ПДФО

Виправлення помилки у формі № 1ДФ

06.08.2018 / 14:50
Виправлення помилки у формі № 1ДФ

Приватний нотаріус відобразив у формі № 1ДФ операцію з продажу земельної ділянки, яку здійснили юридична та фізична особи. З’ясуємо, хто має відображати дані щодо фізичної особи та як нотаріусу виправити помилку, якщо не він мав їх зазначати.

Хто є податковим агентом

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна регулюється статтями 172, 173 Податкового кодексу.

Згідно з п. 172.4 ст. 172 та п. 173.4 ст. 173 цього Кодексу нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про проведені операції з продажу (обміну) об’єктів нерухомості тільки між фізичними особами та про посвідчені договори купівлі-продажу (міни) рухомого майна.

Якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта нерухомого, рухомого майна є юридична особа чи фізична особа — підприємець, то така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну), тобто зобов’язана виконати всі визначені розділом IV Податкового кодексу функції податкового агента (п. 172.7 ст. 172 та п. 173.3 ст. 173 Кодексу).

Особи, які відповідно до Податкового кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровад­ження інших форм звітності з зазначених питань не допускається (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу).

Отже, у разі якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна є юридична особа, то вона має виконати функції податкового агента, зокрема у частині подання форми № 1ДФ.

Відображення приватними нотаріусами інформації про проведені операції з продажу (обміну) об’єктів нерухомості здійснюється у випадку, коли сторонами відповідного договору є фізичні особи.

Розділом IV Порядку № 4 передбачено проведення коригування у разі допущення помилки при заповненні форми № 1ДФ: необхідно подати уточнюючу форму на підставі інформації з попередньо поданої форми, яка має містити дані лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.

У разі якщо приватним нотаріусом у формі № 1ДФ було проведено операцію купівлі-продажу між юридичною та фізичною особами, він має виправити помилково відображену суму шляхом подання уточнюючої форми № 1ДФ.

Подання уточнюючої форми

Як зазначалося вище, для виправлення помилки необхідно подати уточнюючу форму № 1ДФ, яка подається за звітний період, в якому було проведено таку операцію.

Приватному нотаріусу необхідно зазначити в цій уточнюючій формі лише ті дані, які потрібно відкоригувати, та вилучити зайві дані щодо фізичної особи.

Отже, для виключення помилкових даних потрібно повністю запов­нити всі рядки попередньо внесеної інформації, яку треба відкоригувати, та у графі 9 розділу І форми № 1ДФ зазначити «1» — на вик­лючення рядка. Тобто необхідно зайву інформацію за уточнюючий період (квартал) видалити.

Також потрібно провести коригування у рядку «Військовий збір» розділу ІІ форми № 1ДФ. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» цього розділу потрібно повторити всі графи помилкового рядка.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4