ЄСВ

Донарахування декретних

20.08.2018 / 17:03

При нарахуванні декретних у 2017 р. працівниці, яка наразі перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у звіті з ЄСВ було допущено помилку, а саме відображено базу нарахування єдиного внеску нижчу за мінімальну заробітну плату. Як виправити таку помилку та відобразити донарахування за минулий період у цьому звіті, читайте далі.

Нарахування і сплата

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами включається до бази нарахування єдиного внеску. Тобто єдиний внесок нараховується на її суму за ставкою 22 % (8,41 % — для осіб з інвалідністю, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях; 5,3 та 5,5 % — для осіб з інвалідністю, які працюють у всеукраїнських громадських організаціях та громадських організаціях осіб з інвалід­ністю).

Крім того, як передбачено частиною п'ятою ст. 8 Закону про ЄСВ, якщо сума допомоги в окремих місяцях менша за мінімальну заробітну плату, сума єдиного внеску розраховується виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

Відповідно до пп. 1 п. 3 Інструкції № 449 нарахування єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують відповідну допомогу, здійснюється за кожен місяць окремо таким чином:

 • визначається середньоденний розмір допомоги шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які її нараховано;
 • визначається сума допомоги, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які її нараховано;
 • визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений для зазначеної категорії платників (22; 8,41; 5,3; 5,5 %).

Сплата єдиного внеску за осіб, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснюється з усієї суми нарахованої допомоги в місяці, у якому було здійснено нарахування.

Відображення у звітності

У таблиці 6 звіту з ЄСВ (форма № Д4) виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами відображають в тому місяці, в якому проведено нарахування.

До таблиці 1 цього звіту вносять загальні суми нарахованої допомоги і єдиного внеску (рядки 1.5, 3.1 цієї таблиці).

У таблиці 5 звіту з ЄСВ зазначають період початку або закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. При цьому осіб, яким надано таку відпустку, відображають з категорією особи «5». У графі 11 цієї таблиці у місяці, коли працівниця йде у відпустку, зазначають дату її початку згідно з листком непрацездатності. У місяці коли відпустка закінчується — дату закінчення згідно з листком непрацездатності.

Таблиця 6 звіту з ЄСВ заповнюється у місяці нарахування допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами з розбивкою за місяцями, за які її нараховано. Тобто заповнюється стільки рядків, скільки місяців триває декретна відпустка.

У графі 9 таблиці 6 суми нарахованої допомоги відображають з кодом категорії застрахованої особи «42» — особи, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами і щодо яких нарахування єдиного внеску здійснюється за ставкою 22 % («43» — якщо допомога виплачується працюючим особам з інвалідністю, для яких ставка єдиного внеску — 8,41 %, «44» та «45» — якщо допомогу виплачують особам з інвалідністю, які працюють у всеукраїнських громадських організаціях та громадських організаціях осіб з інвалідністю, для яких ставка єдиного внеску — 5,3 та 5,5 %).

У графі 10 таблиці 6 — прочерк.

Графа 11 цієї таблиці заповнюється окремо за кожен місяць, що припадає на дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, оскільки допомога нараховується за майбутні періоди.

У графах 13, 14 таблиці 6 — прочерки.

У графі 15 таблиці 6 зазначається кількість днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом календарного звітного місяця (зазначають кількість календарних днів 30 або 31).

У графі 16 цієї таблиці зазначають календарні дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (щомісяця).

До графи 17 таблиці 6 вносять суму допомоги за кожен місяць після того, як розподілили її за місяцями, без застосування максимальної величини доходу.

У графі 18 цієї таблиці зазначають суму допомоги за кожен місяць в межах максимальної величини.

Слід зауважити, що максимальну величину необхідно застосовувати окремо за кожен місяць, розподіливши суму допомоги за місяцями, на які припадають дні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

У графі 19 таблиці 6 — прочерк (у разі якщо сума допомоги в розрізі місяців не перевищує суми мінімальної заробітної плати за місяць, за який проводиться нарахування, єдиний внесок дорівнюватиме розміру мінімальної заробітної плати, установленої на місяць, за який нараховуються декретні).

У графі 21 цієї таблиці зазначається сума єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги за ставкою 22 % (8,41; 5,3; 5,5 %).

У разі якщо виявилось, що згідно із законодавством змінено розмір мінімального єдиного внеску, необхідно донарахувати суми єдиного внеску до мінімального розміру та відобразити в таблиці 6 звіту з ЄСВ.

Отже, в таблиці 6 звіту з ЄСВ заповнюється стільки рядків на особу, скільки місяців, за які необхідно зробити донарахування.

Як відобразити донарахування

Відображаємо донарахування декретних за минулий період у таблиці 6 звіту з ЄСВ так:

 • у графі 9 — «42»;
 • у графі 10 — «13»;
 • графу 11 заповнюють окремо за кожен місяць, що припадає на дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, в якому проводимо донарахування;
 • у графах 13 — 16 — прочерки;
 • у графах 17, 18 — прочерки;
 • у графі 19 зазначаємо суму доплати до мінімального єдиного внеску;
 • у графі 21 — суму єдиного внеску.

Варто зазначити, що для відображення сум дотяжки до мінімального страхового внеску використовуємо код типу нарахувань «13» — сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць. За попередні періоди лише в таких випадках:

 • при нарахуванні сум допомоги по тимчасовій непрацездатності за попередні місяці;
 • при нарахуванні сум у зв’язку з вагітністю та пологами за попередні місяці.

Новий код типу нарахувань «14» зазначають у разі нарахування сум різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за попередні періоди у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449