Аналітика

Огляд ІПК

01.10.2018 / 11:33

ПДВ

Якщо ПН не включено до податкового кредиту

ГУ ДФС у Львівській області нагадало про право платника податку на включення до податкового кредиту сум ПДВ на підставі отриманих ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН, протягом 1095 календарних днів з дати їх складення.

Суму ПДВ на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН, яку не було своєчасно включено до складу податкового кредиту та з дати складання якої не минуло 1095 календарних днів, платник податку має право віднести до податкового кредиту у складі податкової звітності з ПДВ за будь-який наступний податковий період у межах 1095 днів з дати складання такої ПН або подати уточнюючий розрахунок до податкової декларації з ПДВ за той звітний період, у якому в нього виникло право на включення сум ПДВ, зазначених у такій ПН, до податкового кредиту.

Тобто у разі своєчасної реєстрації ПН в ЄРПН уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ подається за звітний період, у якому складено таку ПН; а у разі несвоєчасної реєстрації — за звітний період, у якому таку ПН зареєстровано в ЄРПН.

/ІПК від 14.09.2018 р. № 4050/ІПК/13-01-12-01-10/

Повернення товару нерезиденту в режимі реекспорту

Операція із вивезення за межі митної території України у митному режимі реекспорту товару, який ввозився на митну територію України у митному режимі імпорту, у зв’язку з його поверненням продавцю-нерезиденту оподатковується ПДВ за нульовою ставкою та відображається у ряд­­ку 2 декларації з ПДВ.

/ІПК від 20.09.2018 р. № 4095/6/99-95-42-03-15/ІПК/

Строк, протягом якого реєструються РК

ДФС України при розгляді питання щодо можливості складання і реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування зазначила, що їх реєстрація здійснюється з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ. Тобто до податкових накладних, з дати складання яких минуло більше ніж 1095 календарних днів, розрахунок коригування не може бути складений.

/ІПК від 14.09.2018 р. № 4049/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Експорт товару: дата виникнення зобов’язань з ПДВ

ДФС України роз’яснила, що датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ за операціями з експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетину митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства.

При цьому датою оформлення митної декларації вважається дата завершення процедури митного оформлення експортної операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особою митного органу на всіх аркушах такої декларації відбитку особистої номерної печатки, а в разі електронного декларування — за фактом засвідчення електрон­ним цифровим підписом посадової особи митного органу електронної митної декларації після перетворення її у візуальну форму.

/ІПК від 14.09.2018 р. № 4045/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Списання самостійно виготовленої продукції

При списанні самостійно виготовленої готової продукції у зв’язку з неможливістю її використання у господарській діяльності платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з вартості товарів/послуг, придбаних з ПДВ і частково або повністю використаних для виробництва такої продукції.

У разі коли особливості обліку та/або специфіка діяльності платника податку не дають змоги визначити таку вартість, то донарахування податкових зобов’язань здійснюється виходячи із звичайної ціни самостійно виготовленої продукції, у зв’язку із списанням якої здійснюється таке донарахування.

/ІПК від 14.09.2018 р. № 4040/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Освітні послуги: звільнення від оподаткування ПДВ

ДФС України дійшла висновку, що за умови виконання вимог щодо належності платника до категорії закладів освіти, його операції з надання освітніх послуг підлягають звільненню від оподаткування ПДВ на підставі пп. 197.1.2 ст. 197 ПКУ.

/ІПК від 14.09.2018 р. № 4037/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

РРО

Розрахунки у безготівковій формі

При здійсненні розрахунків за товари (послуги) виключно по безготівковому розрахунку через банківські установи фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку другої групи РРО не застосовується.

/ІПК від 18.09.2018 р. № 4071/М/99-99-14-05-01-14/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Переоцінка інвестиційної нерухомості

У разі здійснення операцій з переоцінки інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування, враховуючи норми ст. 138 ПКУ, не здійснюється.

Результат від переоцінки таких активів визначається за правилами бухгалтерського обліку та відображається у складі фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 20.09.2018 р. № 4094/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Звільнення від оподаткування доходів нерезидента

Доходи, які отримує компанія — резидент Австрії і яка не має постійного представництва в Україні та надає за договором транспортного експедирування резиденту України послуги з міжнародних перевезень автомобільним транспортом, звільняються від оподаткування в Україні. Але за умови надання компа­нією довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладений міжнародний договір (тобто резидентом Австрії), що відповідає вимогам ст. 103 ПКУ.

/ІПК від 18.09.2018 р. № 4077/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Зберігання спирту

ДФС України при розгляді питання щодо можливості зберігання спирту в мірнику зазначила, що мірник, який розташований у спиртоприймальному відділенні підприємства, повинен використовуватися виключно для вимірювання об’єму спирту. До суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема у разі зберігання спирту у місцях зберігання, не внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, у розмірі 100 % вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17 000 грн.

/ІПК від 17.09.2018 р. № 4053/6/99-99-12-02-02-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Кошти, отримані від реалізації продукції з придбаної сировини, не є доходом

ДФС України роз’яснила, що при обчисленні частки сільськогосподарської продукції у загальному доході сільськогосподарського товаровиробника не включаються до доходу кошти від реалізації зазначеної продукції, що вироблена із придбаної сировини.

/ІПК від 17.09.2018 р. 4058/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

З доходу, нарахованого на інвестиційний сертифікат, податок на прибуток не сплачується

ГУ ДФС у Волинській області пояснило, що при отриманні платником єдиного податку четвертої групи дивідендів на інвестиційні сертифікати сплата податкового зобов’язання з податку на прибуток на такий вид доходу податковим законодавством не передбачена.

/ІПК від 21.09.2018 р. № 4101/ІПК/03-20-12-04-08/

ТЦУ

Резиденти Німеччини

ДФС України нагадала, що до переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, включено резидентів Федеративної Республіки Німеччина з організаційно-правовими формами Gesellschaft Bürgerlichen Reets (GbR), Stille Gesellshaft, Kommandit Gesellschaft auf Aktien (KGaA), Kommandit Gesellschaft (KG), Offene Handelsgesellschaft (OHG).

Оскільки до вказаного переліку не включені резиденти з організаційно-правовою формою GmbH & Co.KG, то операції з такими контрагентами не підпадають під визначення контрольованих у розумінні пп. «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ (за умови, що резиденти Німеччини не є пов’язаними з резидентом України особами та/або операції з ними не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів). Отже, платник податку на прибуток при здійсненні вищезазначених операцій не збільшує фінансовий результат до оподаткування за вимогами пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ.

/ІПК від 17.09.2018 р. № 4066/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Резиденти Польщі

ГУ ДФС у Львівській області нагадало, що до переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, включено резидентів Республіки Польща з організаційно-правовими формами Spółka Komadytowa, Spółka partnerska, Spółka Komandytowo-Akcyjna, Spółka Jawna, Spółka prawa Cywolnego.

Оскільки до вказаного переліку не включено резидента з організаційно-правовою формою sp. z o.o. sp.k, то операції з такими контрагентами не підпадають під визначення контрольованих.

/ІПК від 18.09.2018 р. № 4076/ІПК/13-01-12-06-09/

Як визначити ОПФ

Документами, на підставі яких може бути визначена організаційно-правова форма нерезидента, є, зокрема, виписка із державного (комерційного) реєстру юридичних осіб відповідної держави, установчі документи юридичної особи, довідка компетентного (уповноваженого) органу держави, в якій зареєстрована юридична особа, тощо.

/ІПК від 19.09.2018 р. № 4084/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Кошти з-за кордону: податкові наслідки

ДФС України вкотре нагадує, що іноземні доходи є об’єктом оподаткування резидента. Тобто у разі якщо переказ коштів здійснюється на ім’я фізичної особи — резидента — отримувача з джерел за межами України, то сума таких коштів включається до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як іноземний дохід та оподатковується ПДФО (18 %) і ВЗ (1,5 %) на загальних підставах. При цьому така фізична особа зобов’язана подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, а також сплатити ПДФО (ВЗ) з таких доходів.  

/ІПК від 14.09.2018 р. № 4030/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Компенсовані судові витрати — додаткове благо

Якщо юридичною особою на підставі рішення суду відшкодовуються платнику податку — фізичній особі судові витрати (судовий збір та витрати, пов’язані з розглядом справи), то сума таких витрат включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як додаткове благо та оподатковується ПДФО і ВЗ на загальних підставах.

/ІПК від 14.09.2018 р. № 4031/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Матеріальна допомога: коли є об’єктом оподаткування та базою нарахування ЄСВ

ДФС України пояснила, що не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного абзацом першим пп. 169.4.1 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (2 470 грн). Водночас якщо матеріальна допомога виплачується юридичною особою (роботодавцем) на користь фізичних осіб (працівників) у розмірі, вищому, ніж зазначений, то її сума підлягає оподаткуванню ПДФО та ВЗ. При цьому незалежно від розміру матеріальної допомоги, але за умови її разового характеру, ЄСВ не нараховується.

/ІПК від 17.09.2018 р. № 4055/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Страхування авто працівника

ДФС України роз’яснила, що сума страхових платежів, яка сплачується юридичною особою (орендарем) за договором страхування транспортного засобу фізичної особи (орендо­давця) за програмою «Повне КАСКО», включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої фізичної особи та оподатковується ПДФО і ВЗ на загальних підставах і є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 17.09.2018 р. № 4057/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Оподаткування спадщини

ДФС України нагадала, що дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманого платником податку — нерезидентом від спадкодавця-резидента, оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ за ставкою 1,5 %.

/ІПК від 17.09.2018 р. № 4067/Б/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Обов’язки зі сплати ЄСВ та подання звітності

Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, зобов’язана сплачувати ЄСВ незважаючи на те, що вона одночасно є фізичною особою — підприємцем.

Крім того, фізичні особи — підприємці, які мають ознаку незалежної професійної діяльності, формують та подають до органів фіскальної служби окремі звіти за формою № Д5.

/ІПК від 18.09.2018 р. № 4080/Б/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Трансфер працівників

ДФС України, досліджуючи питання оподаткування ПДФО вартості послуг з перевезення працівників з місця збору до роботи та назад, дійшла такого висновку. Вартість послуг з перевезення працівників до місця роботи та назад, яке організовується юридичною особою (роботодавцем), не є додатковим благом, але включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід і оподатковується ПДФО на загальних підставах.

При цьому ДФС посилається на відповідну судову практику — постанову Закарпатського окружного адміністративного суду від 03.10.2017 р. у справі № 807/557/16.

/ІПК від 18.09.2018 р. № 4081/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Якщо кошти не видано наперед

ДФС України дотримується думки, що якщо придбання товарів (робіт, послуг) працівником здійснено не за рахунок попередньо виданих юридичною особою (роботодавцем) коштів під звіт, то дохід, виплачений цьому працівнику за реалізовані (продані) товари (роботи, послуги), включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах.

/ІПК від 19.09.2018 р. № 4088/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Торгівля цінними паперами

ДФС України вважає, що при здійсненні фізичною особою операцій з торгівлі цінними паперами, які провадяться за участю торговця цінними паперами, податковим агентом є такий професійний торговець. Саме він повинен виконати всі функції податкового агента, встановлені ПКУ (зокрема, в частині подання форми № 1ДФ, утримання та сплати ПДФО та ВЗ).

У разі коли податковий агент не має змоги утримати та перерахувати до бюджету податки, обчислені з інвестиційного прибутку (у зв’язку з недостатністю наявних коштів платника податків), така сплата може здійснюватися платником податків (фізичною особою) самостійно за результатами подання річної податкової декларації.

/ІПК від 19.09. 2018 р. № 4086/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зміна місця проживання є підставою для реєстрації нової Книги

ДФС України нагадала, що у разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною адміністративного району, фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку необхідно після закінчення бюджетного року, в якому відбулася така зміна податкової адреси (місця проживання), зареєструвати нову Книгу обліку доходів у контролюючому органі за новою податковою адресою (основним місцем обліку).

/ІПК від 18.09.2018 р. № 4069/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК/

Відображення доходу «єдинника» за договором комісії

ГУ ДФС у Вінницькій області пояснило, що у день отримання фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку коштів від виконання робіт (послуг) за договорами комісії або транспортного експедирування у Книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами. При цьому при заповненні декларації до доходу включається сума отриманої винагороди повіреного (агента), зазначена у графі 6 Книги обліку доходів.

/ІПК від 21.09.2018 р. № 4096/ІПК/02-32-13-02/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Обчислення зобов’язань, зазначених у витягу про НГО

ДФС України нагадала, що підприємства повинні обчислювати податкові зобов’язання з плати за землю, зазначені у витягу про НГО, із застосуванням до неї кумулятивної величини коефіцієнта індексації, розрахованої залежно від дати затвердження такої оцінки.

/ІПК від 17.09.2018 р. № 4059/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Податок сплачується з дня виникнення прав на землю

ДФС України роз’яснила, що сплачувати плату за землю підприємства повинні з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

/ІПК від 17.09.2018 р. № 4060/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Земля, що не використовується у госпдіяльності, оподатковується

ДФС України зазначила, що за земельну ділянку, надану у постійне користування підприємству — платнику єдиного податку третьої групи, яка знаходиться під об’єктом нерухомості та не використовується у його господарській діяльності, необхідно сплачувати земельний податок.

/ІПК від 19.09.2018 р. № 4083/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Обчислення зобов’язань лісогосподарськими підприємствами

ДФС України пояснила, що оскільки до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками документами, які підтверджують право постійного користування на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, то підприємство (правонаступник за процедурою приєднання) до отримання відповідних актів має обчислювати зобов’язання з плати за землю за відомостями вказаних документів.

/ІПК від 20.09.2018 р. № 4090/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Обчислення суми податку фізособам

ДФС України нагадала, що обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

При цьому платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки розміру ставки податку, об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

/ІПК від 20.09.2018 р. № 4092/Ф/99-99-13-03-01-14/ІПК/

РЕНТНА ПЛАТА

Умови для звільнення від оподаткування обсягів добутого природного газу

ДФС України роз’яснила, що обсяги добутого природного газу, які за характеристиками є непридатними для транспортування трубопроводами, не є об’єктом оподаткування рентною платою за умови щоденної документальної фіксації інструментальних визначень характеристик такого газу, які підтверд­жують невідповідність характеристик таких обсягів добутого газу встановленим вимогам якості природного газу, призначеного для транспортування та споживання.

/ІПК від 21.09.2018  р. № 4099/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/