ПДВ

Товар поштою: проблеми оподаткування товарів, що пересилаються в Україну

19.11.2018 / 10:15
Товар поштою:  проблеми оподаткування товарів, що пересилаються в Україну

З 01.01.2019 р. набирає чинності нова редакція пп. 196.1.17 ст. 196 ПКУ. Вона передбачає оподаткування товарів ПДВ у міжнародних поштових та експрес-відправленнях фактурною вартістю до 150 євро, що надходять на адресу фізичних осіб у кількості, що перевищує три одиниці в одному календарному місяці. Тобто оподаткування ПДВ здійснюватиметься залежно від порядкового номера відправлень, що надходять протягом календарного місяця.

Зміни до зазначеної норми ПКУ було внесено Законом № 2245. Втім практична реалізація запровадженого цим Законом принципу оподаткування товарів, що переміщуються у міжнародних експрес-відправленнях (далі — МЕВ), потребує розробки відповідного програмного забезпечення, а для товарів, що переміщуються у міжнародних поштових відправленнях (далі — МПВ), на сьогодні взагалі є неможливою.

Це пояснюється тим, що зміни, внесені Законом № 2245 до ПКУ, не узгоджуються з положеннями МКУ та допускають неоднозначне трактування з питання щодо об’єкта оподаткування митними платежами.

Також існують складнощі відстеження міжнародного відправлення за порядковим номером. Вони пов’язані із неможливістю ідентифікувати фізичну особу — отримувача на підставі того обсягу даних, що надаються, зокрема, поштовими операторами.

Водночас існує позитивний досвід країн ЄС, де застосовується принцип оподаткування, який встановлює «поріг» неоподаткованого мінімуму товарів, що переміщуються (пересилаються) у МПВ та МЕВ. При цьому декларування здійснюється шляхом внесення інформації до інтерфейсу відповідного веб-сервісу, ідентифікація отримувачів відбувається за ID-номером, а податки нараховуються автоматично.

З огляду на успішний європейський досвід необхідно зробити висновок щодо доцільності запровадження в Україні принципу оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) на адресу фізичних осіб у МПВ та МЕВ, який ґрунтується на зменшенні неоподаткованого мінімуму для обчислення ПДВ.

Протягом 2018 р. ДФС під методологічним керівництвом Мінфіну проводились неодноразові робочі зустрічі з представниками експрес-перевізників та поштових операторів (зокрема, ГО «Об’єднання експрес-перевізників», ПАТ «Укрпошта», Митний комітет Громадської Ради при ДФС) з питання  реалізації Закону № 2245 у частині оподаткування МЕВ та МПВ. Під час проведення робочих зустрічей представники зазначених організацій та об’єднань наполегливо та неодноразово висловлювались щодо необхідності зміни передбаченого Законом № 2245 принципу оподаткування за визначенням порядкового номера відправлення на принцип зменшення неоподатковуваного мінімуму для обчислення ПДВ.

Крім того, фахівцями ПАТ «Укрпошта» доведено інформацію щодо поступового розвитку інформаційного обміну. Зокрема, поінформовано про впровадження Міжнародної поштової системи (IPS), до якої входить модуль «Система митного декларування» (CDS), який забезпечує інформаційну взаємодію митних органів та поштових операторів.

Згідно з рішеннями Європейського Союзу з 2020 р. для поштових операторів стане обов’язковим попереднє електронне митне декларування вмісту поштових відправлень для прискорення митного контролю.

Для цього використовуватимуться електронні повідомлення, які створюються відповідно до технічного стандарту МЗЗ-11 «ІТМАТТ VI — Електронна передача інформації про відправлення», що був розроблений спільно Всесвітнім поштовим союзом і Всесвітньою митною організацією.

Слід зазначати, що ДФС опрацьований законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 05.11.2018 р. № 9260 (далі — законопроект № 9260), яким, зокрема, передбачається зміна передбаченого Законом № 2245 принципу оподаткування товарів за визначенням порядкового номера відправлення на принцип зменшення неоподатковуваного мінімуму до 100 євро для оподаткування ПДВ.

Для застосування зазначеної норми законопроектом № 9260 пропонується встановити перехідний період з 01.01.2019 р. по 30.06.2019 р., протягом якого ПДВ будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

МКУ — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»