Митна справа

«Єдиний рахунок»: новий порядок сплати митних платежів

22.04.2019 / 09:47

Олександр ТРУСОВ,
експерт-аналітик з питань ЗЕД


16 квітня 2019 р. ознаменувалося запровадженням нового порядку здійснення сплати митних платежів шляхом зарахування коштів на Єдиний рахунок ДФС. Виконання цього порядку всіма учасниками ЗЕД починаючи із зазначеної дати є обов’язковим.

Слід нагадати, що в тестовому режимі цей порядок почав діяти ще в січні 2019 р. і лише для Київської митниці, а надалі — й для всіх інших митниць України (схема 1 — за матеріалами ДФС).

Запровадження зазначеного порядку було регламентовано наказом ДФС від 10.01.2019 р. № 14. Переведення підприємств на обов’язкове обслуговування через Єдиний рахунок було здійснено з урахуванням норм наказу Мінфіну від 01.11.2017 р. № 898 «Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення».

Попередній порядок сплати митних платежів передбачав, що сплата митних платежів мала здійснюватися на єдиний рахунок конкретної митниці. Тому суб’єкти ЗЕД, які здійснювали митне оформлення в різних митницях, повинні були перераховувати митні платежі одразу на кілька окремих рахунків. Природно, такий порядок мав цілу низку недоліків, оскільки передбачав ведення як обліку платежів, так і наявних переплат (залишків на рахунках) окремо по кожній митниці. Крім того, процедура повернення наявних переплат за авансовими митними платежами також передбачала її оформлення окремо по кожній митниці, а наявні на рахунку одного митного органу надміру сплачені кошти не можна було використовувати для погашення митних платежів по інших митницях.

На сьогодні суб’єкти ЗЕД мають змогу перераховувати кошти авансових митних платежів на Єдиний рахунок і здійснювати оформлення митних декларацій на будь-якій митниці зі списанням авансових митних платежів за такими деклараціями з Єдиного рахунку (схема 2 — за матеріалами ДФС).

Особливу увагу слід приділити поверненню надміру перерахованих раніше на рахунки митних органів митних платежів. Використовувати їх у процесі митного оформлення можна було лише до 15 квітня. Після зазначеної дати митне оформлення товарів з використанням цих коштів припинено.

Порядок повернення цих платежів суб’єктам ЗЕД регламентовано наказом Мінфіну від 18.07.2017 р. № 643, з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну від 22.02.2019 р. № 80, яким передбачено, що повернення надміру сплачених митних платежів здійснюється протягом 1095 днів з дати сплати таких платежів на відповідний рахунок митниці на підставі оформленої згідно з цим порядком заяви.

Звісно ж, для оптимізації адміністрування чинного порядку сплати митних платежів більш прийнятним і зручним було б здійснення централізованого зарахування наявних залишків коштів суб’єктів ЗЕД на окремих рахунках митних органів на Єдиний рахунок у розрізі щодо кожного платника. Це дало б змогу значно спростити механізм використання таких коштів. Однак положення чинних нормативних документів таку процедуру не передбачають.

Також досить перспективною у плані підвищення ефективності вза­ємо­дії суб’єктів ЗЕД і митних органів, у тому числі щодо контролю над сплатою митних платежів, вбачається процедура впровадження такого сервісу, як Єдиний кабінет учасника ЗЕД на сайті ДФС із можливістю на цен­тралізованому рівні не тільки здійснювати контроль над митним оформленням і обліком митних платежів за будь-яким митним органом України, а й таким самим централізованим чином здійснювати подання через Єдиний кабінет митних декларацій.

А поки що суб’єкти ЗЕД, як і раніше, не мають можливості вести автономний облік використання власних коштів, які перераховуються як митні платежі на Єдиний рахунок. Для отримання інформації про рух коштів на депозитному рахунку 3734, відкритому на ім’я ДФС, необхідно направляти до ДФС відповідні запити шляхом відправлення електронного повідомлення. Інформацію про рух таких коштів ДФС, як передбачено положеннями ст. 299 МКУ, може надавати протягом 30 днів з дати отримання відповідного запиту.

ДФС — ПРО НОВАЦІЇ В АДМІНІСТРУВАННІ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
Нова система дає змогу значно зменшити час митного оформлення товарів, а суб’єкти господарювання — вільно обирати місце оформлення. Кошти обліковуються в одній картці — особовому рахунку суб’єкта ЗЕД, а за рахунок автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» використовувати ці кошти при митному оформленні можна у будь-якій митниці ДФС. Крім того, Єдиний рахунок сприяє оптимізації фінансів підприємства, оскільки відпадає необхідність перерахування коштів підприємства на депозитні рахунки багатьох митниць. З 16 квітня всі митні оформлення товарів підприємств здійснюються винятково через Єдиний рахунок. Саме тому до цього числа суб’єкти господарювання мали змогу використати залишки коштів на старих рахунках для сплати при митному оформленні. Повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів здійснюватиметься в рамках чинного законодавства. Для повернення авансових платежів заявники можуть надіслати письмову заяву на повернення (1095 днів з дня зарахування) у паперовому вигляді або подати її через Електронний кабінет платника в установленому порядку. Для зручності та оперативності повернення коштів у ДФС нині працюють над розробкою нового сервісу. Так, платник заповнюватиме в електронному вигляді заявку за визначеною формою, яка направлятиметься до ДФС. Після опрацювання отриманих заяв ДФС передає до Державної казначейської служби України Реєстр належних до повернення коштів авансових платежів (вісім днів з дня отримання заяви), а остання, у свою чергу, здійснює перерахування коштів на рахунок платника (схеми 3 та 4).