ПДВ

Випуск у вільний обіг: які суми відображати у декларації з ПДВ?

19.11.2018 / 12:37
Випуск у вільний обіг: які суми відображати у декларації з ПДВ?
ВІД РЕДАКЦІЇ
При випуску у вільний обіг на митній території України товарів, раніше поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування ПДВ, платник податку має сплатити:
  суму ПДВ, розраховану за основною ставкою, за вирахуванням уже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення суми ПДВ;
  суму процентів із сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті у разі, якщо б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань.
При цьому, як зазначає ГУ ДФС у м. Києві, на відміну від суми ПДВ, сплаченої у зв’язку з таким випуском товарів, сума процентів до податкового кредиту не включається, і у рядках 11.1 чи 11.2 декларації з ПДВ не відображається. З цим погоджується також наш експерт.

Випуск у вільний обіг: сума процентів до податкового кредиту не включається

Індивідуальна податкова консультація від 12.10.2018 р. № 4405/ІПК/26-15-12-01-18

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо застосування норм податкового законодавства та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) у межах своїх повноважень повідомляє.

Згідно з пунктом 206.7 статті 206 Кодексу до операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування або умовне часткове звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 18 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VІ зі змінами та доповненнями (далі — МКУ).

Відповідно до статті 103 МКУ тимчасове ввезення — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу результаті їх використання.

Для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна, зокрема, сплатити митні платежі відповідно до статті 106 МКУ або забезпечити виконання зобов’язання зі сплати митних платежів відповідно до розділу X МКУ.

При цьому у разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3 % суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення (частина друга ст. 106 МКУ).

Строк тимчасового ввезення товарів встановлюється органом доходів і зборів у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення.

Митний режим тимчасового ввезення завершується, зокрема, шляхом реекспорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або шляхом поміщення їх в інший митний режим, що допускається МКУ (частина перша статті 112 МКУ).

Сплачені суми ПДВ включаються платником до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому було сплачено податок (підпункт 206.7.2 пункту 206.7 статті 206 Кодексу).

У свою чергу, відповідно до частини шостої статті 106 МКУ сума митних платежів, сплачена на підставі умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами, поверненню не підлягає.

Згідно з п. 198.1 ст. 198 Кодексу до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані, зокрема, у разі здійснення операцій з ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (п. 201.12 ст. 201 Кодексу).

Таким чином, у разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування ПДВ, у вільний обіг на митній території України платник ПДВ сплачує митним органам суму ПДВ, розраховану за основною ставкою ПДВ, за вирахуванням уже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення суми ПДВ, а також суму процентів з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті у разі, якщо б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу II Кодексу.

При цьому до податкового кредиту на підставі митної декларації включається лише сума ПДВ, сплачена/нарахована у зв’язку з випуском товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України. Сума процентів, нарахованих відповідно до частини сьомої ст. 106 МКУ, не є сумою ПДВ, а тому до податкового кредиту не включається.

Відповідно до пп. 1 п. 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за № 159/28289 зі змінами і доповненнями (далі — Порядок № 21), до розділу I «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ включаються, зокрема, обсяги ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2).

Тобто у рядках 11.1 чи 11.2 (залежно від ставки) відображаються обсяги ввезення та суми ПДВ, сплачені у зв’язку з випуском товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами та у вільний обіг на митній території України. Оскільки сума процентів, нарахованих відповідно до частини сьомої ст. 106 МКУ, не є сумою ПДВ, такі суми до податкового кредиту не включається, а тому не відображаються у зазначених рядках податкової декларації з ПДВ.

Слід зазначити, що статтею 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Водночас повідомляємо, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Випуск у вільний обіг: до податкового кредиту включаються винятково суми нарахованого за митною декларацією зобов’язання з ПДВ

Олександр Трусов, експерт-аналітик з питань зовнішньоекономічної діяльності


Порядок обчислення митних платежів при здійсненні тимчасового ввезення товарів на митну територію України загалом нескладний, хоч і нерідко викликає чимало запитань в учасників ЗЕД. Визначений нормами Митного кодексу спосіб розрахунків передбачає, що за таких обставин обчислення митних платежів (податків і мита) здійснюється не в повному обсязі, а частково, за такою формулою: 3 % від належних до сплати зобов’язань, розрахованих, ніби ввезений товар було заявлено до випуску у вільний обіг, за кожен місяць заявленого строку тимчасового ввезення.

Тобто якщо, наприклад, договором на тимчасове постачання обладнання, ввезеного у листопаді цього року, передбачено його використання до 31.12.2019 р., то митні платежі, належні до сплати, будуть нараховані у розмірі 42 % від загальної вартості податкових зобов’язань (3 ´ 14 місяців).

Із включенням суми ПДВ, нарахованої та сплаченої за митною декларацією, до податкового кредиту питань не виникає. Як не буде питань й у разі, якщо тимчасово ввезене обладнання за договором купівлі-продажу в подальшому перейде у власність українського учасника ЗЕД з оформленням його за імпортною декларацією у режим випуску для вільного обігу.

ПДВ, що підлягає сплаті за такою декларацією, розраховуватиметься з урахуванням раніше нарахованих зобов’язань за попередньою декларацією. Тобто припустимо, якщо така подія матиме місце 01.01.2020 р., то зобов’язання становитимуть 58 % від нарахованого в повному обсязі ПДВ.

Водночас право, що надається державою на часткове оподаткування тимчасово ввезених товарів, по суті, є відстроченням сплати митних платежів, що обумовлює передбачене положеннями ПКУ нарахування відсотків за таке відстрочення.

При заповненні графи 47 митної декларації «Нарахування платежів» сума ПДВ зазначається за кодом 028, а сума нарахованих відсотків за період звільнення від сплати ПДВ щодо тимчасово ввезених товарів — за кодом 057.

Наказом Мінфіну від 20.09.2012 р. № 1011 передбачено, що за кодом 057 Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, зазначаються відсотки від сум податкових зобов’язань, що підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами. При цьому код бюджетної класифікації відсот­ків є ідентичним коду бюджетної класифікації ПДВ — 14070100.

Взагалі питання щодо віднесення нарахованих за митною декларацією за розміщення раніше тимчасово ввезених товарів у митний режим випуску у вільний обіг сум відсотків, нарахованих за період пільгового звільнення від сплати ПДВ, до податкового кредиту у учасників ЗЕД, що активно здійснюють такі операції, не має виникати. Існуючий порядок однозначно передбачає, що до податкового кредиту можуть бути віднесені винятково суми нарахованого за митною декларацією зобов’язання з ПДВ.

Водночас суми сплачених за митною декларацією за період пільгового звільнення від сплати ПДВ відсотків враховуються у витратах підприємства та включаються до вартості переоформленого з режиму тимчасового ввезення у режим випуску у вільний обіг товару у разі його віднесення до основних засобів.

Слід також згадати лист ДФС від 22.05.2017 р. № 12767/7/99-99-19-01-01-17, яким було надано роз’яснення щодо розрахунку нарахованих за період пільгового звільнення від сплати ПДВ відсотків у разі випуску у вільний обіг тимчасово ввезених товарів. У цьому роз’ясненні з посиланням на положення п. 100.1 ст. 100 ПКУ зазначено, що розстроченням грошових зобов’язань є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов’язань під відсотки у розмірі 120 % річних облікової ставки Нацбанку, яка діяла на день прийняття контролюючим органом рішення про відстрочення грошових зобов’язань.

При цьому у разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України при розрахунку відсотків із сум податкових зобов’язань застосовується база оподаткування і розмір облікової ставки Нацбанку на дату поміщення таких товарів у митний режим тимчасового ввезення.

Вочевидь, що коментована ІПК має в певному сенсі приватний характер, і викладені в ній положення надано відповідно до запиту. Водночас у цій ІПК досить повно і корект­но позначено норми чинного законодавства щодо обчислення і порядку адміністрування нарахованих відсотків за період пільгового звільнення від сплати ПДВ.