Соціальне страхування

Втрата годувальника: чи можлива пенсія повнолітнім дітям

16.10.2018 / 15:49
Втрата годувальника: чи можлива пенсія повнолітнім дітям

Право на виплату пенсії у разі втрати годувальника мають діти, які не досягли 18 років. Проте за деяких умов можлива виплата такої пенсії після досягнення повноліття, про що йтиметься далі.

Статтею 30 Закону № 2262 визначено коло осіб, які мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника.

Правом на таку пенсію можуть скористатися непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти, військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які перебували на їх утриманні.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається, зокрема, непрацездатним дітям, тобто дітям, які не досягли 18 років або які старші цього віку, за умови, що вони до досягнення 18 років стали особами з інвалідністю. Крім цього, право на отримання пенсії мають діти, які досягли повноліття, але продов­жують навчатись. У такому випадку пенсія виплачується до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

Слід зазначити, що раніше право на таку пенсію не мали курсанти і слухачі військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони. Проте з 22.06.2018 р. Законом № 2377 їм надано право на пенсію у разі втрати годувальника, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

Законом № 2148 ст. 30 Закону № 2262 викладено в новій редакції. Так, визначено право на отримання пенсії в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення 23 років вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажистів, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців).

Тобто починаючи з 01.10.2017 р. право на пенсію в разі втрати годувальника мають лише особи, які навчаються за денною формою навчання.

Приклад 1

3 вересня поточного року при виконанні службових обов’язків загинув військово­службовець, який мав на своєму утриманні двох непрацездатних членів сім’ї: доньку 13.02.2007 року народження та сина 19.09.2000 року народження, який є курсантом 2 курсу військово-навчального закладу.

Зважаючи на зміни, які відбулися в законодавстві, пенсію в разі втрати годувальника призначено на двох непрацездатних членів сім’ї.

Пенсію призначено в розмірі 90 % від грошового забезпечення загиблого годувальника (по 45 % кожному із членів сім’ї).

Зазначимо, що до 22.06.2018 р. право на пенсію в разі втрати годувальника мала лише донька (70 % від грошового забезпечення загиблого годувальника).

Приклад 2

У квітні 2017 р. під час проходження військової служби помер військовослужбовець. За висновком військово-лікарської комісії причина смерті пов’язана з проходженням військової служби. Пенсію у разі втрати годувальника було призначено на одного утриманця (сина 02.06.2000 року народження). З 01.09.2018 р. син є курсантом військового-навчального закладу Міністерства внутрішніх справ. Зважаючи на те, що 02.06.2018 р. він досяг повноліття, виплату пенсії у разі втрати годувальника припинено з 01.07.2018 р. Після надання довідки з навчального закладу виплату пенсії буде поновлено з 1 вересня поточного року в розмірі 30 % від грошового забезпечення померлого годувальника.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон № 2148 — Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Закон № 2262 — Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Закон № 2377 — Закон України від 03.04.2018 р. № 2377-VІІІ «Про внесення зміни до статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо членів сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника»