Аналітика

Кредити від нерезидента: особливості валютного регулювання

18.02.2019 / 09:47
Кредити від нерезидента: особливості валютного регулювання

Ільдар УСМАНОВ,
аналітик фінансових ринків


«Часткове зняття валютних обмежень і перехід від валютного контролю до ризик-орієнтованого підходу в системі валютного нагляду зовсім не означають відмову від здійснення банками аналізу умов валютних кредитів з метою упереджень відтоку капіталу з України. Важливою умовою переходу до режиму вільного руху капіталу є імплементація Плану протидії BEPS, який приділяє особливу увагу дотриманню ринкових ставок за валютними запозиченнями. Зокрема, імплементація BEPS збільшує оподаткування відсотків, що виплачуються нерезиденту понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки».

«З 07.02.2019 р. скасовано вимоги щодо дотримання встановленої Нацбанком максимальної процентної ставки за кредитними договорами/договорами позики з нерезидентами. Здійснено перехід від дозвільної системи щодо зовнішніх запозичень (реєстрація договорів у Нацбанку) до повідомного порядку. Одночасно посилюються вимоги щодо проведення аналізу валютних операцій за кредитними договорами з нерезидентами, щодо яких у банка можуть виникати сумніви з приводу невідповідності вартості зовнішнього залучення за окремим договором кредитування ринковим умовам (індикатор за номером 24)».

«Методологія визначення ринкової вартості зовнішнього залучення у постанові Нацбанку від 02.01.2019 р. № 8 відсутня. У листі Нацбанку від 17.01.2019 р. № Р/25-0006/2831 регулятор рекомендує враховувати таке:

  • базову складову, яка оцінюватиме поточну вартість залучень у відповідній валюті на світовому (місцевому) ринку капіталу (як приклад, LIBOR/облікова ставка центрального банку певної країни тощо);
  • додаткову різницю, що враховувала б інтегровану оцінку суверенного ризику України (як країни залучення коштів) та індивідуального ризику, пов’язаного з приватним позичальником;
  • дохідність за угодами на вторинному ринку з борговими фінансовими інструментами з відповідним строком погашення та у відповідній валюті (наприклад, єврооблігації, випущені Урядом України)».

«З позицій ТЦУ використання наведеної інформації замало для встановлення ринкової процентної ставки, що визначається із застосуванням принципу «витягнутої руки». ТЦУ-методологія для фінансових операцій передбачає використання, зокрема, таких даних: суми та валюти операції; відсоткової ставки за кредитом, типу ставки (фіксованої або плаваючої); наявності або відсутності забезпечення кредитної угоди; конверсійності; терміну дії угоди тощо».

«Для запобігання претензій з боку податківців щодо «ринковості» вартості валютного запозичення слід застосовувати методологію ТЦУ-контролю ще на стадії планування кредитного договору».