Податок на прибуток

Звітування та сплата при застосуванні санкцій РНБО

20.08.2018 / 16:49

Тривалий час до значної кількості юридичних осіб — резидентів України застосовуються економічні та інші санкції РНБО, які було введено в дію Указом № 133. У зв’язку з цим виникають запитання, чи можуть такі юридичні особи не подавати до контролюючих органів декларацію з податку на прибуток підприємств та фінансову звітність, а також чи можна призупинити сплату узгоджених податкових зобов’язань з податку на прибуток у цей період.

Що заборонено

Відповідно до Указу № 133 персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до юридичних осіб — резидентів України застосовано на строк від одного до трьох років.

Обмежувальними заходами до юридичних осіб, зокрема, є:

  • блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
  • обмеження торговельних операцій
  • запобігання виведенню капіталів за межі України
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
  • заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності тощо

Подання звітності:чи обов’язкове

Зазначимо, що відносини у сфері справляння податків і зборів, зокрема порядок адміністрування податків та зборів, права та обов’язки платників податків, компетенція контролюючих органів та відповідальність за порушення податкового законодавства, регулюються Податковим кодексом.

Підпунктами 16.1.2 — 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 цього Кодексу на платників податків покладено такі обов’язки:

  • вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність щодо обчислення і сплати податків та зборів;
  • подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів;
  • сплачувати податки і збори в строки та у розмірах, установлених Кодексом та законами з питань митної справи.

Крім того, ст. 11 Закону про бухоблік передбачено, що підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних бухобліку.

Згідно з п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування
та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухобліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених вищезазначеними документами.

Пунктом 46.2 ст. 46 Податкового кодексу встановлено, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається згідно з п. 46.2 ст. 46 Кодексу платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною.

Відповідно до п. 48.3 ст. 48 Кодексу податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема інформацію про додатки до податкової декларації, які  є її невід’ємною частиною.

Таким чином, фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу платниками податку на прибуток та неприбутковими організаціями як додаток до декларації з податку на прибуток та є її невід’ємною частиною, подається у терміни, передбачені Кодексом для подання декларації.

При цьому слід зазначити, що цим Кодексом не визначено особливостей щодо порядку подання декларацій з податку на прибуток підприємств на період застосування до платника податку персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Водночас згідно з абзацом першим п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний за кожний установлений цим Кодексом звітний період, у якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, що підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Вищезазначений абзац застосовується до всіх платників податків.

Це означає, що платники податку на прибуток підприємств, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), мають право не подавати до контролюючих органів податкову декларацію з податку на прибуток підприємств і фінансову звітність у разі відсутності об’єктів оподаткування або показників, що підлягають декларуванню відповідно до вимог Податкового кодексу, тобто за умови відсутності показників у фінансовій звітності, оскільки вона подається як додаток до податкової декларації з податку на прибуток та є її невід’ємною частиною.

Сплата податку

Щодо сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку на прибуток юридичною особою, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Указу № 133, слід зазначити, що податковим обов’язком кожного платника є обчислення, декларування та/або сплата суми податку та збору в порядку і строки, визначені Податковим кодексом, законами з питань митної справи (ст. 36 Кодексу).

Відповідно до п. 36.5 цієї статті платник податків несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку, крім випадків, визначених Кодексом або законами з питань митної справи.

Виконанням податкового обов’язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений   законодавством строк (п. 38.1 ст. 38 Податкового кодексу).

Статтями 126 та 129 цього Кодексу передбачено порядок притягнення платника податку до відповідальності у вигляді штрафу та пені за несплату таким платником узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених Кодексом.

При цьому Податковим кодексом не визначено жодних особливостей порядку сплати податків і зборів (у тому числі звільнень від притягнення до відповідальності) для платників, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Тобто такі платники податку попри персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) не звільняються від необхідності виконання податкового обов’язку, встановленого Податковим кодексом.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Указ № 133 — Указ Президента України від 15.05.2017 р. № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Закон про бух­облік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»