Новини ДПС

Огляд відповідей ДФС (січень, частина ІІ)

04.02.2019 / 10:13

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.06

Визначення дати виникнення податкових зобов’язань

 

Як визначається дата виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за операціями з постачання (у тому числі оптового), передачі, розподілу електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД?

Тимчасово, до 01.01.2022 р., платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом

101.12

Операції, звільнені від оподаткування

 

Як оподатковуються ПДВ операції з постачання та імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів?

Тимчасово, до 01.01.2022 р., від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються КМУ. Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у п. 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, звільняються від оподаткування ПДВ

101.15

Коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту

 

Чи необхідно складати розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, якщо повернення товарів (коштів) здійснено у тому самому звітному періоді до моменту складання продавцем зведеної податкової накладної?

Оскільки зведена податкова накладна складається не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено постачання, то у разі, якщо до моменту складання продавцем зведеної податкової накладної відбулась зміна податкових зобов’язань продавця у зв’язку з поверненням покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми ПДВ у зведеній податковій накладній таким продавцем зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі поставлених покупцю товарів (послуг). При цьому розрахунок коригування до такої податкової накладної не складається

101.17

Електронне адміністрування

 

Коли змінюються показники, відображені у витягу з СЕА ПДВ, в тому числі у платника, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення?

 

Платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунку, а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН. Показники, які відображаються у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ, є складовими формули, за якою розраховується сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (реєстраційну суму). Величина кожного показника формується на дату витягу та змінюється по мірі надходження до системи електронного адміністрування ПДВ інформації, зокрема, щодо зареєстрованих податкових накладних, розрахунків коригування до них, митних декларацій та аркушів коригування до них, зарахованих на електронний рахунок коштів, подану податкову звітність та іншої інформації, визначеної п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ, яка впливає на показники складової формули

 

Чи можливо виправити помилку, зазначену в По­ві­домленні про подання пояснень
та копій документів щодо податкових накладних/роз­рахунків коригування,
реєстрацію яких зупинено?

Чинним законодавством не передбачено виправлення помилок в Повідомленні про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено. При отриманні платником квитанції про неприйняття документа, такий платник має право надіслати Повідомлення з правильними даними

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.04

Доходи, які не включаються до складу загального оподатковуваного доходу

 

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума страхового відшкодування, яка виплачується фізичній особі за пошкоджене застраховане рухоме майно?

Відповідно до пп. «в» пп. 165.1.27 ст. 165 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента або страховика-нерезидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення у разі виконання такої умови: під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати

 

Який порядок оподаткування ПДФО допомоги на поховання, що виплачується юридичною особою — роботодавцем родичам померлого працівника за останнім місцем роботи?

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платнику податку роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 ст. 169 ПКУ (у 2019 р. — 5 380 грн). Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, надання)

103.06

Податкова знижка

103.06.05

На страхування

 

Які документи необхідно подати фізичній особі для реалізації права на податкову знижку в частині сум витрат на сплату страхових внесків, сплачених за страхування життя, та пенсійних внесків?

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинні бути відображені сума сплачених страхових та пенсійних внесків, дата сплати, прізвище платника, реквізити договору, згідно з яким здійснюється така плата, відповідний договір

103.06.07

На переобладнання транспортного засобу

 

Які документи необхідно надати фізичній особі, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) з метою отримання податкової знижки?

Фізична особа, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) з метою отримання податкової знижки, повинна подати документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного засобу, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт)

103.19

Оподаткування іноземних доходів

 

Який документ повинна надати контролюючому органу фізична особа — резидент, яка отримала іноземні доходи, якщо податки сплачувались за межами України?

Фізична особа — резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, для отримання права на зарахування сплачених податків повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України

103.24

Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами

 

За якою формою подається декларація про майновий стан і доходи?

Фізичні особи подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 у редакції власного наказу від 06.06.2017 р. № 556

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за формою № 1ДФ

 

Чи включається до оподаткованого доходу сума боргу, яка анульована кредитором до закінчення строку позовної давності та за якою ознакою доходу відображається анульований борг у формі № 1ДФ?

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, що перевищує у 2019 р. — 1 043,25 грн, включається до його оподатковуваного доходу та відображається в формі № 1ДФ під ознакою доходу «126». Не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує у 2019 р. — 1 043,25 грн, та суми процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Такі доходи відображаються у формі № 1ДФ під ознакою доходу «189»

 

За якою ознакою доходу відображається в формі № 1ДФ сума допомоги на поховання, що виплачується роботодавцем родичам померлого працівника за останнім місцем роботи?

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платнику податку роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи незалежно від розміру такого доходу, відображаються у формі № 1ДФ під ознакою доходу «146»

 

До якого контролюючого органу платник податків, який включений до Реєстру ВПП, подає форму № 1ДФ та сплачує ПДФО?

Великий платник податків, щодо якого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, прийнято рішення про переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов’язаний сплачувати ПДФО за місцем попереднього обліку у контролюючих органах, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, передбачені ПКУ, за новим місцем обліку

103.26

Окремі норми щодо відповідальності податкових агентів

 

Яку відповідальність передбачено до податкового агента, якщо перевіркою встановлено, що під час виплати доходу (авансу) найманому працівнику нараховано та утримано зменшену суму ПДФО?

Якщо в ході перевірки виявлено, що податковий агент під час виплати доходу (авансу) не нараховує або нараховує не в повному обсязі ПДФО, контролюючим органом визначається сума податкового зобов’язання з ПДФО та приймаються відповідні податкові повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій, а саме накладається штраф в розмірі 25 % суми нарахованого податкового зобов’язання. Водночас на суму грошового зобов’язання з ПДФО, нарахованого контролюючим органом та за весь період заниження податку (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження), нараховується пеня

103.28

Окремі норми щодо відповідальності фізичних осіб

 

Яку відповідальність передбачено за несвоєчасну сплату ПДФО за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи?

За несплату узгодженої суми грошового зобов’язання з ПДФО за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи у строк до 1 серпня року, що настає за звітним, платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу. Крім того, після спливу 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.11

Окремі норми щодо відповідальності платників податку

 

Чи нараховується пеня у разі несвоєчасної сплати єдиного податку фізичними особами — підприємцями першої — третьої груп?

У разі несвоєчасної сплати єдиного податку фізичними особами — підприємцями першої — третьої груп контролюючим органом нараховується пеня

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

112.05

Порядок обчислення та подання податкової декларації

 

З якого періоду суб’єкти господарювання застосовують рішення органу місцевого самоврядування щодо нової нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, якщо в ньому визначена дата, з якої діє таке рішення?

Рішення органу місцевого самоврядування щодо нової нормативно-грошової оцінки земельних ділянок є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території з урахуванням строків, визначених цим рішенням

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.11

Облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням (форма № 20-ОПП)

 

Як заповнюються графи 6 — 7 та 8 розділу 3 повідомлення за формою № 20-ОПП
у разі придбання/оренди земельної ділянки (нерухомого майна), які знаходяться
за межами населеного пункту та не мають адреси місцезнаходження?

У разі придбання/оренди земельної ділянки (нерухомого майна), які знаходяться за межами населеного пункту та не мають адреси місцезнаходження, платник податків зазначає у графах 6 — 7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» та графі 8 «Місцезнаходження об’єкта оподаткування» повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП, інформацію, яка зазначена в реєстраційних документах на цей об’єкт, а у разі відсутності такої інформації — назву адміністративно-територіальної одиниці, де розташовано земельну ділянку (нерухоме майно)

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

120.05

Порядок подання звітності та сплати податку

 

Який порядок подання у 2019 р. податкової декларації екологічного податку (в тому числі за IV квартал 2018 р.) платниками екологічного податку за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря?

 

За зобов’язаннями екологічного податку за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря (далі — викиди двоокису вуглецю), що виникають за результатами діяльності у 2019 р., до платників екологічного податку в частині викидів двоокису вуглецю належать суб’єкти, у яких сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглецю за даними форми статистичної звітності 2-ТП (повітря) за 2018 р., копія якої подається до органу ДФС за місцезнаходженням стаціонарного джерела викидів, перевищує 500 т.

З метою забезпечення ефективного контролю за розподілом коштів екологічного податку за викиди забруднюючих речовин (двоокису вуглецю) з урахуванням припису п. 161 ст. 29 БКУ обов’язково складається окремий додаток 1 до податкової декларації екологічного податку (далі — Декларація) в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю починаючи вже за зобов’язаннями з екологічного податку за ІV квартал 2018 р.

Платники екологічного податку, зокрема, за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення складають декларації та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують екологічний податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання Декларації — за місцем розміщення стаціонарних джерел

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

123.04

Звітність

 

Які терміни подання податкової декларації з туристичного збору?

Податкова декларація з туристичного збору подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

134.10

Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків

 

Чи нараховується пеня та штрафні санкції на суму податкового боргу, розстроченого за рішенням суду?

У разі надходження до контролюючого органу рішення суду, яке є підставою для розстрочення (відстрочення) сум заборгованості та за умови відсутності факту його оскарження, контролюючий орган складає та затверджує графік погашення розстрочених (відстрочених) сум податкового боргу та повідомляє платника податків про граничні терміни погашення податкового боргу, розстроченого згідно з судовим рішенням. За несвоєчасну сплату податкового боргу, розстроченого (відстроченого) за рішенням суду, застосовуються штрафні санкції та нараховується пеня відповідно до вимог статей 126, 129 ПКУ

ПЕРЕВІРКИ

136.01

Умови допуску до перевірок

 

За який період контролюючі органи можуть проводити документальну перевірку суб’єктів господарювання?

При плануванні, організації та проведенні документальних перевірок контролюючі органи враховують строки давності, визначені п. 102.1 ст. 102 ПКУ, які поширюються також на період, який може бути охоплений перевіркою.

При цьому при плануванні, організації, проведенні перевірок, нарахуванні за їх результатами грошових зобов’язань передбачено виключення щодо дотримання строків давності, визначених п. 102.1 ст. 102 ПКУ, у разі якщо: наявні обставини, передбачені п. 102.2 ст. 102 ПКУ, у тому числі якщо платником не подано податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов’язання; перевірки, які проводяться згідно з судовими рішеннями суду (слідчого судді) про призначення перевірки, винесені ними за кримінальними справами (за період, зазначений у рішенні).

Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

У разі проведення перевірок з питань дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС, а також визначення за результатами суми грошових зобов’язань платника податків у випадках, коли ПКУ не передбачено подання декларації, застосування строків давності повинно здійснюватись з урахуванням терміну позовної давності — 1095 днів (2555 днів у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до ст. 39 ПКУ).

Документальною перевіркою в частині правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування охоплюється період з 01.01.2011 р. або період, що настає за періодом, охопленим попередньою перевіркою із зазначеного питання

136.06

Оформлення результатів перевірок

 

Як надсилаються платникам податків податкові повідомлення-рішення в елек­трон­­ній формі та яка дата є датою вручення?

Надсилання податкових повідомлень-рішень платникам податків в електронній формі здійснюватиметься починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем впровадження у роботу відповідного програмного забезпечення. На сьогодні таке програмне забезпечення не впроваджено

 

Які строки надаються платнику податків для ознайомлення та підписання акта (довідки) документальної планової/позапланової перевірки?

Платник податків або його законний представник зобов’язаний ознайомитись з актом (довідкою) документальної перевірки та повернути підписаний примірник такого акта (довідки) контролю­ючому органу в день його отримання. У разі незгоди платника податків з висновками акта (довідки) такий платник зобов’язаний підписати такий акт (довідку) перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 ПКУ, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом 10 робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки)

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

137.07

Складання та подання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення для податкового контролю

 

Чи повинен платник податку, який протягом звітного періоду здійснював контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента — пов’язаною особою з таким резидентом та/або з постійним представництвом нерезидента, що має юрисдикцію у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого КМУ, подавати Звіт про контрольовані операції та як в такому випадку заповнювати додаток до Звіту?

Господарські операції резидента з постійним представництвом в Україні нерезидента — пов’язаною особою з таким резидентом та/або постійним представництвом в Україні нерезидента, зареєстрованого у державі (на території), включеній до Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ, не визнаються конт­рольованими

 

Якими нормами податкового законодавства має керуватися платник податків при поданні документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, який термін її зберігання та чи переноситься термін надання відповіді на запит, якщо останній день припадає на вихідний або святковий день?

У разі отримання запиту про надання документації або додаткової інформації з трансфертного ціноутворення щодо окремих контрольованих операцій платники податків зобов’язані застосовувати чинні норми підпунктів 39.4.4 — 39.4.9 ст. 39 ПКУ. З урахуванням норми п. 44.3 ст. 44 ПКУ зберігання платником податків документації з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період здійснюється протягом не менш як 2555 днів з дня подання звіту про контрольовані операції, для складення якого використовуються зазначені документи, а в разі його неподання — з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такого звіту. ПКУ не передбачено норми щодо перенесення терміну надання документації або додаткової інформації на запит контролюючого органу, якщо останній день припадає на вихідний або святковий день. Тому платник податків повинен надати відповідь на запит, надісланий згідно з вимогами підпунктів 39.4.4 та 39.4.8 ст. 39 ПКУ, протягом 30 календарних днів. При цьому день отримання запиту враховується до зазначеного строку

ДЕКЛАРУВАННЯ

209.04

Декларування товарів з використанням інших форм декларацій та документів

 

Як здійснюється декларування готівки у разі її ввезення на митну територію України представником юридичної особи — нерезидента?

У разі ввезення представником юридичної особи — нерезидента готівки на митну територію України її декларування здійснюється таким представником з використанням митної декларації, форму якої затверджено постановою КМУ від 21.05.2012 р. № 431

МИТНІ ПЛАТЕЖІ

210.07

Акцизний податок

 

Які особливості оподаткування акцизним податком бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів при їх ввезенні на митну територію України?

Оподаткування бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (коди 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) при їх ввезенні на митну територію України або реалізації вироблених в Україні здійснюється зі сплатою акцизного податку за ставками, визначеними пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 ПКУ із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10. Такий підвищувальний коефіцієнт не застосовується у випадку, коли імпортер бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів або виробник бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів видав податковий вексель

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.06

Звітність: термін подання та порядок заповнення (загальні питання)

 

Які показники відображаються у графі 3 таблиці 1 звіту за формою № Д5?

У графі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу» таблиці 1 звіту за формою № Д5 (річна), відображаються: фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації; фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, — самостійно визначена сума доходу; членами фермерського господарства — частка розподіленого доходу, отриманого такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню ПДФО

301.06.02

Звітність: терміни подання та порядок заповнення фізичними особами — підприємцями

 

Як подають річний звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску фізичні особи — підприємці, які є платниками єдного податку та одночасно здійснюють незалежну професійну діяльність?

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та одночасно здійснюють незалежну професійну діяльність, формують та подають до контролюючих органів окремі звіти за формою № Д5:

до 10 лютого року, що настає за звітним періодом;

до 1 травня року, що настає за звітним періодом

«Гарячі лінії»

Дата: 18 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42