Соціальне страхування

Страхові виплати: ФСС змінює порядок фінансування

01.10.2018 / 15:59
Страхові виплати: ФСС змінює порядок фінансування

З 01.10.2018 р. діють нові правила отримання фінансування від Фонду соціального страхування на виплату матеріального забезпечення. Саме з цього дня набрав чинності Порядок № 12. Розглянемо детально, як роботодавцю-страхувальнику отримати таке фінансування та які нововведення його очікують.

АКЦЕНТИ
Для отримання з 01.10.2018 р. фінансування від ФСС роботодавець зобов’язаний відкрити окремий рахунок у банку та подати заяву-розрахунок за новою формою. Вона подається до органу ФСС за місцезнаходженням роботодавця не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття рішення комісією (уповноваженим) із соціального страхування. Перевірка заяви-розрахунку, фінансування або надання обґрунтованої відмови у її прийнятті здійснюються ФСС протягом 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку від роботодавця. ФСС має право здійснювати обмін інформацією із роботодавцем шляхом направлення запиту для уточнення даних, наведених у заяві-розрахунку. Протягом місяця з дня проведення виплат за рахунок ФСС роботодавець зобов’язаний надіслати повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 12. Якщо роботодавець не повідомив ФСС про виплату матеріального забезпечення протягом трьох місяців, це може стати підставою для перевірки щодо використання коштів ФСС.

Порядком № 12 визначено механізм та умови фінансування роботодавців-страхувальників для надання за рахунок коштів Фонду соціального страхування (далі — ФСС) матеріального забезпечення за такими видами:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
 • допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
 • допомога по тимчасовій непрацездатності, що настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • виплати в разі тимчасового переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;
 • відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Для отримання з 01.10.2018 р. фінансування від ФСС на виплату матеріальної допомоги роботодавцю необхідно:

 • відкрити окремий поточний рахунок у будь-якому банку, куди зараховуватимуться кошти (для бюджетників рахунок відкривається в Держказначействі);
 • подати до робочого органу ФСС заяву-розрахунок за новою формою.

Заява-розрахунок за новою формою

Нова форма заяви-розрахунку наведена у додатку 1 до Порядку № 12. Вона є єдиною для всіх страхових випадків.

Табличну частину форми заяви-розрахунку доповнено всіма вищенаведеними  видами страхових виплат. Окремими рядками вказуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності й у зв’язку з вагітністю та пологами, що надаються постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС. Виплати, які проводитимуть потерпілим на виробництві, вказують із зазначенням кількості осіб. Додатки до заяви-розрахунку (додатки 1.1 — 1.5) заповнюються залежно від виду призначеного матеріального забезпечення та виплати потерпілим на виробництві. Ці додатки заповнюють лише для тих видів виплат, які мають бути профінансовані ФСС, про що робиться відповідна позначка в графі «Примітка» табличної частини заяви-розрахунку.

Кожен із заповнених додатків повинна підписати відповідальна особа, зазначивши свій контактний номер телефону. Це необхідно на випадок, якщо у працівників відділення ФСС виникнуть питання під час опрацювання отриманих даних.

Заяву-розрахунок складають на підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства. Вона готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та окремі виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей), зберігається у страхувальника, а другий — подається до ФСС.

ФСС встановлено граничний строк для подання заяви-розрахунку — не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття комісією (уповноваженим) рішення. Раніше не передбачалося граничних термінів подання заяви-розрахунку.

Роботодавець подає заяву-розрахунок до робочого органу ФСС за своїм місцезнаходженням. Порядком № 12 передбачено два варіанти її подання:

 • в паперовому вигляді; або
 • в електронному вигляді із застосуванням електрон­ного цифрового підпису.

При поданні заяви-розрахунку в електронному вигляді у роботодавця має зберігатися роздрукований екземпляр.

Акцентуємо вашу увагу, що надсилання заяви-розрахунку поштою Порядком № 12 не допускається.

Важливо
Відповідальність за достовірність даних, наведених у заяві-розрахунку, несе роботодавець-страхувальник.

Перевірка достовірності даних

ФСС протягом 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку здійснює перевірку наданої інформації щодо:

 • правильності нарахування виплат;
 • наявності даних про страхувальника в Держреєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • правильності заповнення всіх реквізитів;
 • сплати ЄСВ;
 • наявності реєстрації нещасного випадку або профзахворювання у ФСС тощо.

ФСС наділений правом за потреби здійснювати обмін інформацією з роботодавцем шляхом направлення запиту для уточнення даних, наведених у заяві-розрахунку (п. 8 Порядку № 12). Роботодавець має надати чіткі відповіді на запит у довільній формі

У разі виявлення помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається роботодавцю з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення ще до фінансування виплат.

За відсутності зауважень до заяви-розрахунку ФСС здійснює перерахування коштів на окремий рахунок роботодавця.

В які терміни виплачується допомога

Роботодавець зобов’язаний здійснити виплату матеріального забезпечення в строки, встановлені ст. 32 Закону про соцстрахування.

Так, допомога по тимчасовій непрацездатності й у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується:

 • застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) — у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати;
 • застрахованим особам, які працюють на умовах ЦПД, — протягом 10 днів після призначення допомоги.

Зауважимо, що виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності й у зв’язку з вагітністю та пологами у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати, практично неможливо. Це пояснюється тим, що кошти від ФСС можуть надійти пізніше (у зв’язку з термінами розгляду заяви-розрахунку), ніж настане найближчий строк виплати зарплати. Тобто тут існує неузгодженість норм Закону про соцстрахування та Порядку № 12. Вирішення цієї неузгодженості таке: здійснити виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах одразу ж у найближчий для виплати зарплати день після отримання фінансування від ФСС.

Щодо допомоги на поховання, то вона виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від ФСС.

Виплати профінансовано неправильно: як діяти роботодавцю

Механізм повернення роботодавцем надміру замовлених у ФСС коштів чи коштів при самостійному виявленні помилок під час обрахування сум матеріального забезпечення не змінився.

Якщо сума отриманих від ФСС коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат, то невикористані страхові кошти роботодавець повинен повернути протягом трьох робочих днів на рахунок, з якого надійшло фінансування. При цьому роботодавець повинен надіслати лист з поясненням причин такого повернення коштів, у якому має бути зазначено: прізвище, ім’я та по батькові, номер страхового свідоцтва застрахованої особи, номер листка непрацездатності, вид допомоги, за яким виявлено помилку.

Бувають випадки, коли роботодавець виявляє завищення раніше нарахованої (за межами діючого бюджетного року) і профінансованої допомоги. Тоді надміру нараховані та виплачені кошти слід повернути до ФСС і одночасно надіслати обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення страхових коштів.

Якщо було допущено помилку і фінансування надійшло в меншому розмірі ніж потрібно, роботодавець має подати нову заяву-розрахунок, зазначивши всі необхідні відомості разом із недоотриманою сумою. До неї додати письмове обґрунтування з поясненням причин додаткового фінансування.

Довідково
Для подання заяви-розрахунку та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам у електронному вигляді роботодавець має звернутись до свого робочого органу ФСС для укладення договору про надання електронних послуг, форму якого затверджено наказом № 442.

Інформування про здійснення виплат працівникам

Ще одним нововведенням, яке заслуговує особливої уваги, є те, що після проведення виплат застрахованим особам роботодавець зобов’язаний повідомити про це свій робочий орган ФСС. Для цього він надсилає повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 12. Повідомлення може бути:

 • надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису;
 • надіслано листом з повідомленням;
 • подане безпосередньо до ФСС.

Повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат.

Якщо протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування роботодавець не подає відповідне повідомлення, це є підставою для проведення ФСС перевірки щодо правомірності використання коштів ФСС (п. 11 Порядку № 12).

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон про соцстрахування — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наказ № 442 — наказ виконавчої дирекції ФСС від 25.09.2018 р. № 442-од «Про затвердження примірного договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України. ­Порядок № 12 — Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 12