Інші податки

Нове у Порядку обліку платників

20.08.2018 / 18:01

З 24.08.2018 р. набере чинності наказ № 589, яким затверджено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом № 1588 (далі — Порядок № 1588). У цій статті розглянемо, як відбувається взяття на облік представництва донорської установи в Україні, які документи потрібно подавати великим платникам податків для взяття їх на облік за неосновним місцем обліку, що є підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності, які дані слід заповнювати при поданні заяви про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні у разі подання відомостей про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, а також як діють контролюючі органи у разі неподання в установлені строки документів для взяття на облік відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій в Україні.

Визначено порядок обліку представництв донорських установ

Порядок реєстрації представництв іноземних організацій, метою діяльності яких є здійснення представництва інтересів донорських установ, координація міжнародної технічної допомоги, що надається Україні такими установами (далі — представництва донорських установ в Україні), визначено Порядком № 153.

Реєстрація представництв донорських установ в Україні провадиться Мінекономрозвитку у порядку, визначеному пунктами 48 — 59 Порядку № 153.

Змінами, внесеними наказом № 589, визначено порядок обліку в контролюючих органах представництв донорських установ в Україні після проведення Мінекономрозвитку їх реєстрації в Україні.

Так, взяття на облік представництва донорської установи в Україні здійснюється контролюючим органом за адресою представництва донорської установи в Україні із присвоєнням податкового номера.

Підставою для взяття на облік представництва донорської установи в Україні є:

  • копія посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, отримана від Мінекономрозвитку відповідно до постанови № 153;
  • або лист-звернення, в якому зазначається адреса представництва в Україні, та копія посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, подані представництвом.

У разі отримання від Мінекономрозвитку інформації про наявність податкових пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів (програм) та представництв донорських установ в Україні, до реєстру платників податків — нерезидентів вноситься ознака «має право на податкові пільги». Якщо представництво донорської установи в Україні звільнено від сплати всіх видів податків на території України, таке представництво обліковується в контролюючих органах з ознакою «не є платником податків».

Не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік представництва донорської установи в Україні контролюючий орган надсилає такому представництву лист-повідомлення про взяття на облік із зазначенням податкового номера.

Урегульовано порядок обліку великих платників податків за неосновним місцем обліку

Нагадаємо, що Законом № 2245 внесено зміни до п. 64.7 ст. 64 Податкового кодексу, якими встановлено, що платники податків, включені до Реєстру великих платників податків, обліковуються в Офісі великих платників податків ДФС (далі — Офіс ВПП) та його територіальних підрозділах не тільки за основ­ним місцем обліку, а й за неосновним місцем обліку щодо наявних в межах населеного пункту за місцезнаходженням Офісу ВПП або його територіальних підрозділів об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого великого платника податків.

Змінами, внесеними наказом № 589 до п. 10.22 Порядку № 1588, визначено порядок взяття на облік великих платників податків за неосновним місцем обліку в Офісі ВПП та його територіальних підрозділах щодо наявних в межах населеного пункту за місцезнаходженням Офісу ВПП або його територіальних підрозділів об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого великого платника податків.

Для взяття на облік за неосновним місцем обліку в Офісі ВПП та його територіальних підрозділах великий платник податків подає заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП (далі — заява за формою № 17-ОПП), яку може бути подано як до контролюючого органу за основним місцем обліку, так і до контролюючого органу за неосновним місцем обліку.

Крім того, платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 17-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електрон­ного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Уточнено порядок зняття з обліку «незалежників»

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку в контролюючих органах після припинення такої незалежної діяльності за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданої до контро­люючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП.

Наказом № 589 уточнюється, що підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення, або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.

Спрощено порядок подання заяви за формою № 1-РПП

Відповідно до п. 66.4 ст. 66 Податкового кодексу платники податків — юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін в облікових даних платників податків.

Згідно з Порядком № 1588 постійні представництва нерезидентів для взяття на облік у контролюючих органах, а також у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік відповідно до Порядку № 1588, подають заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток за формою № 1-РПП (далі — заява за формою № 1-РПП).

Змінами, внесеними наказом № 589 до заяви за формою № 1-РПП, встановлено, що при поданні цієї заяви з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» заповнюються лише дані про контролюючий орган, код ЄДРПОУ, повне найменування та головного бухгалтера постійного представництва нерезидента в Україні.

Крім того, передбачено, що платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 1-РПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Облік відокремлених підрозділів іноземних компаній

Якщо контролюючим органом за даними  ЄДРПОУ встановлено, що відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації включено до ЄДРПОУ та при цьому він не перебуває на обліку у відповідному конт­ролюючому органі, то таким органом вживаються заходи щодо подання зазначеним підрозділом документів для взяття на облік у порядку, визначеному п. 3.4 Порядку № 1588.

При цьому такий відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації обліковується у контролюючому органі за його місцезнаходженням в Україні з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Постанова № 153 — постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». Наказ № 589 — наказ Мінфіну України від 27.06.2018 р. № 589 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів». Наказ № 1588 — наказ Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів». Порядок № 153 — Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153