ЄСВ

Звіт (форма № Д6 (річна))

05.12.2018 / 13:50

Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати (форма № Д6 (річна))

Форму № Д6 «Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати» формують та подають самі за себе особи, які досягли 16-річного віку, не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, не належать до платників єдиного внеску, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також члени особистого селянського господарства, які уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Звіт подається протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору.

Звітним періодом є термін дії договору, а якщо договором про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.), — період, за який одноразово сплачено єдиний внесок за попередні періоди.

Якщо звітність подається за декілька років одночасно, формується один титульний аркуш і окремо за кожний рік таблиця 1 форми № Д6.

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42