Інші податки

Огляд відповідей ДФС (листопад, частина ІІ)

19.11.2018 / 14:56

/за поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)/

Категорія ЗІР

Запитання

Відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.04

Об’єкт оподаткування

 

Чи нараховуються замовником податкові зобов’язання з ПДВ при передачі сировини, матеріалів, пального виконавцю для надання ним робіт (послуг)?

Сировина, матеріали, пальне є власністю замовника і при передачі їх виконавцю для надання ним робіт (послуг) право власності до виконавця не переходить, а тому за такими операціями податкові зобов’язання з ПДВ замовником не нараховуються

101.13

Порядок формування податкового кредиту

 

Чи має право правонаступник сформувати податковий кредит у разі оплати ним товарів/послуг, отриманих особою, яка застосовувала касовий метод та реорганізувалася шляхом приєднання, злиття, перетворення?

У разі оплати товарів/послуг правонаступник не має права на віднесення суми ПДВ до податкового кредиту на підставі податкової накладної, складеної на платника, який застосовував касовий метод та реорганізувався шляхом приєднання, злиття, перетворення

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.06

Податкова знижка

103.06.03

На навчання

 

Чи має право платник податку включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти у разі відсутності договору про навчання?

З метою використання права на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року платник податку може включити фактично здійснені ним витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, підтверджені відповідними документами, зокрема, копією договору, що ідентифікує заклад освіти — надавача послуг і здобувача освіти — отримувача послуг (його законного представника) та/або юридичну чи фізичну особу, яка здійснює оплату. При цьому в договорі про навчання повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, яка буде безпосередньо навчатися (дитини)

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за формою № 1ДФ

 

За якою ознакою доходу відображається в формі № 1ДФ дохід фізичної особи за договором про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)?

Податковий агент (юридична особа, її відокремлений підрозділ), що нараховує (виплачує) доходи фізичній особі за договором про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), сплачує (перераховує) ПДФО до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису) та відображає такі доходи у формі № 1ДФ під ознакою доходу «106»

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.05

Ставки єдиного податку

 

Які розміри ставок встановлені для ФОП — платників ЄП четвертої групи?

Розмір ставок для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку четвертої групи залежно від категорії (типу) земель та їх розташування визначено у п. 293.9 ст. 293 ПКУ

107.08

Строки подання звітності та порядок її заповнення

 

Який податковий (звітний) період є першим для ФОП (новостворених), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки ЄП, встановленої для третьої групи?

Для зареєстрованих в установленому законом порядку фізичних осіб — підприємців (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація

107.11

Окремі норми щодо відповідальності платників податку

 

Який порядок заповнення книги обліку доходів/книги обліку доходів і витрат ФОП — платниками ЄП першої — третьої груп, які не застосовують реєстратори РРО, з урахуванням норм постанови від 29.12.2017 р. № 148?

 

Для оприбуткування в день одержання готівки в повній сумі її фактичних надходжень записи у книзі обліку доходів/книзі обліку доходів і витрат виконуються фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку першої — третьої груп щодня за підсумками робочого дня, протягом якого отримані доходи або отримані доходи та понесені витрати, на підставі товарних чеків (квитанцій). 

При цьому фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку зобов’язані оформляти товарні чеки (квитанції) та відповідно до п. 15 ст. 3 Закону від 06.07.95 р. № 265/95-ВР надавати їх покупцю товарів (послуг) за його вимогою

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.03

Порядок валютного регулювання та валютного контролю

 

Чи розповсюджуються обмеження, передбачені Законом від 23.09.94 р. № 185/94-ВР, на операції з вивезення товарів з метою гарантійної заміни відповідно до укладеного зовнішньоекономічного контракту та оплата за які від нерезидента не буде надходити?

У разі вивезення за межі митної території України товарів з метою гарантійної заміни відповідно до укладеного зовнішньоекономічного контракту, згідно з яким така заміна проводиться, та оплата за які від нерезидента не буде
надходити, з відповідним відображенням зазначеної операції в митній декларації (експорт товарів на безоплатній основі), обмеження, передбачені Законом від 23.09.94 р. № 185/94-ВР, на такі операції не поширюються та пеня у сфері ЗЕД не нараховується 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, КОНЬЯЧНОГО І ПЛОДОВОГО, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

115.01

Ліцензування виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів

 

Які ліцензії необхідно придбавати суб’єкту господарювання для виробництва виноматеріалів на давальницьких умовах та при поверненні виноматеріалів їх власнику?

Суб’єкту господарювання для виробництва виноматеріалів на давальницьких умовах необхідно мати ліцензію на виробництво алкогольних напоїв. Повернення виноматеріалів власнику — суб’єкту господарювання вторинного виноробства здійснюється без наявності ліцензії на оптову торгівлю, іншим суб’єктам господарювання — за наявності ліцензії на оптову торгівлю

115.02

Ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями,
тютюновими виробами

 

Чи можливе здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами через інтернет-магазин?

Суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами), не може здійснювати продаж алкогольних напоїв (тютюнових виробів) суб’єктам господарювання через мережу Інтернет, оскільки такі товари повинні зберігатися в місцях, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, та реалізація (відвантаження) зазначених товарів повинна здійснюватися із місць, внесених до цього реєстру

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

137.03

Контрольовані операції

 

Чи підпадають під визначення контрольованих операції з прощення дебіторської/кредиторської заборгованості?

У резидента операція з прощення дебіторської/кредиторської заборгованості за операцією з нерезидентом, визначеним у пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, підпадає під визначення контрольованої за умови досягнення критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ

Чи визнаються контрольованими операції з безоплатного отримання товарів (робіт, послуг) резидентом від нерезидента?

Операції з безоплатного отримання товарів (робіт, послуг) резидентом від нерезидента визнаються контрольованими за умови, якщо вони здійснюються з нерезидентами, визначеними у пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, а також за умови досягнення критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

140.06

Довідки

 

Чи може ФО, щодо якої внесено до ЄДР запис про припинення підприємницької діяльності ФОП, отримати довідку про доходи за період здійснення нею підприємницької діяльності, починаючи з 1998 року?

Фізична особа, щодо якої внесено до ЄДР запис про припинення підприємницької діяльності як фізичної особи — підприємця, може отримати за письмовим зверненням в органі ДФС довідку про доходи на підставі поданої (-их) податкової (-их) декларації (-ій) з урахуванням термінів зберігання облікових справ, визначених ст. 291 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 р. № 578/5 (облікові справи платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом п’яти років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання)

ПЕРЕМІЩЕННЯ (ПЕРЕСИЛАННЯ) ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ГРОМАДЯНАМИ
ТА ЇХ МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

214.01

Порядок переміщення (пересилання) громадянами товарів через митний кордон України з метою вільного обігу та місця митного оформлення таких товарів

 

Які документи громадянам необхідно надати посадовій особі митниці ДФС при переміщенні ними через митний кордон особистої зброї (вогнепальної, травматичної, пневматичної, холодної тощо)?

У громадян при переміщенні через митний кордон України зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, мають бути дозволи на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зазначеного вище майна

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.04

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску (загальні питання)

301.04.03

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску особами, які займаються
незалежною професійною діяльністю

 

Чи звільняються від сплати єдиного внеску особи, які провадять незалежну професійну діяльність, призвані до Збройних сил України у зв’язку з мобілізацією, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом?

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони не є роботодавцями, призвані до Збройних сил України у зв’язку з мобілізацією, на особливий період, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, на весь строк їх військової служби звільняються від сплати єдиного внеску. Водночас особи, прийняті на військову службу за контрактом, не звільняються від сплати єдиного внеску за себе

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

401.02

Порядок отримання послуг електронного цифрового підпису

 

Чи може уповноважена особа отримати кваліфіковані сертифікати відкритих ключів за довіреністю?

З 07.11.2018 р. отримати послуги з формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за довіреністю (в тому числі посвідченою нотаріально) неможливо

Повний текст відповідей розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР).

zir.sfs.gov.ua