Статті

Акценти номера

05.04.2019 / 17:00

З початку року визначення об'єкта оподаткування екологічним податком за викиди двоокису вуглецю здійснюється за новими правилами. Тому одразу після закінчення першого звітного періоду доречним буде з’ясувати особливості декларування податкових зобов’язань. (с. 10).

Постачання безпосередньо програмної продукції звільнено від ПДВ. А як щодо послуг, пов’язаних із такою продукцією? ДФС вважає, що застосування пільги з ПДВ можливе за умови, що така послуга є складовою частиною операції з постачання програмної продукції або внаслідок її надання відбуваються зміни в програмній продукції (с. 15). На підтвердження такого підходу контролюючих органів свідчить і судова практика (с. 16).

У товариства наявна кредиторська заборгованість за придбані товари перед власним учасником-нерезидентом. Які наслідки з ПДВ матиме операція із внесення цим нерезидентом до статутного капіталутовариства додаткового внеску у розмірі такої заборгованості (с. 18)?

Кредиторська заборгованість: чи включається вона до доходу платника єдиного податку після її списання? Виявилося, що питання носить дискусійний характер (с. 20).

У більшості випадків, якщо резидент — платник ПДВ надає послугинерезиденту, то операція з їх постачання є об’єктом оподаткування податком і на такого постачальника послуг покладається відповідальність за нарахування та сплату ПДВ. Водночас ДФС зауважує, що зазначене не стосується випадків, коли резидент не був платником ПДВ під час надання послуг (с. 25).

ДФС роз’яснила, що суб’єкт ЗЕД, який здійснив експорт/імпорт робіт (послуг) за бартером, зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта повідомити контролюючий орган про факт здійснення такої операції. За порушення зазначеної вимоги передбачено стягнення пені, що може загрожувати суб’єкту господарювання значними витратами (с. 27).

Верховний Суд продовжує розглядати податкові спори. Серед його поточних рішень ми відібрали найпримітніші: щодо потрапляння у податкову заставу майна, яке вже перебуває в іпотеці; щодо притягнення до відповідальності за порушення граничного строку реєстрації податкових накладних, виписаних неплатникам ПДВ; щодо визнання установчих документів недійсними у разі виявлення ознак фіктивності; щодо значення недоліків у первинних документах; щодо доказів, які підтверджують виконання всіх умов для сплати податків; щодо сертифікатів якості товару та ТТН як можливих доказів наявності складу податкового правопорушення; щодо відсутності зв’язку між оподаткуванням покупця товарів та неправомірною діяльністю його контрагента; щодо недотримання умов та порядку прийняття рішення про проведення перевірки тощо (с. 32).