Інші податки

Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2019 рік

03.09.2018 / 15:17
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2019 рік

Насамперед зазначимо, що єдиної норми тривалості робочого часу законодавством не передбачено. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлено на підприємстві, яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні тощо. Тому норму робочого часу кожен роботодавець повинен розраховувати самостійно виходячи з режиму роботи, запровадженого на підприємстві, з дотриманням певних вимог, про що йтиметься далі.

Робочий час: повний чи скорочений

Як передбачено частиною першою ст. 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год на тиждень.

Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, пов­ним окладом.

Відповідно до частини першої ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

  • для працівників віком від 16 до 18 років — 36 год на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 год на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої для осіб відповідного віку;
  • для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, — не більш як 36 год на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою  № 163.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.

Згідно зі ст. 69 Господарського кодексу підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.

При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 год.

Тривалість робочого тижня

За загальним правилом відповідно до ст. 52 КЗпП для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує роботодавець за погод­женням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

Проте на тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’яти­денного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 год при тижневій нормі 40 год, 6 год при тижневій нормі 36 год і 4 год при тижневій нормі 24 год.

Статтею 67 КЗпП встановлено, що при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні — один вихідний день.

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п’ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації, і, як правило, має надаватися підряд із загальним вихідним днем.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою радою.

Коли переносяться вихідні дні

Згідно з частиною третьою ст. 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2019 р. має бути перенесено такі дні:

✔ вихідний день у неділю 28 квітня — на понеділок 29 квітня;

✔ вихідний день у неділю 16 червня — на понеділок 17 червня;

✔ вихідний день у суботу 24 серпня — на понеділок 26 серпня.

Довідково

Святкові і неробочі дні у 2019 р.:
1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
28 квітня — Пасха (Великдень);
1 травня — День праці;
9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги);
16 червня — Трійця; 28 червня — День Конституції України;
24 серпня — День Незалежності України;
14 жовтня — День захисника України;
25 грудня — Різдво Христове.

Якщо переносяться робочі дні

З метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу кожного року Кабінет Міністрів України приймає розпорядження, яким рекомендовано переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.

У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися за зміненим у зв’язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства.

При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено ст. 53 КЗпП.

Зазначимо, що Кабінетом Міністрів Украї­ни ще не прийнято розпорядження про перенесення робочих днів у 2019 р., його прийняття очікується до кінця поточного року.

Приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2019 р., розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів, наведено в таблиці.

з/п

Показники

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

1

Кількість календарних днів

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

2

Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)

2
(1, 7)

1 (8)

1 (28)

3
(1, 9)

1
(16, 28)

1 (24)

1 (14)

1 (25)

11

3

Кількість вихідних днів

8

8

10

8

8

10

8

9

9

8

9

9

104

4

Кількість днів, робота в які не проводиться

10

8

11

9

10

12

8

10

9

9

9

10

115

5

Кількість робочих днів

21

20

20

21

21

18

23

21

21

22

21

21

250

6

Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 год (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)

1 (7)

1 (30)

1 (8)

1 (27)

1 (23)

2
(24, 31)

7

 

Норма тривалості робочого часу в годинах при:

7

 

40-годинному робочому тижні

168

160

159

167

167

143

184

167

168

176

168

166

1993

8

39-годинному робочому тижні

163,8

156

156

163,8

163,8

140,4

179,4

163,8

163,8

171,6

163,8

163,8

1950

9

38,5-годинному робочому тижні

161,7

154

154

161,7

161,7

138,6

177,1

161,7

161,7

169,4

161,7

161,7

1925

10

36-годинному робочому тижні

151,2

144

144

151,2

151,2

129,6

165,6

151,2

151,2

158,4

151,2

151,2

1800

11

33-годинному робочому тижні

138,6

132

132

138,6

138,6

118,8

151,8

138,6

138,6

145,2

138,6

138,6

1650

12

30-годинному робочому тижні

126

120

120

126

126

108

138

126

126

132

126

126

1500

13

25-годинному робочому тижні

105

100

100

105

105

90

115

105

105

110

105

105

1250

14

24-годинному робочому тижні

100,8

96

96

100,8

100,8

86,4

110,4

100,8

100,8

105,6

100,8

100,8

1200

15

20-годинному робочому тижні

84

80

80

84

84

72

92

84

84

88

84

84

1000

16

18-годинному робочому тижні

75,6

72

72

75,6

75,6

64,8

82,8

75,6

75,6

79,2

75,6

75,6

900

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Постанова № 163 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163 «Про затверд­ження Переліку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу»