Юридична практика

Загальні аспекти

30.07.2018 / 15:16

Невід’ємним атрибутом демократичної та правової держави є право будь-якого платника податків на оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів. Таке право є важливою юридичною гарантією захисту прав, свобод та законних інтересів платників податків у податкових правовідносинах.

Одним із способів захисту прав та законних інтересів платників податків є процедура адміністративного оскарження, зміст якої полягає в оскарженні рішень контролюючих органів інстанційно — до контролюючого органу вищого рівня.

Слід зазначити, що адміністративний порядок оскарження рішень контролюючих органів за своїм змістом є альтернативою судовому порядку захисту прав та інтересів платників: платники податків мають право звернутися із відповідними заявами щодо скасування рішень фіскальних органів безпосередньо до суду або до контролюючого органу вищого рівня.

Процедура досудового врегулювання спорів не заміщує правосуддя та не позбавляє права на судовий захист, але, забезпечуючи на рівні судового права захист прав та законних інтересів платників податків, має низку переваг перед останнім:

  • адміністративне оскарження є більш простою та менш формалізованою порівняно із судовим захистом процедурою (передбачені Кодексом адміністративного судочинства вимоги до позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, участь у судовому засіданні та подання доказів є складнішими за адміністративну процедуру оскарження);
  • стислі терміни розгляду скарг платників (максимальні строки процедури адміністративного оскарження не перевищують 60 днів, при цьому процедура судового розгляду з огляду на можливість оскарження рішень в апеляційному та касаційному порядках може тривати роками);
  • відсутність необхідності сплачувати судові витрати за подання скарг (процедура адміністративного оскарження є безкоштовною, натомість за пред’явлення позову до суду необхідним є сплата судового збору, розмір якого становить 1,5 % від суми позовних вимог);
  • органи ДФС до закінчення процедури адміністративного оскарження не здійснюють передачу матеріалів до слідчих підрозділів фінансових розслідувань (Методичними рекомендаціями № 22 передбачено, що у разі проведення адміністративного оскарження прийнятих рішень матеріали перевірки передаються слідчим підрозділам протягом 10 робочих днів з дня завершення процедури оскарження).

Як свідчить статистика результатів адміністративного оскарження, розміщена на офіційному порталі ДФС (Головна/Діяльність/Показники роботи/Врегулювання податкових спорів/Апеляційна практика), протягом 2017 р. відсоток скасування податкових повідомлень-рішень сягнув 11 %, а у першому півріччі 2018 р. — 13 %.