Акциз

Продаж коктейлів

20.08.2018 / 17:11

Суб’єкт господарювання здійснює діяльність з реалізації алкогольних коктейлів. З’ясуємо, як визначити базу оподаткування акцизним податком при реалізації таких напоїв, і розглянемо це на окремому прикладі.

Перш за все необхідно визначити, за яким кодом згідно з УКТ ЗЕД класифікуються коктейлі. Відповідно до пп. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу алкогольні напої — продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом спирту етилового понад 0,5 % об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також із вмістом спирту етилового 8,5 % об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

У Поясненнях до УКТ ЗЕД, затверджених наказом № 401, зазначено, що коктейлі (тобто спиртні напої, змішані одне з одним, або спиртні напої, змішані з фруктовими або овочевими соками) належать до товарної позиції 2208 90 69 за кодом УКТ ЗЕД та відповідно вважаються підакцизним товаром.

Отже, коктейлі є алкогольними напоями. Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання громадянами та іншими кінцевими споживачами у закладах ресторанного господарства має здійснюватися згідно з вимогами, передбаченими Правилами № 854, відповідно до яких під час продажу алкогольних напоїв на розлив у закладах ресторанного господарства забороняється змішувати напої різних видів і марок, крім виготовлення коктейлів.

Технологічні, калькуляційні картки на коктейлі погоджуються із санітарно-епідеміологічною службою, затверджуються керівником підприємства, бухгалтером та скріплюються печаткою. Заклади ресторанного господарства повинні мати прейскуранти цін на алкогольні напої, де зазначаються назва напою, вміст пляшки, ціна за пляшку, ціна за 50 та 100 мл напою у грошовій одиниці України.

Оскільки базою оподаткування акцизним податком є вартість (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, не має значення, реалізуються алкогольні напої для споживання кінцевими споживачами в пляшках, на розлив чи у вигляді коктейлів.

Правилами № 854 також визначено, що під час продажу алкогольних напоїв продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

Враховуючи зазначене, базою оподаткування операцій з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі коктейлів, які належать до алкогольних напоїв, є вартість коктейлю (а не його складових), тобто кошти, отримані від покупця як оплата за коктейль.

Податкові зобов’язання з акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету, обчислюються з вартості (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі (в тому числі у мережі громадського харчування) та відображаються у податковій звітності.

ПРИКЛАД

За місяць суб’єктом господарювання продано 1 000 порцій коктейлю за роздрібною ціною 50 грн за порцію (до ціни включено ПДВ та 5-відсотковий акцизний податок. Загальна вартість реалізованих коктейлів за місяць становитиме (з ПДВ та включеним 5-відсотковим акцизним податком) 50 000 грн. Вартість коктейлів з ПДВ та без 5-відсоткового акцизного податку, яку необхідно відобразити в графі 3 рядка 1.1 розділу І додатка 6 до декларації, становить 47 619 грн (50 000 : 105 × 100).

Сума податкового зобов’язання з акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету, яка відображається у графі 5 рядка 1.1 розділу І додатка 6 до декларації, становить 2 381 грн (ПЗ = 47 619 × 5 : 100).

Ця сума збільшує показник «Усього» розділу І додатка 6 до декларації та, відповідно, показник «Усього за розділами І і ІІ», який переноситься до розділу Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до декларації, а саме до графи «Сума акцизного податку» рядка, що відповідає коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, на території якого суб’єкт господарювання здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 401 — наказ ДФС України від 09.06.2015 р. № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності». Правила № 854 — Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.96 р. № 854

«Гарячі лінії»

Дата: 6 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42