Аналітика

Валютна лібералізація: нові можливості для українського бізнесу

18.02.2019 / 09:45
Валютна лібералізація: нові можливості для українського бізнесу

Вадим РОМАНЮК, 
старший юрист з питань корпоративного права/злиття та поглинань,
банківських та фінансових послуг компанії PwC Legal Україна


«Серед найбільш очікуваних спрощень для бізнесу, передбачених Законом про валюту та валютні операції, можна виділити такі:

  • операції на суму до 150 тис. грн («незначні операції») більше не підпадають під валютний нагляд (крім випадків «дроблення» операцій, а також операцій за участю резидентів Російської Федерації). Отже, значна кількість операцій малого і середнього бізнесу звільняється з-під валютного контролю, що зніме зайве навантаження як з боку банків, так і з боку клієнтів. Зокрема, експортерам товарів і робіт за такими операціями не треба буде переживати через дотримання/недотримання їх контрагентами строків здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами;
  • скасовується вимога отримувати індивідуальні ліцензії на здійснення певних валютних операцій (зокрема, на інвестування за кордон і розміщення коштів на рахунках за кордоном). Натомість, операції, які раніше вимагали отримання індивідуальних ліцензій, поки що обмежуються електронними лімітами — 50 тис. євро для фізичних осіб і 2 млн євро для юридичних осіб/фізичних осіб — підприємців протягом календарного року. Бізнес одержує можливість здійснювати операції, які раніше були проблематичними: придбання акцій материнських компаній в рамках довгострокових програм заохочення співробітників (Stock Option Plans), надання позик та безповоротної фінансової допомоги за кордон, тощо;
  • спрощується процедура залучення позик від нерезидентів: реєстрація в НБУ змінюється повідомчим характером, запроваджується принцип «контроль на рівні виплати коштів», скасовується заборона на дострокове погашення позик;
  • термін для розрахунків за експортно-імпортними операціями збільшено до одного року (раніше становив 180 днів). Санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків скасовуються;
  • відсоток обов’язкової конвертації в національну валюту валютної виручки з-за кордону зменшується з 50  до 30 % (з 01.03.2019 р.)».
  • «Водночас НБУ залишив в дії деякі обмеження, зокрема:
  • бізнес, як і раніше, не має можливості купувати і зберігати валюту для мінімізації валютних ризиків за відсутності конкретних підстав/зобов’язань;
  • виплату дивідендів і повернення інвестицій іноземним інвесторам, як і раніше, обмежено щомісячними лімітами (5 і 7 млн євро протягом календарного місяця відповідно)».

«Регулятор обіцяє знімати/пом’якшувати дані обмеження залежно від загальної макроекономічної ситуації в країні, а також прийняття необхідного законодавства в сфері протидії розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під оподаткування (BEPS)».

«Окрім тимчасових обмежень, банки будуть зобов’язані на постійній основі аналізувати діяльність своїх клієнтів на підставі ризик-орієнтованого підходу, який передбачає поглиблений аналіз «сумнівних операцій» згідно з критеріями, встановленими НБУ. Внаслідок цього можуть виникати непорозуміння між клієнтами та банками щодо проведення тих чи інших операцій. Дуже важливо, щоб регулятор, банки та клієнти вели постійний діалог з метою забезпечення того, що всі залучені сторони матимуть чітке розуміння процесів проведення валютних операцій та пов’язаних з ними обмежень».