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі прийнятого органом ДФС за її місцезнаходженням рішення з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості

Якщо підприємство з метою визначення податку на прибуток коригує фінансовий результат до оподаткування (його дохід за звітний рік перевищує 20 млн грн або платником самостійно прийнято рішення, якщо його дохід не перевищує граничну межу), то при здійсненні операцій з неприбутковими організаціями у нього можуть виникати податкові різниці, які далі розглянемо детальніше.

Як перевірити статус неприбутковості

При взаємовідносинах з неприбутковими організаціями важливим є не лише віднесення платника податку на прибуток до категорії платників, що застосовують різниці з розділу ІІІ Податкового кодексу, а й наявність такої організації чи установи в Реєстрі неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр).

Відповідно до п. 12 Порядку № 440 з метою забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями, що містяться в Реєстрі, на офіційному веб-порталі ДФС забезпечується відкритий доступ до таких відомостей в обсязі, визначеному п. 11 зазначеного Порядку.

Зокрема, інформація з Реєстру оприлюднюється у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника» у вкладці «Реєстр неприбуткових установ та організацій» з можливістю завантажити, зберегти та роздрукувати оприлюднену інформацію виокремлено по кожній неприбутковій організації, щодо якої міститься інформація в Реєстрі.

Тобто перевірити дату присвоєння ознаки неприбутковості можна, скориставшись сервісом «Електронний кабінет платника». Достатнім для пошуку в Реєстрі є зазначення коду ЄДРПОУ чи назви установи (організації).

Якщо неприбуткова організація — постачальник

Відповідно до вимог пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу платники податку на прибуток збільшують фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, за винятком, коли:

  • вартість такого придбання сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
  • товари, у тому числі необоротні активи, роботи та послуги, придбавались у бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону.
Довідково
Якщо сума операцій перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування, визначені пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу, проводяться на всю суму операцій.

Тобто якщо сума операцій перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування, визначені пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу, проводяться на всю суму операцій.

Для визначення звітного (податкового) періоду, за результатами якого здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями з придбання товарів (у тому числі необоротних активів) у неприбуткових організацій та нерезидентів, слід враховувати момент набуття права власності за договором.

Згідно зі ст. 334 Цивільного кодексу право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’я­зання доставки.

До передання майна прирівнюється вручення коносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно.

Отже, з метою застосування пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу платник податків збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму 30 % вартості придбаних товарів (необоротних активів), робіт, послуг за результатами податкового (звітного) періоду, в якому здійснюється перехід права власності на товари, необоротні активи або складається акт чи іншій документ, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

При цьому такий платник для проведення коригування фінансового результату відповідно до вищезазначеного пункту використовує договірну (контрактну) вартість товарів (робіт, послуг) незалежно від того, чи відображені витрати на їх придбання при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухобліку у звітному періоді.

Таким чином, розрахунок коригування здійснюється з урахуванням такого:

  • платники ПДВ у розрахунок враховують вартість товарів, необоротних активів, робіт чи послуг без ПДВ;
  • датою придбання слід вважати дату оприбуткування активів на баланс, а для робіт (послуг) — дату підписання акта;
  • при придбанні у бюджетників коригування не застосовують.

Крім того, не підпадають під коригування:

  • придбання активів у об’єднань страховиків;
  • контрольовані операції;
  • операції, за якими суму витрат платник підтверджує за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки».

У разі придбання у неприбуткової організації основного засобу 30 % його балансової вартості додається до фінансового результату одразу за підсумками того звітного періоду, в якому власне відбулася купівля, незалежно від дати виникнення витрат.

Збільшення фінансового результату відображається в рядку 3.1.6 додатка РІ до декларації з податку на прибуток підприємств і включається до розрахунку значення рядка 03 декларації.

Приклад 1

Підприємство у березні 2018 р. придбало будматеріали у неприбуткової організації на суму 110 000 грн (без ПДВ) і у бюджетної організації — на суму 7 000 грн
(без ПДВ), які використало для ремонту офісу.

Гранична межа для незастосування коригування становить 93 075 грн (3 723 грн × 25).

Оскільки вартість придбаної у неприбуткової організації продукції перевищила обмеження — 25 розмірів мінімальної заробітної плати, то для розрахунку різниці враховується вся вартість такої операції і фінансовий результат до оподаткування збільшується на 33 000 грн (110 000 грн × 30 %). При цьому вартість будматеріалів (7 000 грн), придбаних у бюджетної організації, фінансовий результат до оподаткування не збільшує.

При складанні декларації з податку на прибуток за І квартал 2018 р. суму 33 000 грн слід було відобразити в рядку 3.1.6 і врахувати при розрахунку рядка 03 додатка РІ до декларації (витяг).

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

код

назва різниці

сума

3.1.6

Сума 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру (пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 розділу III Податкового кодексу)

33 000,00

Роялті на користь «неприбутківців»

Відповідно до пп. 6 пп. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу якщо роялті, нараховані платником податку на прибуток на користь юридичної особи, яка відповідно до Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою ніж встановлена в п. 136.1 ст. 136 Кодексу, такий платник збільшує фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму витрат з нарахування роялті у повному обсязі.

Звільнення від оподаткування податком на прибуток для окремих платників податків передбачено положеннями п. 133.4 ст. 133, ст. 142, п. 297.1 ст. 297, пунктами 16, 38 та 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу.

Тому до цієї категорії відносяться і неприбуткові установи та організації, які не сплачують податок на прибуток підприємств при дотриманні вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Наприклад, роялті сплачується за користування музичними творами через неприбуткову організацію. Зважаючи на вимоги пп. 140.5.7 ст. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу, витрати з нарахування роялті, що сплачуються згідно з договором про надання послуг неприбутковій організації, включеній до Реєстру, зменшують фінансовий результат до оподаткування платника податку у повному обсязі.

Сума коригування бухгалтерських витрат із нарахування роялті на користь юридичних осіб — пільговиків відображається у рядку 3.1.8 додатка РІ до декларації та включається до розрахунку значення рядка 03 цього додатка.

Якщо неприбуткова організація — покупець

У разі якщо неприбуткова організація є покупцем, коригувальних різниць не виникає. Така операція відображається у бухобліку за загальними правилами для визначення фінансового результату до оподаткування. Для таких операцій не передбачено податкових різниць за умови, що вони здійснюються на платній основі.

Фінансова допомога

Підприємство може надавати безповоротну фінансову допомогу неприбутковій організації.

Відповідно до пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення пп. 140.5.13 цього пункту), у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Отже, платники податку на прибуток з доходом понад 20 млн грн у разі надання безоплатної допомоги неприбутковим організаціям повинні збільшити свій фінансовий результат до оподаткування на суму такої допомоги, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Якщо 4 % оподатковуваного прибутку більше суми коштів, перерахованої як безповоротна фінансова допомога, то збільшення фінансового результату до оподаткування не відбувається. Якщо в попередньому році не було оподатковуваного прибутку, то збільшення фінансового результату відбувається на всю суму. У декларації з податку на прибуток така різниця відображається в рядку 3.1.9 додатка РІ до рядка  03 декларації.

Зверніть увагу, що рядок 3.1.9 заповнюється тільки, якщо величина благодійних витрат на адресу неприбуткових організацій перевищила 4 % оподатковуваного прибутку за минулий рік. Тобто розраховується 4-відсоткова межа у звітному році від суми, вказаної в рядку 04 «Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, –)» декларації за попередній рік. При цьому вартість товарів (робіт, послуг) має визначатися за їх балансовою вартістю на момент безкоштовної передачі неприбутковим організаціям.

У рядку 3.1.9 відображається сума перевищення, тобто та сума, яка вийшла за межі допустимого розміру. Якщо прибуток за підсумками минулого року був відсутній або взагалі було отримано збитки (тобто рядок 04 декларації за рік від’ємний), проведення коригування здійснюється на всю суму наданої допомоги.

Слід зауважити, що вищезазначене коригування не поширюється на суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів і медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інші товари, виконані роботи, надані послуги з переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, при їх передачі неприбутковим організаціям для потреб забезпечення проведення АТО (п. 33 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу). Таке звільнення діє до закінчення періоду проведення АТО. Перелік інших товарів, робіт (послуг) затверджено постановою № 758.

Приклад 2

Підприємство у березні 2018 р. перерахувало неприбутковій організації безповоротну фінансову допомогу у розмірі 15 000 грн, а також щомісячно сплачує членські внески у розмірі 200 грн. Оподатковуваний прибуток за 2017 р. становив 375 000 грн.

Чотирьохвідсоткове перевищення оподатковуваного прибутку становить 15 000 грн (375 000 грн × 4 %). Перевищення безповоротної фінансової допомоги понад 4 % оподатковуваного прибутку не відбулося. А от на суму членських внесків 600 грн за І квартал 2018 р. необхідно було збільшити фінансовий результат до оподаткування, відобразити її в рядку 3.1.9 додатка РІ та включити до розрахунку значення рядка 03 додатка РІ (витяг).

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

код

назва різниці

сума

3.1.9

Сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 розділу III Податкового кодексу)

600,00

З 2018 р. пожертвування на користь суб’єктів сфери фізичної культури і спорту не підпадають під дію пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу. Гранична межа за такими витратами тепер становить 8 % від обсягу оподатковуваного прибутку за попередній рік. Тобто фінансовий результат збільшується на суму, яка перевищує допустимий 8-відсотковий розмір. Такі організації мають бути неприбутковими і внесеними до Реєстру на дату перерахування коштів або передачі їм товарів, робіт, послуг.

Відповідно до пп. 140.5.14 зазначеного пункту фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Для відображення цієї різниці в діючій формі декларації не передбачено окремого рядка. Тому до затвердження нової форми декларації ці різниці слід відображати в будь-якому рядку додатка РІ до діючої форми декларації з обов’язковим поясненням до декларації.

Слід зауважити, що іноді виникає питання, як бути, якщо платник податку для підтримки діяльності неприбуткової організації, внесеної до Реєстру, надає поворотну фінансову допомогу. У такому разі коригуванню підлягає фінансовий результат податкового (звітного) періоду, якщо суму коштів (товари, роботи, послуги) надано на безповоротній (безоплатній) основі. Отже, оскільки допомога надається на поворотній основі, така операція не підпадає під дію положень пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу і такий платник керується правилами бухобліку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Постанова № 758 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. № 758 «Про затвердження переліку товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування». Порядок № 440 — Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440