Новини ДПС

Огляд відповідей ДФС (листопад, частина IV)

03.12.2018 / 11:01

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.17

Електронне адміністрування

 

Який порядок виправлення помилки, допущеної при заповненні скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН?

Виправлення помилок, допущених при заповненні скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН після реєстрації такої скарги в ДФС, не передбачено Порядком розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, який затверджено постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117

101.21

Сільськогосподарські товаровиробники — отримувачі бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства в Україні»

 

Чи переноситься граничний термін подання заяви про внесення сільськогосподарського товаро­виробника до Реєст­ру отримувачів бюджетної дотації, якщо останній день строку подання такої заяви припадає на вихідний або святковий день?

Граничний термін подання заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації переноситься на перший робочий день після останнього дня строку подання заяви, якщо цей день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.05

Нарахування амортизації

 

До яких груп нематеріальних активів належать витрати на придбання права користування комп’ютерними 
програмами та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів?

У податковому обліку витрати платника податку на придбання права користування комп’ютерними програмами відносяться до групи 5 нематеріальних активів, а витрати на придбання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів — до групи 6 нематеріальних активів

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за формою № 1ДФ

 

Яким чином оподатковується сума доходу, нарахована членам фермерського господарства, від виконання трудових функцій за рахунок розподілу доходу (прибутку) таких господарств та за якою ознакою доходу відображати у формі № 1 ДФ?

Доходи членів фермерських господарств, одержані від виконання трудової функції у цих господарствах за рахунок розподілу доходу (прибутку) таких господарств, включаються до місячного (річного) оподатковуваного доходу цих платників податку, оподатковуються ПДФО за ставкою 18 % та відображаються податковим агентом у формі № 1ДФ за ознакою доходу «127»

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.04

Порядок визначення доходу та його склад

 

Як визначається обсяг доходу ФОП — платника єдиного податку другої — четвертої груп 
для визначення необхідності 
застосовування РРО?

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку другої — четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з метою визначення необхідності застосування РРО повинні самостійно визначити перевищення обсягу доходу понад 1 000 000 грн. При цьому враховується обсяг доходу за поточний звітний податковий рік. Обсяг доходу з метою застосування критерію (понад 1 000 000 грн) визначається з урахуванням всіх доходів, які відповідно до ст. 292 ПКУ включаються до складу доходу платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.06

Внесення змін до облікових даних платників податків

 

Які документи та до якого контролюючого органу подають фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, у разі зміни робочого місця (офісу)?

Якщо місце проживання платника податку не змінилося, а змінилася адреса робочого місця, платник подає до ДПІ за основним місцем обліку заяву за формою № 5-ОПП з оновленою інформацією про робоче місце або повідомлення за формою № 20-ОПП про зміну даних про об’єкт оподаткування. Якщо змінилося робоче місце платника податків, яке знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання або розташування попереднього робочого місця, такий платник податків повинен протягом десяти робочих днів після зміни місцезнаходження місця подати один із таких документів: заяву за формою № 17-ОПП, яка може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку; повідомлення за формою № 20-ОПП, яке подається до конт­ролюючого органу за основним місцем обліку; заяву за формою № 5-ОПП, подану приватним нотаріусом до контролюючого орану за основним місцем обліку

ПЕРЕВІРКИ

136.06

Оформлення результатів перевірок

 

Які строки надаються платнику податків для ознайомлення та підписання акта (довідки) документальної планової/поза­планової перевірки?

Платник податків або його законний представник зобов’язаний ознайомитись з актом (довідкою) документальної перевірки та повернути підписаний примірник такого акта (довідки) контролюючому органу в день його отримання.

У разі незгоди платника податків з висновками акта (довідки) такий платник зобов’язаний підписати такий акт (довідку) перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 ПКУ, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки)

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

140.06

Довідки

 

Чи може фізична особа (резидент, нерезидент України) отримати в контролюючих органах довідку про відсутність заборгованості з платежів для пред’явлення за місцем вимоги?

 

Для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платник подає заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. Згідно з п. 15.1 ст. 15 ПКУ платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ГРОМАДЯНАМИ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

215.06

Інші питання

 

Чи підлягають оподаткуванню товари, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України у зв’язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання?

Товари, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України у зв’язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання, не підлягають оподаткуванню митними платежами

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.04

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску (загальні питання)

301.04.02

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску фізичними особами — підприємцями

 

Чи звільняються від сплати єдиного внеску ФОП, які на момент їх державної реєстрації мають статус пенсіонера або особи з інвалідністю, та чи необхідно повідомити про такий статус контролюючі органи?

ФОП звільняються від обов’язку сплачувати єдиний внесок за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. При цьому окремо повідомляти контролюючий орган про набуття відповідного статусу пенсіонера або особи з інвалідністю не потрібно

301.06

Звітність: термін подання та порядок заповнення (загальні питання)

301.06.02

Звітність: терміни подання та порядок заповнення фізичними особами — підприємцями

 

Чи може ФОП після здійснення запису про припинення діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків подати «ліквідаційний» Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску через електронні сервіси ДФС?

ФОП — платник єдиного внеску після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про припинення підприємницької діяльності може подати «ліквідаційний» Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, зокрема, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством

301.08

Борг та застосування вимог

 

Яким чином платник може отримати довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску (в тому числі в електронному вигляді)?

Для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платникові необхідно подати заяву про її надання. Заява подається, зокрема, в електронній формі — на адресу державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу через приватну частину електронного кабінету. Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

401.01

Загальна інформація

 

Які дії платника, якщо 
при підписанні документа 
виникає помилка «Невірний пароль або ключ пошкоджено»?

Для усунення даної помилки необхідно перевірити: який ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки використовується першим (вірна послідовність підписів для податкової звітності: бухгалтер-директор-електронна печатка); правильність введення пароля, а саме: регістр введення пароля, мову клавіатури тощо (створений пароль може містити особливі символи); чи набраний пароль відповідає ключу, якій використовується (наприклад, пароль до ключа бухгалтера використовується тільки з ключем бухгалтера); чи змінювалось ім’я файлу особистого ключа (у разі зміни імені файлу особистий ключ буде пошкоджено, тому необхідно звернутися до представництва АЦСК ІДД ДФС, в якому отримували кваліфікований сертифікат, подати заяву на зміну статусу кваліфікованого сертифіката та новий комплект реєстраційних документів).

У разі якщо жодна з рекомендацій не допомогла вирішити проблему, необхідно звернутися до представництва АЦСК ІДД ДФС, в якому були отримані кваліфіковані сертифікати, подати заяву на скасування кваліфікованого сертифіката, згенерувати новий особистий ключ та отримати відповідні йому кваліфіковані сертифікати

Де можна ознайомитись з інформацією щодо режиму роботи, розміщення віддалених пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС та переліком документів, необхідних для отримання електронних довірчих послуг?

Детальну інформацію щодо режиму роботи, розміщення віддалених пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС можна отримати на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua) в розділі «Пункти обслуговування».

Перелік документів, необхідних для отримання електронних довірчих послуг, наведено у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua/Головна/«Отримання електронних довірчих послуг»), у підрозділі «Підготовка документів та реєстрація»

401.02

Порядок отримання послуг електронного цифрового підпису

 

Чи є платними послуги з формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів в АЦСК ІДД ДФС?

Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС здійснює формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів на безоплатній основі

Як завантажити власний кваліфікований сертифікат відкритого ключа?

Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів необхідно завантажити на персональний комп’ютер користувача з розділу «Пошук сертифікатів» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua) використовуючи поля «Код ЄДРПОУ»/«Код платника податків». Сертифікати зазвичай зберігаються у каталозі «MyCertificate­sandCRLs» локального диску «С:» або можна обрати для цього інший каталог, який у подальшому використовуватиметься як файлове сховище

401.03

Використання, блокування, поновлення, скасування сертифікатів ключів

 

Який строк чинності кваліфікованих сертифікатів, відкритих ключів, сформованих АЦСК ІДД ДФС?

Строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, отриманих від Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, становить 2 (два) роки з моменту їх формування

Чи можливо скасувати кваліфікований сертифікат, виданий АЦСК ІДД ДФС у телефонному режимі?

Відповідно до Регламенту АЦСК ІДД ДФС заява в усній формі подається клієнтом (користувачем) до АЦСК ІДД ДФС засобами телефонного зв’язку за номером, який опублікований на власному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС, при цьому клієнт (користувач) повинен повідомити адміністратору реєстрації наступну інформацію: ідентифікаційні дані власника кваліфікованого сертифіката; ключову фразу голосової автентифікації.

Заява в усній формі приймається тільки у випадку позитивної автентифікації (збігу голосової фрази та ідентифікаційних даних користувача з інформацією в реєстрі сертифікатів)

Які дії користувача, якщо він втратив (пошкодив) особистий ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки або забув пароль до нього?

Якщо користувач втратив (пошкодив) особистий ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки або забув пароль до нього, то він повинен звернутись до представництва АЦСК ІДД ДФС, в якому отримував електронну довірчу послугу, подавши при цьому заяву на зміну статусу кваліфікованого сертифіката та новий комплект реєстраційних документів (для отримання нових кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа)

401.04

Інші питання

 

Як перевірити статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (чинний, заблокований, скасований)?

Перевірити статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа можна за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки «ІІТ Користувач ЦСК-1», який можна завантажити на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС 
(www.acskidd.gov.ua) у розділі «Програмне забезпечення», вкладка «Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки».

В меню програми «Переглянути сертифікати» із всього переліку сертифікатів необхідно вибрати сертифікат або додати його за допомогою кнопки «Імпортувати». Для отримання інформації щодо статусу сертифіката слід натиснути «Перевірити». Більш детальну інформацію про порядок перевірки статусу кваліфікованого сертифіката можна переглянути у п. 4.7 Настанови користувача засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки «ІІТ Користувач ЦСК-1»