ЄСВ

Заповнення титульного аркуша

03.12.2018 / 15:41

На титульному аркуші зазначаються:

Реквізит 1. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Такий реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць цієї форми.

Реквізит 2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника:

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання