ЄСВ

Звіт (форма № Д7 (місячна))

05.12.2018 / 14:28

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7 (місячна))

У разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), формують та подають «Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання» (форма № Д7) протягом 5 робочих днів після дати складання акта про настання нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П‑4.

У звіті про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання зазначається розрахунковий період за останні шість місяців, що передують місяцю, в якому стався нещасний випадок на виробництві чи професійного захворювання.