ЗЕД

Зміст

11.02.2019 / 11:20

Закон України «Про валюту і валютні операції»

Стаття 1. Визначення термінів
Стаття 2. Принципи валютного регулювання
Стаття 3. Валютне законодавство
Стаття 4. Гарантії свободи здійснення валютних операцій
Стаття 5. Розрахунки
Стаття 6. Торгівля валютними цінностями
Стаття 7. Переказ валютних цінностей
Стаття 8. Транскордонне переміщення валютних цінностей
Стаття 9. Ліцензії Національного банку України
Стаття 10. Надання інформації про валютні операції
Стаття 11. Валютний нагляд
Стаття 12. Заходи захисту
Стаття 13. Особливості встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів
Стаття 14. Види відповідальності за порушення вимог валютного законодавства
Стаття 15. Порядок застосування заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства
Стаття 16. Прикінцеві та перехідні положення

Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 1

ПОЛОЖЕННЯ про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України

Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2

ПОЛОЖЕННЯ про здійснення операцій із валютними цінностями

Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 3

ПОЛОЖЕННЯ про транскордонне переміщення валютних цінностей

Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 4

ПОЛОЖЕННЯ про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення

Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5

ПОЛОЖЕННЯ про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 6

ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками

Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 7

ІНСТРУКЦІЯ про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів

Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 8

ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції