Бухоблік

Фіндопомога: як визначити статус отримувача?

12.11.2018 / 16:47
Фіндопомога: як визначити статус отримувача?
ВІД РЕДАКЦІЇ

Вимог щодо документального підтвердження статусу отримувача безповоротної фінансової допомоги як платника податку на прибуток на загальних підставах ПКУ не містить. Тож платник податків не обмежений у виборі способу та форми отримання інформації. З таким висновком, зробленим ГУ ДФС у м. Києві (ІПК від 23.10.2018 р. № 4517/ІПК/26-15-12-03-11), експерти цілком погоджуються. Тому, перш ніж надавати фіндопомогу, слід з’ясувати статус отримувача або переконатися, що він не змінився.

 

Індивідуальна податкова консультація від 23.10.2018 р. № 4517/ІПК/26-15-12-03-11

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування при проведенні операцій з надання безповоротної фінансової допомоги та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями (далі — ПКУ), в межах своїх повноважень повідом­ляє наступне.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Підпунктом 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 ПКУ встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення пп. 140.5.9 цього пункту.

Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПКУ безповоротна фінансова допомога — це, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.

При цьому положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток на загальних підставах, який не оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Крім того, повідомляємо, що ПКУ не містить вимог щодо документального підтвердження статусу отримувача безповоротної фінансової допомоги як платника податку на прибуток на загальних підставах. Отже, платник податків не обмежений у виборі способу та форми отримання інформації.

Водночас зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Фіндопомога: статус отримувача підтвердження не потребує, але…

Ірина НАЗАРБАЄВА, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування


Норма пп. 140.5.10 ст. 140 ПКУ, що вимагає коригування (збільшення) фінансового результату до оподаткування на суми перерахованої безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів, робіт, послуг, діє з 01.01.2017 р. і належить до тих норм ПКУ, які спрямовано на запобігання мінімізації оподаткування шляхом використання особливостей податкового статусу контрагентів. Тому й застосовується ця норма лише тоді, коли фінансова допомога перераховується на користь:

  • платників податку на прибуток підприємств, які застосовують ставку 0 %;
  • юридичних осіб, які не є платниками податку на прибуток підприємств.

Але варто зауважити, що платниками податку на прибуток підприємств не є неприбуткові організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій (п. 133.4 ст. 133 ПКУ). Проте особливості коригування фінрезультату у разі безоплатних перерахувань коштів чи передачі товарів на їх користь регламентовано іншою нормою, а саме пп. 140.5.9 ст. 140 ПКУ, яка діє вже багато років. Отже, пп. 140.5.10 зазначеної статті у такому випадку застосовувати не потрібно.

Не є платниками податку на прибуток підприємств також юридичні особи — платники єдиного податку (п. 297.1 ст. 297 ПКУ). Отже, вони є отримувачами тієї фіндопомоги, суми якої потребують коригування фінрезультату у надавача.

Втім слід вказати, що вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) включається до суми доходу платника єдиного податку третьої групи (п. 292.3 ст. 292 ПКУ). Тож ці суми фактично оподатковуються як в отримувача, так і у надавача. Щоправда, за різними ставками. Власне, через те що ставка єдиного податку набагато нижча за  ставку податку на прибуток, ця операція й потрапила до переліку коригувань.

Завжди, коли необхідність застосування тієї чи іншої норми або певні податкові особливості залежать від статусу контрагента, виникають питання, чи потрібно цей статус підтверджувати і як саме. В більшості випадків (зокрема, щодо пп. 140.5.10 ст. 140 ПКУ) ПКУ не містить вимог щодо необхідності та способу підтвердження статусу контрагента. Тому податківці не могли зробити іншого висновку, ніж той, який зазначено у наведеній на с. 21 ІПК ГУ ДФС у м. Києві, а саме: «ПКУ не містить вимог щодо документального підтвердження статусу отримувача безповоротної фінансової допомоги як платника податку на прибуток на загальних підставах. Отже, платник податків не обмежений у виборі способу та форми отримання інформації».

Втім інформація щодо статусу отримувача є важливою для самого платника податку на прибуток підприємств. Тож перш ніж надавати фінансову допомогу, на думку автора, важливо цей статус з’ясувати або переконатися, що він не змінився. Зробити це, зважаючи на наявність електронних реєстрів, зовсім не складно.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI