Соціальне страхування

Березнева пенсія: приклади перерахунків

18.03.2019 / 09:53
Березнева пенсія: приклади перерахунків

З березня поточного року проводиться перерахунок пенсій. Застосовується коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,17.

Як зміниться розмір пенсії, розглянемо на прикладах:

Приклад 1

Чоловік отримує пенсію з 2013 р. та має 37 років страхового стажу і коефіцієнт заробітку, з урахуванням якого визначається розмір його пенсії, що становить 2,22000.

З жовтня 2017 р. розмір пенсії визначається із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки (3 764,40 грн), та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 % (коефіцієнт стажу дорівнює 0,37000).

Розмір пенсії до 01.03.2019 р.:

3 764,40 грн × 2,22000 × 0,37000 = 3 092,08 грн.

29,94 грн — доплата за два роки страхового стажу понад 35 років (1 497 грн × 2 %).

Загальний розмір пенсії — 3 122,02 грн.

Розмір пенсії з 01.03.2019 р.:

3 764,40 грн × 1,17 × 2,22000 × 0,37000 = 3 617,73 грн.

29,94 грн — доплата за два роки страхового стажу понад 35 років (1 497 грн × 2 %).

Загальний розмір пенсії — 3 647,67грн.

У результаті березневого перерахунку розмір пенсії збільшиться на 525,65 грн.

Приклад 2

Жінка отримує пенсію за віком та має 30 років страхового стажу і коефіцієнт заробітку, з урахуванням якого визначається розмір її пенсії, що становить 1,95156. З жовтня 2017 р. розмір пенсії визначено із застосуванням середньої заробітної плати 3 764,40 грн та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 % (коефіцієнт стажу жінки — 0,30).

Розмір пенсії до 01.03.2019 р.:

3 764,40 грн × 1,95156 × 0,30 = 2 203,94 грн.

За шість півріч більш пізнього виходу на пенсію встановлено підвищення у розмірі 15 % пенсії — 330,59 грн (2 203,94 грн × 15 %).

Загальний розмір пенсії до перерахунку — 2 534,53 грн.

Розмір пенсії з 01.03.2019 р.:

3 764,40 грн × 1,17 × 1,95156 × 0,30 = 2 578,60 грн.

Підвищення розміру пенсії у розмірі 15 % за більш пізній вихід на пенсію — 386,79 грн (2 578,60 грн × 15 %).

Загальний розмір пенсії після перерахунку — 2 965,39 грн.

Таким чином, у результаті березневого перерахунку розмір пенсії збільшать на 430,86 грн.

Приклад 3

Особа з інвалідністю II групи внаслідок захворювання, отриманого у зв’язку з роботою з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Середньомісячний коефіцієнт зарплати, який враховано під час обчислення пенсії — 7,45210. Пенсію призначено відповідно до Порядку № 1210 у розмірі відшкодування фактичних збитків (70 %). Застосовано показник середньої зарплати (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 р. — 928,81 грн.

Розмір пенсії до 01.03.2019 р.:

928,81 грн × 7,45210 × 70 % = 4 845,11 грн.

До пенсії виплачують щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірі 379,60 грн.

Загальний розмір пенсії до перерахунку — 5 224,71 грн.

Розмір пенсії з 01.03.2019 р.:

928,81 грн × 1,17 × 7,45210 × 70 % = 5 668,78 грн.

Розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, не змінюється — 379,60 грн.

Отже, загальний розмір пенсії після перерахунку — 6 048,38 грн.

У результаті березневого перерахунку розмір пенсії збільшиться на 823,67грн.

Приклад 4

Особа з інвалідністю II групи внаслідок захворювання (каліцтва), отриманого під час проходження строкової військової служби. Коефіцієнт заробітку — 1,89522.

Розмір пенсії до 01.03.2019 р.:

3 764,40 грн × 1,89522 × 60 % = 4 280,62 грн.

Розмір пенсії з 01.03.2019 р.:

3 764,40 грн × 1,17 × 1,89522 × 60 % = 5 008,33 грн.

У результаті березневого перерахунку розмір пенсії збільшиться на 727,71 грн.

Приклад 5

Жінка 1951 року народження отримує пенсію за віком з 2006 р. та має 37 років страхового стажу та коефіцієнт заробітку, з урахуванням якого визначається розмір її пенсії, що становить 0,88250. З жовтня 2017 р. розмір пенсії визначено із застосуванням середньої заробітної плати 3 764,40 грн та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 % (коефіцієнт стажу жінки — 0,37).

Розмір пенсії до 01.03.2019 р.:

3 764,40 грн × 0,88250 × 0,37 =1 229,17 грн.

Враховуючи те, що розмір пенсії, визначений з урахуванням заробітної плати та страхового стажу цієї жінки, яка вже досягла 65-річного віку та має не менше 30 років страхового стажу, не досягає 40 % мінімальної заробітної плати пенсію з січня 2019 р. як непрацюючій особі було встановлено у розмірі 1 669,20 грн (4 173грн × 40 %). За 17 років страхового стажу понад 20 років встановлено доплату за понаднормовий стаж у розмірі 17 % від розміру пенсії 1 229,17 грн (208,96 грн).

Загальний розмір пенсії до 1 березня 2019 р. становив 1 878,16 грн (1 669,20 грн + 208,96 грн).

Розмір пенсії з 01.03.2019 р.:

3 764,40 грн × 1,17 × 0,88250 × 0,37 =1 438,13 грн.

Враховуючи те, що перерахований розмір пенсії також не досягає 40 % мінімальної заробітної плати, пенсію залишено у розмірі 1 669,20 грн. Доплату за понаднормовий стаж встановлено у розмірі 17 % від розміру пенсії 1 438,13 грн (244,48 грн).

Загальний розмір пенсії після перерахунку підвищився на 35,52 грн.

Зважаючи на те, що в результаті збільшення показника середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховано для обчислення її пенсії, на коефіцієнт 1,17, пенсія цієї жінки збільшилася лише на 35,52 грн, встановлюється доплата у розмірі 64,48 грн у зв'язку з тим, що з березня пенсія цієї жінки зросла не менше ніж на 100 грн.

Розмір пенсії з березня 2019 р. становить 1 978,16 грн.

Чи перераховуються з березня спецпенсії?

Так, ці пенсії підлягають перерахунку, але лише в частині визначення частини розміру, обчисленої відповідно до Закону № 1058.

Якщо розмір пенсії, обчислений відповідно до цього Закону, буде більшим від розміру пенсії, обчисленого відповідно до спецзаконів, проводиться автоматичне, без звернення особи, переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом № 1058 за матеріалами пенсійних справ, про що органи Пенсійного фонду України інформують зазначених осіб шляхом надсилання листа або смс-повідомлення на номер мобільного телефону операторів мобільного зв’язку України.

Особи, пенсію яким переведено на пенсію на умовах Закону № 1058, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання за нормами спецзаконів з установленням розміру пенсії/щомісячного довічного грошового утримання, отримуваного до такого переведення. При цьому переведення відбудеться з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла відповідна заява.

Хто отримає одноразову доплату

Порядком № 124 передбачено установлення одноразової доплати до пенсії тим особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону № 1058, в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня 2019 р. та збільшеного на коефіцієнт 1,61.

Розмір одноразової доплати становить 2 410,17 грн (1 497 грн × 1,61).

Право на одноразову доплату мають пенсіонери за дотриманням таких умов:

  • якщо пенсію призначено відповідно до Закону № 1058;
  • якщо пенсіонер має необхідний страховий стаж: у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років (абзац 1 частини першої ст. 28 Закону № 1058); або
  • страховий стаж у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років — для осіб, яким пенсію призначено до 01.10.2011 р. та після зазначеної дати не проводився перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу, набуті після призначення (попереднього перерахунку) пенсії;
  • розмір пенсій особи з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та доплати до 100 грн, встановленої при березневому перерахунку) станом на 1 березня 2019 р. не перевищує мінімального розміру пенсії за віком, встановленого частиною другою ст. 28 Закону № 1058 (на рівні 40 % від мінімальної заробітної плати у 2019 р. — 1 669,20 грн (4 173 грн × 40 %)).

Тобто право на одноразову доплату мають лише ті пенсіонери, пенсія яких призначена за Законом № 1058 та її розмір станом на 1 березня 2019 р. не перевищує 1 669,20 грн.

Виплата одноразової доплати до пенсії проводиться рівними частинами у березні та квітні 2019 р. (одночасно з виплатою пенсії за березень та квітень 2019 р.).

ВАЖЛИВО

Сума одноразової доплати до пенсії не включається до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час розрахунку розміру житлової субсидії та під час визначення права на надання пільг окремим категоріям громадян згідно з Порядком № 389.

Використані матеріали

Закон № 1058 — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Порядок № 124 — Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою КМУ від 20.02.2019 р. № 124. Порядок № 389 — Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затверджений постановою КМУ від 04.06.2015 р. № 389