ЄСВ

Лікарняні та декретні у фермерів

23.07.2018 / 15:13

Фермерів, які не належать до застрахованих осіб, визначено платниками єдиного внеску. Чи мають вони право на матеріальне забезпечення від Фонду соціального страхування і чи нараховується єдиний внесок на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та у зв’язку з вагітністю та пологами, розглянемо в цій статті.

Виключно Законом про ЄСВ визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, його розмір.

Членів фермерського господарства за умови, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, визначено платниками єдиного внеску (п. 51 частини першої ст. 4 вищезазначеного Закону).

Єдиний внесок — це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загально­обов’язкового державного соціального страхування (п. 2 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).

Згідно з нормами п. 2 частини першої ст. 7 цього Закону базою нарахування єдиного внеску для членів фермерських господарств є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (819,06 грн).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, він зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Єдиний внесок для членів фермерських господарств установлено у розмірі 22 % визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску.

Відповідно до постанови № 675 здійснюється розподіл сум єдиного внеску, що сплачується платниками, зокрема на загально­обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності спрямовується 9,1472 %.

Таким чином, члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до Закону № 1105 за рахунок коштів Фонду соціального страхування (далі — Фонд) за умови сплати єдиного внеску.

Враховуючи визначення бази нарахування єдиного внеску для членів фермерських господарств —  доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, суми допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою праце­здатності та у зв’язку з вагітністю та пологами, виплачені Фондом зазначеним особам, не є доходом (прибутком) від такої діяльності, тому такі суми не є базою нарахування єдиного внеску.

Отже, чинним законодавством не передбачено обов’язок нараховувати і сплачувати єдиний внесок із сум допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та у зв’язку з вагітністю та пологами членами фермерських господарств.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 1105 — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Постанова № 675 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»