Інші податки

Зміна місцезнаходження

30.07.2018 / 12:30

У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюються адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника. З’ясуємо, до якого контролюючого органу у такому випадку платник акцизного податку має подавати реєстраційну заяву та декларацію акцизного податку, а також сплачувати податок.

Реєстрація платника та її анулювання

Пунктом 6 розділу ІІ Порядку електрон­ного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою № 113 (далі — Порядок № 113) передбачено, що реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального за формою № 1-АКП (далі — реєстраційна заява), затвердженою наказом № 218.


Реєстраційна заява складається та подається до контролюючого органу за основним місцем обліку особи як платника податків

Згідно з п. 12 розділу II Порядку № 113 у разі введення в експлуатацію нових пунктів, виведення з експлуатації чи зміни місцезнаходження пунктів з реалізації пального, виявлення розбіжностей або помилок у записах реєстру платників акцизного податку з реалізації пального (далі — реєстр платників) щодо таких пунктів платник податку подає реєстраційну заяву для внесення відповідних змін.

Зміни в реєстрі платників щодо інших даних платника податку вносяться на основі даних з Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб, отриманих у результаті взаємодії цих інформаційних систем, а також з використанням відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Пунктом 13 розділу II Порядку № 113 встановлено, що у разі припинення діяльності з реалізації пального платником подається реєстраційна заява про анулювання реєстрації.

Заяви з позначками «Зміни» та «Анулювання реєстрації» надсилаються та прий­маються у порядку, встановленому для реєстрації, тобто за основним місцем обліку особи як платника податків.

ДОВІДКОВО
Дані про взяття на облік як платників податків (основне місце обліку) юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців оприлюднюються на порталі електронних сервісів Мін’юсту України та на офіційному порталі ДФС України.

Переведення до іншого контролюючого органу

Порядок переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на об­лік/зняття з обліку) регламентується нормами розділу Х Порядку № 1588.

Процедури переведення платника податків шляхом взяття на облік/зняття з обліку (зміни основного місця обліку) розпочинаються та проводяться контролюючими органами протягом одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків.

Куди сплачувати податки

Згідно з частиною восьмою ст. 45 Бюджетного кодексу у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Пунктом 10.13 розділу X Порядку № 1588 встановлено, що у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання — платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду:

у такому випадку одночасно із зняттям з обліку юридичної особи (крім юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи — підприємця за основним місцем обліку здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку згідно із розділом VII цього Порядку без подання ним заяви та з урахуванням особливостей, визначених пунктами 10.14 — 10.21 розділу X зазначеного Порядку;

до закінчення року платник обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (не­основне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) — з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно такого платника здійснює адміністрування цих податків, зборів (п. 7.3 розділу VII Порядку № 1588).

Таким чином, платник акцизного податку з реалізації пального (юридична особа та фізична особа — підприємець) у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району, подає реєстраційну заяву (у тому числі з позначкою «Зміни», «Анулювання реєстрації») до контро­люючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) (основне місце обліку).

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) суб'єкта господарювання подання декларації акцизного податку і сплата податку здійснюються за попереднім місцезнаходженням (не­основне місце обліку) до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 1 січня наступного року — за новим місцезнаходженням (місцем проживання) (основне місце обліку)

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Постанова № 113 — постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 113 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального». Наказ № 218 — наказ Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального». Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42