Аналітика

Валютне регулювання: ключові новації

18.02.2019 / 09:38
Валютне регулювання: ключові новації

Наталія Вагіна,
начальник Управління інструментів впровадження монетарної політики НБУ


«Закон України «Про валюту і валютні операції» уможливив перехід України від репресивної, застарілої та заплутаної системи валютного регулювання до нової —ліберальної, прозорої та сучасної моделі валютного регулювання».

«На виконання Закону НБУ розробив нову просту і зрозумілу систему валютного регулювання, яка замінила 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання».

«Із 7 лютого в дію було введено понад 20 послаблень на валютному ринку, спрямованих на дерегуляцію інвестицій, спрощення проведення транскордонних операцій з валютними цінностями і розширення переліку доступних валютних операцій».

«Кінцевою метою НБУ, як і раніше, залишається поступове зняття всіх валютних обмежень і перехід до режиму вільного руху капіталу».

«Варто детально розглянути, що змінилося:

 • збільшено граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами до 365 днів;
 • скасовано валютний нагляд для експортно-імпортних операцій до 150 тис.  грн;
 • знижено з 1 березня норму обов’язкового продажу валюти бізнесом з 50 до 30 %;
 • скасовано вимогу щодо попереднього резервування коштів у гривні для купівлі валюти (так звану Т+1);
 • надано можливість бізнесу репатріювати дивіденди за 2018 р. включно (у сумі 7 млн  євро на місяць);
 • скасовано індивідуальні ліцензії — замінено системою е-лімітів (2 млн євро на рік для юридичних осіб, 50 тис. євро на рік для фізичних осіб);
 • скасовано санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків;
 • скасовано ліміт на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань;
 • дозволено укладання форвардів для хеджування експортно-імпортних та боргових операцій з поставкою та без поставки (розрахункові);
 • спрощено та лібералізовано здійснення операцій за рахунками юридичних осіб нерезидентів у банках України;
 • реєстрацію зовнішніх запозичень замінено на повідомчий характер надання інформації (по суті скасовано дозвільну систему);
 • дозволено онлайн-купівлю іноземної валюти фізичними особами — аналогічно до ліміту купівлі готівкової валюти (на сьогодні до 150 тис.  грн на день в еквіваленті);
 • дозволено резидентам розміщувати власні кошти в іноземній валюті на депозитних рахунках в банках України і закордонних банках (крім розміщення фізичними особами коштів на рахунках за кордоном. Такі операції можуть здійснюватися як за рахунок власної, так і купленої іноземної валюти);
 • дозволено банкам продавати державні цінні папери, номіновані в іноземній валюті, своїм клієнтам як в гривні, так і в іноземній валюті. Купівля банками таких цінних паперів у клієнтів (крім банків) може здійснюватися лише у гривнях;
 • дозволено банкам укладання валютних СВОП з резидентами та нерезидентами;
 • збільшено ліміт на перекази іноземної валюти за кордон без відкриття рахунку для фізосіб (з 15 до 150 тис.  грн на рік);
 • збільшено ліміт на купівлю банківських металів фізичними та юридичними особами з 3,21 тройської унції на тиждень (100 г) до еквівалента 150 тис.  грн на день (без обмежень для юридичних осіб, що ведуть пов’язану з використанням банківських металів діяльність);
 • юридичним особам дозволено ввіз/вивіз готівкової іноземної валюти та банківських металів (якщо це передбачено їх статутом);
 • дозволено внесення платежів у іноземній валюті при страхуванні життя;
 • лібералізовано операції за ЛОРО-рахунком — дозволяється здійснювати інвестиції та кредитувати резидентів з рахунку ЛОРО в гривнях банку-нерезидента;
 • купівля валюти в межах залишку на ЛОРО-рахунку — банкам-нерезидентам дозволено купувати валюту на всю суму залишку в гривнях на рахунку;
 • накопичення валюти для погашення зовнішніх запозичень — дозволено купувати і накопичувати іноземну валюту на рахунку для виплат за зовнішніми запозиченнями;
 • скасовано подвійний контроль (при надходженні ВМД до іншого банку) — валютний нагляд здійснює лише банк, який отримав ВМД;
 • дозволено здійснювати інвестиції в Україну у валютах 1 та 2 груп класифікатора валют;
 • заборонено резидентам інвестувати кошти в країну-агресора/окупанта, офшорні зони та країни, що не виконують/неналежно виконують рекомендації  FATF;
 • уніфіковано переміщення валютних цінностей через кордон — обов’язкове декларування для всіх цінностей вартістю 10 тис. євро та більше (за курсом НБУ)».

Ось який вигляд нова система має на схемах:

Купівля та переказ ІВ за кордон 
(ІВ — іноземна валюта, БМ — банківські метали, ЮО — юридичні особи, ФО — фізичні особи)

Валютні операції

Новації (з 07.02.2019)

Особливості

Купівля ів на міжбанківському валютному ринку

(резиденти та нерезиденти)

 

Під зобов'язання

Для сум більше
150 тис. грн —

із документами

Менше 150 тис. грн —
із  зазначенням
реквізитів контракту

 

Купівля та перерахування ІВ під:

— підстави

— зобов'язання

Резидент/нерезидент купує та переказує ІВ за кредитами при поверненні інвестицій (які обмежені лімітами), репатріації дивідендів через один банк

Необхідні документи:

— оригінали (укладені електронні документи)

— копії в електронній формі

Купівля ІВ на підставі заяви в банк, що обслуговує клієнта

Продаж ІВ — заява може бути подана до будь-якого іншого банку (вільний продаж)

Купівля ІВ (для ЮО/ФО-нерезидентів) у межах залишку на власних рахунках (крім інвестиційних) без документів

Купівля ІВ/БМ та продаж здійснюються виключно на валютному ринку, обмін — на валютному ринку та міжнародних ринках

Для резидентів:

— купівля ІВ для розрахунків за торговельними контрактами — через один банк

— використання купленої ІВ протягом 10 днів без сплати позитивної різниці до бюджету (крім операцій з погашення за кредитами з цільовим використанням та крім ФО при купівлі до 150 тис. грн)

Платежі за кордон

 

З документами
(для сум більше 150 тис. грн)

 

До 150 тис. грн — лише зазначення реквізитів контракту та мети переказу в платіжному дорученні. Якщо більше — стандартний пакет документів

Розрахунки за зовнішньо-економічними контрактами виключно через банки

Забороняється резидентам (включно з банками) надавати кредити (позики, фінансову допомогу) в гривнях нерезидентам та їх представництвам в Україні

Банкам забороняється перераховувати гривні за межі України за поточними
неторговельними операціями (крім операцій, передбачених ЛОРО-рахунком, — у вигляді % за кредитами/позиками та дивідендів)

Перерахування купленої ІВ з поточного рахунку/обмін на міжнародному ринку без проміжного зарахування на поточний рахунок

Валютний SWAP та FWD

Валютні операції

Новації (з 07.02.2019)

Особливості

Валютний

СВОП

 

Банки зможуть укладати угоди СВОП з клієнтами, крім операцій, що дозволяють уникати існуючих обмежень

 

Банки можуть укладати СВОП між собою, з МФО та НБУ без обмежень, проведення операцій
в ІВ та БМ на міжнародних ринках не обмежується

Клієнти укладають СВОП виключно через банки

З клієнтами лише на таких умовах:

— банк купує ІВ та продає назад ІВ резиденту

— банк продає ІВ та купує назад ІВ у нерезидента

Форварди

та

операції на умовах
маржинальної
торгівлі

 

Банки зможуть укладати форварди ІЗ та БЕЗ поставки

Клієнти зможуть укладати форварди з банками під:

— зовнішньо-економічні контракти;

— запозичення в ІВ

Клієнти здійснюють такі операції виключно через банки

Форварди та операції на умовах маржинальної торгівлі банки здійснюють з клієнтами-резидентами лише для хеджування ризиків зміни курсу ІВ:

— за операціями з експорту-імпорту товарів

— за кредитними договорами (резидентів від нерезидента чи банку України)

Банкам дозволяється здійснювати операції на умовах маржинальної торгівлі щодо купівлі-продажу ІВ/БМ за гривні з іншими банками

Кредити
від нерезидентів

Скасовується максимальна % ставка (її розмір стає індикатором ризиковості)

Реєстрація кредитів від нерезидентів скасовується, натомість запроваджується повідомча система

Якщо кредит отримано на рахунок за кордоном і обслуговується з нього, подавати інформацію не потрібно.  Якщо погашення здійснюється з рахунку в Україні, тоді необхідно надати інформацію в систему

Інвестиції за кордон та розрахунки за валютними ОВДП та МФО

Валютні операції

Новації (з 07.02.2019)

Особливості

Інвестиції за кордон

(банки)

Без обмежень щодо суми,
лише за рейтингом

Лише в ЦП іноземного емітента з рейтингом не нижче інвестиційного класу (двох провідних рейтингових компаній) на дату придбання цих ЦП

Інвестиції за кордон (ЮО)

Без ліцензій

2 млн євро/рік на всі операції (в рамках  загального е-ліміту)

Е-ліміт поширюється також на перерахування коштів на рахунок за кордоном та неторговельні операції

Розрахунки за ОВДП, номінованим в ІВ

(на вторинному ринку)

Можливі в ІВ між банками та купівля клієнтами у банків за ІВ

Банки можуть розраховуватися в ІВ за державні ЦП, номіновані в ІВ, з іншими банками

Клієнти банків можуть лише купувати за ІВ державні ЦП, номіновані в ІВ, у банків

Розрахунки за іншими облігаціями,

номінованими в ІВ

Дозволяються розрахунки в ІВ за операціями з:

— розміщення 

— виплати доходу

— погашення

Якщо це передбачено умовами їх випуску

Вторинний ринок виключно в гривнях

Надходження валютної виручки

Збільшується до 365 днів

Нагляд за дотриманням строків розрахунків закривається лише після надходження коштів на рахунок в Україні

МФО

 

Не поширюються обмеження за операціями резидентів та нерезидентів для розрахунків з МФО (їх представниками)

Операції ФОП та фізичних осіб

Валютні операції

Новації (з 07.02.2019)

Особливості

Операції ФОП

На загальних умовах (як для всіх інших юридичних осіб)

Статус ФОП прирівняний до статусу інших юридичних осіб

Перекази ів між фо
на території України

Лише між своїми рахунками та між родичами

Лібералізація операцій ФО передбачається в кінці валютної лібералізації
(згідно з концепцією)

Переміщення через митний кордон

Ввіз/вивіз БМ: можуть будь-які ЮО, що ведуть таку госпдіяльність

Поріг декларування переміщення БМ уніфіковано з готівковою ІВ (10 тис. євро)

Ввіз/вивіз готівкової ІВ: можуть будь-які ЮО, що ведуть таку госпдіяльність

Для переміщення валютних цінностей через кордон необхідні підтвердні документи. Для ІВ це документ про зняття коштів з рахунку (діє протягом 90 днів), для БМ —
документ про купівлю

 

Пересилання поштою

Аналогічно до переміщення через митний кордон

 

Онлайн-купівля ІВ 
для ФО

У межах ліміту 150 тис. грн на день
в одному банку

Онлайн-купівля передбачає купівлю ІВ в межах ліміту 150 тис. грн, додатково до ліміту на купівлю готівкової ІВ. Такий самий підхід запроваджується і для БМ

Розрахунки за картками

Без обмежень

 

Зміни в режимах рахунків юридичних осіб

 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

МОЖНА ЗДІЙСНЮВАТИ:

ЩО ЗАБОРОНЕНО

Поточні рахунки

Рахунок РЕЗИДЕНТА
в ГРН

Підприємницьку діяльність на території України

Експорт/імпорт товарів

Оплату праці

Купівлю-продаж ІВ, операції з готівкою

Боргові, інвестиційні операції

Реалізацію майна, неторговельні операції

 

Рахунок РЕЗИДЕНТА в ІВ

 

Експорт/імпорт товарів

Експорт/імпорт капіталу

Купівлю-продаж ІВ, операції з готівкою

Неторговельні операції

ФОП не може знімати готівку (крім відряджень) або перераховувати на рахунок фізособи (відкритий для власних потреб)

Рахунок НЕРЕЗИДЕНТА в ГРН

(Тип «Н»)

 

Експорт/імпорт товарів

Інвестиційну діяльність (зарахування за інвестиційними операціями в межах лімітів)

Операції за гарантіями, порукою, заставою

Купівлю-продаж ІВ

Здійснення підприємницької діяльності на території України

Отримання
кредитів/позик від резидентів (в ГРН)

 

Рахунок НЕРЕЗИДЕНТА
в ІВ

(Тип «Н»)

 

Експорт/імпорт товарів

Експорт/імпорт капіталу (зарахування за інвестиційними операціями в межах лімітів)

Купівлю-продаж ІВ

Неторговельні операції

Здійснення підприємницької діяльності  на території України

 

Інвестиційний рахунок

НЕРЕЗИДЕНТА в ІВ та ГРН

(тимчасовий*)

Інвестиційну діяльність (перерахування ІВ за кордон з рахунку лімітуються, а зарахування на рахунок не лімітується)

Купівлю-продаж ІВ

Розрахунки з митними, податковими органами тощо

Здійснення підприємницької діяльності  на території України

Операції з резидентами за кредитами/позиками

 * Запроваджується тимчасово на час дії валютних обмежень на репатріацію коштів від здійснення окремих видів інвестицій.

Зміни в режимах рахунків фізичних осіб

 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ

МОЖНА ЗДІЙСНЮВАТИ:

ЩО ЗАБОРОНЕНО

Поточні рахунки

Рахунок
РЕЗИДЕНТА в ГРН

Оплату товарів/послуг для власного споживання

Отримання оплати пра­ці, соціальні виплати тощо

Купівлю-продаж ІВ, операції з готівкою

Перерахунки з рахунку
ФО-резидента на рахунок ФО-нерезидента в ГРН

(крім інвестиційних рахунків, рішення суду, продажу майна)

Рахунок
РЕЗИДЕНТА в ІВ

 

Оплату товарів/послуг для власного споживання

Інвестиційну діяльність

Купівлю-продаж ІВ, операції з готівкою

Неторговельні операції

Здійснення підприємницької діяльності на території України

Перераховувати ІВ на рахунки третіх осіб

Рахунок
НЕРЕЗИДЕНТА в ГРН

 

Оплату товарів/послуг для власного споживання

Отримувати оплату праці

Сплату мита, податків

Купівлю-продаж ІВ, операції з готівкою

Здійснення підприємницької діяльності на території України

Отримання кредитів від резидентів

Рахунок
НЕРЕЗИДЕНТА в ІВ

 

Оплату товарів/послуг для власного споживання

Неторговельні операції

Отримувати оплату праці (дипломати, консули)

Купівлю-продаж ІВ, операції з готівкою

Виплати за рішеннями суду, сплату мита, податків

Здійснення підприємницької діяльності на території України

Інші зміни в режимах рахунків

 

ВЛАСНИК РАХУНКУ

МОЖНА ЗДІЙСНЮВАТИ:

ЩО ЗАБОРОНЕНО

Поточні рахунки

Рахунок постійного представництва (що веде підприєм­ниць­ку діяльність в Україні, але не є відокремле­ною юридичною особою) в ГРН та ІВ

(Тип «П»)

ГРН: операції аналогічно рахунку юрособи-резидента

ІВ: купівлю-продаж ІВ, операції з готівкою

Інші операції, що не супе­речать законодавству

Здійснення інвестицій

Купівля ІВ лише для:

— перерахування материнській компанії

— відрядження

— участь в міжнародних заходах

Рахунок офіційного представництва (дипломатичні/консульські установи)

в ГРН та ІВ

Оплату праці (ГРН та ІВ)

Купівлю-продаж ІВ, операції з готівкою

Витрати на власні потреби (ГРН)

Інші операції, що не суперечать законодавству

Здійснення інвестицій

Здійснення підприємницької діяльності

 

Поточний рахунок МФО

Операції, визначені статутом МФО