Аналітика

Гарантійний ремонт: чи потрібно сплачувати ПДВ у разі вивезення імпортованого обладнання?

26.11.2018 / 10:17
Гарантійний ремонт: чи потрібно сплачувати ПДВ у разі вивезення імпортованого обладнання?
ВІД РЕДАКЦІЇ 
Повернення обладнання постачальнику-нерезиденту для проведення гарантійного або післягарантійного ремонту здійснюється в митному режимі переробки за межами митної території України. 
Такі операції, як зазначила ДФС у нижченаведеній ІПК, не є об’єктом оподаткування ПДВ та не відображаються у декларації з ПДВ.
Проте експерт нагадав, що за певних обставин на вартість операцій з переробки при імпорті продуктів переробки зобов’язання з ПДВ все ж таки нараховуються (с. 21).

Вивезення у режимі переробки: об’єкт оподаткування ПДВ не виникає

Індивідуальна податкова консультація  від 12.10.2018 р. № 4404/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ операції з вивезення обладнання за межі митної території України та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

Як викладено у зверненні, підприємство здійснювало вивезення обладнання за межі митної території України, а саме відвантажило раніше імпортоване обладнання іноземному постачальнику — нерезиденту у зв’язку із неможливістю використання цього обладнання в запланованих операціях.

Згідно з Класифікатором митних режимів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 р. № 1011, зі змінами, код митного режиму 10 відповідає митному режиму експорт (остаточне вивезення).

Відповідно до підпункту 195.1.1 «а» пункту 195.1 статті 195 ПКУ операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються за нульовою ставкою.

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства (пункт 187.1 статті 187 ПКУ).

Пунктом 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за № 137/28267, із змінами та доповненнями, передбачено, що на операції з вивезення товарів за межі митної території України складається податкова накладна з типом причини 07.

Пунктом 3 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. № 21, зі змінами, передбачено, що обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 ПКУ, вказуються у рядку 2 податкової декларації з ПДВ.

Щодо оподаткування ПДВ операцій з вивезення обладнання для гарантійного або післягарантійного ремонту в митному режимі — переробка за межами митної території України (митна декларація з кодом ЕК 61 АА).

Згідно з Класифікатором митних режимів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 р. № 1011, зі змінами, код митного режиму 61 відповідає митному режиму — переробка за межами митної території (крім позначеного кодом 62).

Відповідно до статті 162 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495 — VI, із змінами і доповненнями (далі — МКУ), переробка за межами митної території — це митний режим, відповідно до якого українські товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці за межами митної території України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту.

Відповідно до статті 163 МКУ під час переробки товарів за межами митної території України можуть здійснюватися операції, зазначені у частині другій статті 150 МКУ:

  • власне переробка товарів, у тому числі: обробка, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки;
  • ремонт товарів, у тому числі: модернізація, відновлення та регулювання, калібрування.

Оскільки вищезазначені операції не підпадають під визначення об’єкта оподаткування згідно зі статтею 185 ПКУ, вони не відображаються у декларації з ПДВ та на них не складається податкова накладна.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Переробка за кордоном:коли виникають зобов’язання з ПДВ

Олександр Трусов, експерт-аналітик з питань зовнішньоекономічної діяльності

 

У вищенаведеній ІПК надано загальну відповідь щодо гарантійних ремонтів за операціями з переробки за межами митної території України. Її не можна вважати вичерпною.

Між іншим варто звернути увагу на таку складову подібних операцій, як їх вартість. Гарантійне обслуговування, як правило, здійснюється на безоплатній основі, тоді як перелічені у ст. 150 МКУ операції, що виконуються нерезидентами в межах не гарантійного обслуговування, а звичайних господарських операцій з ремонту, модернізації тощо, мають, певну вартість, що безпосередньо впливає на оподаткування ПДВ.

У цьому випадку фактично першою операцією є експорт товару, що вивозиться за межі митної території України для наступного гарантійного обслуговування, що вже є підставою для її розгляду з точки зору застосування норм податкового законодавства.

Як передбачено п. 206.13 ст. 206 ПКУ, до операцій із вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі переробки за межами митної території України застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ПДВ за умови виконання вимог, встановлених главою 24 МКУ (лист ДФС України від 22.06.2017 р. № 780/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Митний режим переробки за межами митної території може бути завершений поміщенням раніше вивезеного товару у митний режим імпорту (частина перша ст. 173 МКУ). Це стосується проведення ремонтів як в межах гарантійних, так і післягарантійних зобов’язань. І така операція також є елементом визначення факту виникнення податкових зобов’язань.

При цьому товари, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території України і в межах встановленого строку, повертаються на митну територію України з дотриманням необхідних умов, звільняються від оподаткування ПДВ на підставі пп. 206.2.2 ст. 206 ПКУ.

Зазначене звільнення від сплати ПДВ застосовується у разі, якщо товар ввозиться у тому самому стані, в якому його було вивезено, при дотриманні встановлених МКУ вимог, а також якщо товар відремонтовано в межах гарантійних зобов’язань.

Водночас абзацом другим пп. 206.2.3 ст. 206 ПКУ передбачено лише часткове звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території України (за винятком зазначених у пп. 206.2.2 цього пункту).

У такому разі сплаті підлягає позитивна різниця між сумами податку, розрахованими виходячи з бази оподаткування продуктів переробки і бази оподаткуванняя товарів, що вивезені за межі митної території України для переробки, визначеними за правилами, встановленими ПКУ. Тобто операції з переробки, як зазначила ДФС в ІПК від 12.10.2018 р. № 4404/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, не є об’єктом оподаткування ПДВ. Натомість вартість таких операцій має бути врахована у митній вартості товарів, що імпортуються після переробки. Тому при імпорті продуктів переробки все ж таки буде нараховано зобов’язання з ПДВ, але вже як на складову вартості товарів, що імпортуються відповідно до митної декларації.

«Гарячі лінії»

Дата: 26 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42