ПДВ

Послуги від нерезидента: із міжнародного перевезення — без ПДВ, транспортно-експедиторські — за основною ставкою

12.11.2018 / 16:28

Індивідуальна податкова консультація від 25.10.2018 р. № 4557/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

< ... >

Наказом ДПС України від 06.07.2012 р. № 610 затверджено Узагальню­ючу податкову консультацію щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності (далі — УПК № 610). УПК № 610 на сьогодні є чинною та може використовуватися платником податку у його господарській діяльності.

Зокрема, в УПК № 610 зазначено, що відповідно до Закону України від 01.07.2004 р. № 1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність» транспортно-експедиторську діяльність визначено як підприємницьку діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів.

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України відповідно до статті 186 ПКУ, а також з постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Відповідно до абзацу «а» підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 ПКУ операції з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою.

При цьому міжнародним перевезенням вважається перевезення, що здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.

Пунктом 186.4 статті 186 ПКУ визначено, що місцем постачання послуг (у тому числі і послуг з перевезення вантажів) є місце реєстрації постачальника.

Таким чином, якщо послуги перевезення надаються перевізником-нерезидентом, що не має постійного представництва на митній території України, то операції з постачання таких послуг не підпадають під об’єкт оподаткування податком на додану вартість (незалежно від того, замовнику-резиденту чи замовнику-нерезиденту надаються такі послуги).

Правила оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташовано на митній території України, встановлені статтею 208 ПКУ.

Згідно з пунктом 208.2 статті 208 ПКУ отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташовано на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з пунктом 190.2 статті 190 ПКУ.

При цьому отримувач послуг — платник податку у порядку, визначеному статтею 201 ПКУ, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту в установленому порядку. Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН). Сума нарахованого податку включається до складу податкових зобов’язань такого отримувача послуг — резидента у декларації за відповідний звітний період (пункт 208.3 статті 208 ПКУ).

Отже, якщо експедитором виступає нерезидент, то на дату отримання транспортно-експедиторських послуг отримувач послуг — резидент на підставі статті 208 ПКУ складає і реєструє в ЄРПН у встановлений ПКУ термін податкову накладну на вартість таких послуг з нарахуванням податку на додану вартість за основною ставкою, та включає суму ПДВ до складу податкових зобов’язань та податкового кредиту у відповідному звітному (податковому) періоді. На вартість послуг з міжнародного перевезення, наданих нерезидентом, отримувач послуг — резидент податкову накладну не складає.

Водночас повідомляємо, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 Кодексу).

Коментар
Погоджуючись в цілому з висновком ДФС у вищенаведеній ІПК, хочется його доповнити. Не вистачає у листі зазначення, що вартість послуг перевізника-нерезидента включається у митну вартість. Проте тут є особливість: у митну вартість включається лише частина послуги з перевезення — до пункту перетину кордону України, а інша частина цієї самої послуги — з перевезення митною територією України до пункту розвантаження — у митну вартість не включається. Відповідно, на цю частину, за логікою ПКУ, мала б виписуватись податкова накладна, як у випадку отримання послуги від нерезидента на митній території України.

Тарас КОВАЛЬ,
адвокат, старший менеджер, керівник групи з надання послуг
у галузі міжнародного корпоративного оподаткування