Аналітика

Податковий старт — 2019: новорічні новації у дії

21.01.2019 / 10:07

ДФС розділять на податкову і митну служби

Уряд прийняв рішення про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України. Новостворені служби стануть центральними органами виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у податковій та митній сферах (відповідно). Координація діяльності цих служб здійснюватиметься Кабміном через Міністра фінансів України.

Обидві служби є правонаступниками прав та обов’язків реорганізованої ДФС у відповідних сферах діяльності.

Уряд зобов’язав Мінфін у двомісячний строк розробити проекти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади та у тримісячний строк — внести проекти необхідних змін до законодавства, а також привести власні нормативно-правові акти у відповідність з новими вимогами.

/Постанова КМУ від 18.12.2018 р. № 1200/

Податковий контроль: мораторій на проведення перевірок закінчився з 1 січня

З 01.01.2019 р. втратив чинність Закон України від 03.11.2016 р. № 1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Саме він встановлював до 31.12.2018 р. мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок у сфері господарської діяльності.

Податкове адміністрування: зміни у нарахуванні пені

З 01.01.2019 р. набрали чинності зміни до ст. 129 ПКУ, якими передбачено, що нарахування пені розпочинається, зокрема, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст. 50 ПКУ, — після закінчення 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 ст. 39 ПКУ), що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (пп. 129.1.3 ст. 129 ПКУ).

На суми грошового зобов’язання, визначеного підпунктами 129.1.1 та 129.1.2 ст. 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, коли її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку, діючої на кожний такий день.

На суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 ст. 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, починаючи з 91 календарного дня (з 271 календарного дня у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 ст. 39 ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100 % річних облікової ставки Нацбанку, діючої на кожний такий день. Такі правила передбачені п. 129.4 ст. 129 ПКУ.

/За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області/

Адміністративне оскарження: змінено строки врегулювання спірних питань

З 01.01.2019 р. змінено порядок врегулювання спірних питань та прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок платників податків.

Збільшено з п’яти до 10 робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки), передбаченого абзацом другим п. 44.7 ст. 44 та п. 86.7 ст. 86 ПКУ, термін, протягом якого платник податків має право подати до контролюючого органу заперечення до акта (довідки) перевірки та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності. 

У зв’язку з цим збільшено з 10 до 15 робочих днів (з дня, що настає за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки) термін прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок (п. 86.8 ст. 86 ПКУ).

Водночас за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 цього Кодексу, податкове повідомлення-рішення, як і раніше, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки
та/або додаткових документів — протягом трьох робочих днів, що настають за днем розгляду заперечень
та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

При цьому до внесення відповідних змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків — юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Мінфіну від 20.08.2015 р. № 727, норми його розділу V діють в частині, що не суперечить ПКУ.

Крім того, збільшено з 10 календарних до 10 робочих днів передбачений п. 56.3 ст. 56 ПКУ термін, протягом якого може бути подана скарга для оскарження в адміністративному порядку прийнятих контролюючими органами податкових повідомлень-рішень.

При цьому слід звернути увагу на те, що передбачені п. 57.3. ст. 57 ПКУ граничні терміни сплати нарахованих контролюючим органом сум грошових зобов’язань не змінилися. Так, відповідно до цього пункту у разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 — 54.3.6 ст. 54 цього Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, що настають за днем такого узгодження.

/Лист ДФС України від 27.12.2018 р. № 40351/7/99-99-14-03-03-17/

Адміністративні позови: зменшено розмір судового збору

З 01.01.2019 р. набрали чинності зміни до Закону України «Про судовий збір», внесені Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII.

Змінами передбачено зменшення максимальних ставок судового збору з 350 до 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за подання суб’єктом владних повноважень чи юридичною особою до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру.

Оновлено реєстр ВПП на 2019 рік

ДФС України з метою актуалізації Реєстру великих платників податків на 2019 р. внесено зміни до Реєстру великих платників податків на 2019 рік. З Реєстру виключені певні підприємства.

/Наказ ДФС України від 29.12.2018 № 878/

ПДВ: постачання та імпорт металобрухту

ДФС України повідомлено, що режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений п. 23 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, поширюється на операції платників податку з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, що здійснюються з 01.01.2019 р. до 31.12.2021 р. (включно).

/Лист ДФС України від 08.01.2019 р. № 416/7/99-99-15-03-02-17/

ПДВ: касовий метод для підприємств електроенергетичної та вугільної галузі

До 01.01.2022 р. продовжено застосування касового методу податкового обліку з ПДВ для операцій з постачання (у тому числі оптового), передачі, розподілу електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Платники податку, які застосовують касовий метод податкового обліку ПДВ, включають до податкового кредиту суми ПДВ, зазначені в отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, у звітному (податковому) періоді, у якому відбулася сплата коштів (надано інші види компенсації) за придбані товари/послуги, але не пізніше терміну, визначеного п. 198.6 ст. 198 ПКУ (з 03.12.2017 р. — 1095 календарних днів з дати складання податкової накладної, до 03.12.2017 р. — 365 календарних днів з дати складання податкової накладної), або у будь-якому наступному звітному (податковому) періоді в межах вищезазначеного терміну.

Починаючи з 03.12.2017 р. не можуть бути віднесені до податкового кредиту (у тому числі у разі застосування платниками податку касового методу податкового обліку ПДВ) суми ПДВ, зазначені у податкових накладних, з дати складання яких минуло 1095 календарних днів (незалежно від дати складання таких податкових накладних — до 03.12.2017 р. чи після зазначеної дати).

/За матеріалами Офісу ВПП ДФС України/

ПДВ: постачання вугілля та продуктів його збагачення

Тимчасово, до 01.01.2022 р., звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

У разі застосування зазначеної пільги норми п. 198.5 ст. 198 ПКУ не застосовуються в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми ПДВ, з вартості яких були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги.

/За матеріалами ЗІР, категорія 101.04/ 

ПДВ: відмова від «вугільної» пільги

Платник податків може відмовитися від використання чи зупинити використання на один або кілька звітних (податкових) періодів пільги, зазначеної у п. 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, шляхом подання заяви.

Заява подається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків до настання звітного періоду, в якому платник податку не передбачає використання зазначеної пільги.

Враховуючи, що заява подається до настання звітного періоду, в якому платник податку не передбачає використання пільги, передбаченої п. 45 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, та не є додатком до декларації, така заява може бути подана як самостійний документ.

/За матеріалами ЗІР, категорія 101.12/

ПДВ: перехідні операції при відмові від «вугільної» пільги

Якщо платник податку у періоді застосування пільги, передбаченої п. 45 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, здійснив операцію з постачання товару, передбаченого цим пунктом (перша подія за операцією), а оплата такого товару здійснюватиметься у звітному (податковому) періоді, на який платник податку відмовився від використання пільги, то податкова накладна за операцією з постачання такого товару повинна бути складена на дату настання першої події (відвантаження товару) та зареєстрована в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. У такій податковій накладній робиться запис «Без ПДВ», оскільки вона складається на операцію, звільнену від оподаткування. Податковий кредит за операцією, звільненою від оподаткування, покупцем товару на підставі такої податкової накладної не формується.

/ІПК від 29.12.2018 р. № 5484/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПДВ: ввезення та постачання електромобілів

До 31.12.2022 р. звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі вироблених в Україні), а також операції із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД.

/За матеріалами ЗІР, категорія 101.12/

ПДВ: податковий кредит операторів поштового зв’язку та експрес-перевізників

З 01.01.2019 р. до податкового кредиту не відносяться суми ПДВ, сплаченого (нарахованого) відповідно до пп. 191.1.2 ст. 191 ПКУ оператором поштового зв’язку та експрес-перевізником (п. 198.6 ст. 198 ПКУ).

/За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області/

ПДВ: код пільги при митному оформленні товарів

Зміни, внесені Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII до ПКУ, передбачають, зокрема: 

1. Продовження дії пільг щодо звільнення від оподаткування ПДВ-операцій:

1.1. До 1 січня 2022 р. — з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції  4707 згідно з УКТ ЗЕД (п. 23 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

Згідно з Класифікатором звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України (далі — Класифікатор) при митному оформленні цих товарів використовувався і до внесення змін до Класифікатора має наводитися код пільги з ПДВ «112».

1.2. До 31.12.2020 р. — з ввезення на митну територію України лікарських засобів, віднесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (п. 38 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

Згідно з Класифікатором при митному оформленні цих товарів має наводитися код пільги з ПДВ «169». 

1.3. До 31.12.2022 р. — із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (п. 64 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

Згідно з Класифікатором при митному оформленні цих товарів використовувався і до внесення змін до Класифікатора має наводитися код пільги з ПДВ «181». 

2. Поширення режиму звільнення від оподаткування ПДВ на операції з ввезення на митну територію України:

2.1. На період проведення операції Об’єднаних сил та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства — продукції оборонного призначення, визначеної такою на підставі п. 9 ст. 1 Закону України «Про державне оборонне замовлення», що класифікується за товарними підкатегоріями  УКТ ЗЕД 8525 60 00 00, 8529 90 20 00 (тільки для апаратури для передачі та приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку, апаратури прослуховування направленої дії, радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальної апаратури, їх частин і приладдя, у разі якщо постачання (закупівля) таких товарів здійснюється для державних замовників з оборонного замовлення) (п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

Згідно з Класифікатором при митному оформленні цих товарів має наводитися код пільги з ПДВ «164». 

2.2. До 31.12.2022 р. — товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД (п. 64 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

До внесення змін до Класифікатора при митному оформленні цих товарів має наводитися код пільги з ПДВ «181». 

/Лист ДФС України від 29.12.2018 р. № 40851/7/99-99-19-01-01-17/

Податок на прибуток: декларацію за 2018 р. рекомендовано подавати за оновленою формою

З 14.12.2018 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 19.10.2018 р. № 842, яким затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Враховуючи, що видання цього наказу обумовлено змінами з 01.01.2018 р. в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період — 2018 р. рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою. Докладно про це читайте на с. 22.

/Лист ДФС України від 04.01.2019 р. № 357/7/99-99-15-02-01-17/

Податок на прибуток: оподаткування страховиків

З 01.01.2019 р. набрали чинності зміни щодо оподаткування доходу страховиків. За новими правилами фінансовий результат до оподаткування страховика з 01.01.2019 р. збільшується на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (абзац другий пп. 141.1.3 ст. 141 ПКУ).

/За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області/

ПДФО: нові розміри добових на відрядження

У 2019 р. неоподатковувана ПДФО сума добових для відряджень у межах території України становить 417,3 грн (0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження).

Для відряджень за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день

/За матеріалами Офісу ВПП ДФС України/

ПДФО: нові ознаки доходів у формі № 1ДФ

З 01.01.2019 р. діють зміни, внесені у додаток до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4. Зокрема, змінено текст до ознаки доходу 127, 113, 114, 143, 145, 149, 156, 160, 183, а також передбачено нові ознаки доходів 186 — 194.

Крім того, внесено зміни до таблиці з ознаками податкової соціальної пільги.

При цьому форма № 1ДФ та порядок її заповнення та подання не змінилися.

/За матеріалами ГУ ДФС у Запорізькій області/

ПДФО та ВЗ: нові коди бюджетної класифікації

Платник податку — фізична особа, яка зобов’язана сплатити ПДФО, але звільнена від подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо), сплачує ПДФО за кодом бюджетної класифікації «11010501» та ВЗ за кодом бюджетної класифікації «11011000». Платник податку — фізична особа, яка зобов’язана подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує ПДФО за кодом бюджетної класифікації «11010500» та ВЗ за кодом бюджетної класифікації «11011001».

/За матеріалами ДФС України/

ПДФО: сплата за місцезнаходженням об'єкта оренди

У 2019 р. фізична особа — орендодавець при отриманні доходу від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі — орендарю, яка при цьому не є податковим агентом (самозайнятою особою), сплачує ПДФО до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких ділянок. Відповідні зміни передбачено БКУ.

/За матеріалами ДФС України/

ПДФО: оподаткування вартості подарунків

З 1 січня не оподатковуються подарунки вартістю не більше 1 043,25 грн на місяць (4 173 грн × 25 %), а з різниці між сумою подарунка та його неоподатковуваною вартістю справляється ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ 1,5 %. Зазначені зміни внесено до пп. 165.1.39 ст. 165 ПКУ.

/За матеріалами ГУ ДФС у Черкаській області/

Автоматичне заповнення декларації про майновий стан та доходи: новий сервіс від ДФС

З 1 січня розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2018 р.

З метою підвищення якості обслуговування платників податків та спрощення процедури подання податкової декларації ДФС запроваджено новий сервіс в «Електронному кабінеті платника». Він передбачає часткове автоматичне заповнення декларації про майновий стан та доходи на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб, та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна.

Скористатися зазначеним сервісом можуть фізичні особи, які відповідно до законодавства зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, особи, які мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльністю.

Щоб подати декларацію в електронному вигляді з використанням сервісу автоматичного часткового заповнен­ня, слід завчасно подбати про отримання особистого електронного цифрового підпису, який можна отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. З переліком АЦСК можна ознайомитися у відкритій частині «Електронного кабінету». Більшість АЦСК надає таку послугу безкоштовно.

Слід зауважити, що інформація з Державного реєстру фізичних осіб, на підставі якої автоматично заповнюється декларація, може бути неповною, оскільки у Державному реєстрі не відображаються дані щодо доходів, отриманих від фізичних осіб, та іноземні доходи. Тому при заповненні декларації будь-яке значення можна відкоригувати в ручному режимі.

Заповнення декларації в «Електронному кабінеті» дасть змогу: скоротити час і витрати на подання звітності; мінімізувати помилки при заповненні декларації; у разі необхідності надати копії документів у додатку до декларації, що важливо, зокрема, при використанні права на податкову знижку.

/За матеріалами ДФС України/

Рентна плата: користування надрами

Починаючи з 01.01.2019 р. не оподатковують рентною платою урановмісні корисні копалини, видобуті на стадії геологічного вивчення на підставі спеціальних дозволів, отриманих після 01.01.2018 р. (новий пп. 252.4.9 ПКУ).

Крім того, зросли ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Зокрема, це стосується видобутку нафти з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 м, — підвищення ставки з 29 до 31 %, з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 м, — з 14 до 16 %.

При цьому рентну плату за видобуток конденсату зменшено: для покладів на глибині до 5000 м — із 45 до 31 %, а з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 м, — з 21 до 16 %.

Також протягом усього 2019 р. до ставки рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди застосовуватимуть коефіцієнт 1,1 (п. 252.20 ПКУ).

Водночас звертаємо увагу, що зміни до п. 252.20 ст. 252 ПКУ, внесені пп. 2 п. 44 розділу І Закону України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII, у частині зменшення ставок рентної плати на газовий конденсат також набирають чинності з 01.01.2019 р.

Починають застосовуватися ставки рентної плати на:

природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 м (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) — 12,00;

природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 м (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) — 6,00.

В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 % вартості товарної продукції гірничого підприємства, а для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутого у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 % вартості товарної продукції гірничого підприємства.

/За матеріалами Офісу ВПП ДФС України/

Туристичний збір: змінено механізм оподаткування

З 01.01.2019 р. змінено механізм оподаткування туристичним збором та з’явилося поняття «податковий агент» для справляння туристичного збору. Відповідно до нової норми в ПКУ ним можуть бути:

юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, ФОП, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі);

квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

юридичні особи, які уповноважуються відповідним органом місцевого самоврядування справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідним органом.

Розмір ставки збору встановлюється рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади. Так, ставка встановлюється, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ст. 268 ПКУ, у розмірі до 0,5 % — для внутрішнього туризму та до 5 % — для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Також змінено пп. 268.4.1 ст. 268 ПКУ, відповідно до якого базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ст. 268 ПКУ.

Також з 2019 р. відповідно до п. 268.1 ПКУ запровад­жена авансова сплата туристичного збору податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі). Докладно про це читайте на с. 34.

/За матеріалами ГУ ДФС у Хмельницькій області/

Плата за землю: декларація на 2019 рік подається до 20 лютого

Листом від 04.01.2019 р. № 22-28-0.22-125/2-19  Держгеокадастр надав інформацію про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

Додатково Держгеокадастр поінформував, що наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 р. № 552 «Про затвердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» затверджено відповідну технічну документацію. 

Наказ набрав чинності з 01.01.2019 р.

Оскільки нормативна грошова оцінка земель є базою оподаткування земельним податком, застосовується для розрахунку річної суми орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, а також є базою оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи,  її зміна впливає на розрахунок суми податкових зобов’язань на поточний рік.

ДФС нагадує, що згідно з вимогами п. 286.2 ст. 286 ПКУ платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за відповідною формою.

Платники єдиного податку четвертої групи також самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаход­женням платника податку та місцем розташування земельної ділянки  податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою (пп. 295.9.1 ст. 295 ПКУ).

Для отримання більш детальної інформації щодо нормативної оцінки земельних ділянок ДФС радить звертатися до територіальних підрозділів Держгеокадастру за місцем розташування земельних ділянок.

/За матеріалами ДФС України/

Індексація нормативно-грошової оцінки земель

Індекс споживчих цін за 2017 — 2023 рр., що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 %.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2018 р. становить 1,0.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 р. — 1,703; 1997 р. — 1,059; 1998 р. — 1,006; 1999 р. — 1,12; 2000 р. — 1,182; 2001 р. — 1,02; 2005 р. — 1,035; 2007 р. — 1,028, 2008 р. — 1,152; 2009 р. — 1,059; 2010 р. — 1,0; 2011 р. — 1,0; 2012 р. — 1,0; 2013 р. — 1,0; 2014 р. — 1,249; 2015 р. — 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), 2016 р. — для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) — 1,0; для земель несільськогосподарського призначення — 1,06; 2017 р. — 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 рр. не індексувалася.

/Лист Держгеокадастру від 04.01.2019 р. № 22-28-0.22-125/2-19/

 

Трудові відносини: Уряд визначився з перенесенням робочих днів у 2019 році

З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2019 році  1 травня — Дня праці та у 2020 р. 1 січня — Нового року Уряд рекомендував керівникам підприємств для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2019 р. робочі дні з:

вівторка, 30 квітня, на суботу — 11 травня;

понеділка, 30 грудня, на суботу — 21 грудня;

вівторка, 31 грудня, на суботу — 28 грудня.

/Розпорядження КМУ від 10.01.2019 р. № 7-р/

Трудові відносини: штрафи за порушення трудового законодавства збільшилися

Станом на 01.01.2019 р. за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків, сума штрафної санкції становить 125 190 грн щодо кожного працівника. За недоплату за роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці застосовується фінансове покарання у вигляді 10 мінімальних зарплат — 41 730 грн. За порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законом про працю, більш як за один місяць, чи виплату їх не в повному обсязі, роботодавець відповість трьома мінімальними зарплатами — 12 519 грн.

/За матеріалами ГУ ДФС у Вінницькій області/

Кримінальна відповідальність за незаконне вивезення лісоматеріалів

З 01.01.2019 р. за незаконне переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев встановлено кримінальну відповідальність.

До цінних та рідкісних порід дерев відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», належать акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.

/За матеріалами ДФС України/

Пільговий період митного оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації

Пільговий період дії ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення легкових транспортних засобів діє протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України від 08.11.2018 р. № 2611-VIII, тобто до 22.02.2019 р. включно.

Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. № 1077, діє до 23.05.2019 р. (включно).

З 24.05.2019 р. набирають чинності норми законів України, які посилюють адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані, зокрема, з порушеннями митних правил стосовно транспортних засобів особистого користування, зареєстрованих в реєстраційних органах іноземних країн, щодо яких не дотримано умови (вимоги) митних режимів транзиту або тимчасового ввезення.

/За матеріалами ГУ ДФС у Чернігівській області/

Україна почала застосування Конвенції Пан-Євро-Мед

З 01.01.2019 р. у торгівлі з ЄС набрали чинності правила походження Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі — Конвенція Пан-Євро-Мед). Це інструмент, який встановлює ідентичні правила походження товарів, що застосовуються в рамках угод про вільну торгівлю, укладених між її договірними сторонами.

Використання ідентичних правил походження дасть змогу збільшити можливості для преференційного експорту вітчизняних товарів на перспективні ринки без сплати мита.

Наприклад, українські виробники при використанні правила діагональної кумуляції при встановленні преференційного походження товару зможуть закуповувати матеріали, сировину і комплектуючі в країнах — учасницях Конвенції, виробляти з них товари в Україні і продавати готову продукцію до країн ЄС або до країн — учасниць Конвенції без сплати мита.

Учасниками Конвенції є країни ЄС та ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн), Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, Палестина, Сирія, Туніс, Туреччина, Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Сербія, Фарерські острови, Косово, Чорногорія, Молдова та  Грузія.

Для застосування Україною положень Конвенції Пан-Євро-Мед необхідним є виконання двох умов:

наявність з країною — учасницею Конвенції угоди про вільну торгівлю;

використання правил походження Конвенції в існуючих угодах про вільну торгівлю.

На сьогодні Україною укладено угоди про вільну торгівлю з такими учасниками Конвенції Пан-Євро-Мед: ЄС, ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн), Грузія, Македонія, Молдова, Чорногорія. Ці угоди містять протоколи про походження товарів, які мають відмінності, характерні для кожної з угод.

З метою впровадження положень Конвенції Підкомітетом Україна — ЄС з питань митного співробітництва 21.11.2018 р. прийнято Рішення № 1/2018 про заміну у торгівлі з ЄС правил походження на правила походження Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Рішенням передбачено у торгівлі з ЄС для підтверд­ження походження товарів використання лише двох документів: сертифіката з перевезення форми  EUR.1 або декларації походження, як було передбачено Протоколом I до Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.

Докладно про це читайте на с. 31.

/За матеріалами ДФС України/