Аналітика

Огляд відповідей ДФС

27.05.2019 / 10:20

  

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.16

Податкові накладні

 

Як складається податкова накладна управителем майна, який веде окремий облік з податку на додану вартість, при здійсненні господарських операцій з постачання товарів/послуг, пов’язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами про управління майном?

При здійсненні господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами про управління майном, податкова накладна складається особою — управителем майна, яка веде окремий облік з ПДВ таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.

При цьому в такій податковій накладній у графі «Постачальник (продавець)» — зазначається найменування управителя майна, а у графах «Індивідуальний податковий номер» та «Податковий номер» зазначається присвоєний 9-значний номер.

Решта реквізитів податкової накладної заповнюються відповідно до Порядку заповнення податкової накладної

101.24

Порядок виправлення помилок у податковій звітності з ПДВ

 

Як постачальник відображає в обліку з ПДВ операцію з повернення коштів покупцю, за якою не складений (але мав бути складений) розрахунок коригування до податкової накладної?

Якщо за операцією з повернення коштів покупцю не складений (але мав бути складений) розрахунок коригування до податкової накладної, то постачальник, враховуючи термін позовної давності, на дату повернення коштів має скласти розрахунок коригування на зменшення податкових зобов’язань та направити його покупцю для реєстрації в ЄРПН або зареєструвати його самостійно в ЄРПН, якщо податкова накладна не підлягала наданню отримувачу (покупцю).

Зменшити суму податкових зобов’язань постачальник має право лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Таким чином, операція з повернення постачальником покупцю коштів за товари/послуги, за якою в ЄРПН не зареєстровано розрахунок коригування до відповідної податкової накладної, в податковій звітності з ПДВ такого постачальника не відображається

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.23

Звітність

102.23.02

Заповнення звітності

 

Як розрахувати кількість аркушів додатків до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств в електронному вигляді та чи передбачено відповідальність за незаповнення або невірне заповнення поля «Додатки на __ арк.»?

У разі подання додатків до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) заповнюється поле «Додатки на __ арк.», в якому при заповненні Декларації в електронному вигляді зазначається сумарна кількість візуально відокремлених сторінок додатків до Декларації, інформація про які міститься у полі «Наявність додатків» Декларації.

Враховуючи те, що заповнення поля «Додатки на __ арк.» Декларації носить інформаційний характер, відповідальність за його незаповнення або неравильне заповнення не передбачено

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.04

Доходи, які не включаються до складу загального оподатковуваного доходу

 

Чи включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума, отримана платником податку за здавання ним крові, грудного молока та інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою, та як відображається в формі № 1ДФ?

Сума, отримана платником податку за здавання ним крові, грудного молока та інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою, не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та відображається податковим агентом у формі № 1ДФ за ознакою доходу «154»

103.06

Податкова знижка

103.06.03

На навчання

 

Чи має право на податкову знижку працівник, якщо за його дорученням підприємство здійснювало перерахування сум коштів із одержуваного ним доходу на навчання його дитини, якщо у платіжному дорученні як «Платник» вказано підприємство, а в «Призначенні платежу» — прізвище працівника?

Довідка від працедавця, який за дорученням платника податку здійснював перерахування сум коштів із одержуваного ним доходу до навчальних закладів для оплати його навчання чи навчання інших членів його сім’ї першого ступеня споріднення, є підставою для отримання платником податку податкової знижки за навчання

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за № 1ДФ

 

Як суб’єкту господарювання — стягувачу відобразити в формі № 1ДФ суму повернення авансового внеску, зазначену у розрахунку за попередній звітний період, що надавалась для проведення виконавчих дій фізичній особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність — приватному виконавцю?

Суб’єкт господарювання — стягувач суму повернення авансового внеску, зазначену в формі № 1ДФ за попередній звітний період, що надавалась для проведення виконавчих дій фізичній особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність — приватному виконавцю, повинен відобразити з від’ємним значенням у розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого відбулося повернення таких коштів

ПОДАТОК НА ДОХОДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

104.11

Оподаткування доходів, які не пов’язанні з підприємницькою діяльністю

 

Як оподатковується ПДФО сума страхового відшкодування, яка отримана на поточний рахунок фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування для відновлення пошкодженого (втраченого) рухомого майна (автомобіля), що зареєстроване на фізичну особу та використовувалось у підприємницькій діяльності згідно з ПКУ?

Сума страхового відшкодування, яка отримана на поточний рахунок фізичної особи — підприємця для відновлення пошкодженого (втраченого) рухомого майна (автомобіля), не оподатковується податком на доходи фізичних осіб при дотриманні умов страхування, визначених пп. 165.1.27 ст. 165 ПКУ.

У разі якщо фізична особа — підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності у межах обраних ним видів такої діяльності, то такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку — фізичних осіб

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.12

Інші питання

 

Чи подається податкова декларація та сплачується єдиний податок фізичними особами підприємцями — платниками єдиного податку першої — третьої груп у разі проходження військової служби за контрактом?

Проходження військової служби за контрактом не звільняє фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку від подання декларації та відповідно від сплати єдиного податку

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

108.02

Четверта група

108.02.01

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування

 

Чи може юридична особа — платник єдиного податку третьої групи протягом поточного року обрати четверту групу платників єдиного податку?

Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи не може протягом поточного року обрати четверту групу платників єдиного податку, оскільки до переходу на четверту групу платника єдиного податку повинен виконати умови, передбачені підпунктами 298.2.1, 298.8.1 ст. 298 ПКУ

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.06

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій

 

Як заповнюється графа «ідентифікатор об’єкта оподаткування» розділу 3 реєстраційної заяви за формою № 1-РРО?

Графа «ідентифікатор об’єкта оподаткування» розділу 3 реєстраційної заяви про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО заповнюється згідно з даними графи 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП, поданого до контролюючого органу відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 ПКУ

109.09

Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на реєстратор розрахункових операцій

 

Який порядок розрахунків у разі відключення електроенергії або в період ремонту РРО та ведення КОРО?

Якщо на період виходу з ладу РРО або в разі відключення електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням КОРО та РК, то після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням РК, а також відповідно до контрольної стрічки (у випадку обнулення оперативної пам’яті) — за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою ПДВ, акцизного податку або іншого податку (збору), після чого слід виконати Z-звіт. За потреби виконується операція «службове внесення» на суму готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.02

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

 

Чи можливо припинити зобов’язання за операціями з експорту та імпорту товарів, які передбачають розрахунки у грошовій формі шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог?

Чинне законодавство надає можливість припинення зобов’язань за операціями з експорту та імпорту товарів, які передбачають розрахунки у грошовій формі, зарахуванням зустрічних однорідних вимог за наявності документів про припинення зобов’язань за операціями з експорту, імпорту товарів у разі дотримання сукупності таких умов:

вимоги випливають із взаємних зобов’язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;

вимоги однорідні; строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом пред’явлення вимоги;

між сторонами не було спору щодо характеру зобов’язання, його змісту, умов виконання.

У разі запровадження НБУ заходу захисту у вигляді обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті банк не має права завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операцією з експорту товарів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог:

в іноземній валюті 1 групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого постановою НБУ від 04.02.98 р. № 34/російських рублях (незалежно від суми операції);

в інших валютах (якщо загальна сума зобов’язань, що припиняються зарахуванням у межах одного договору щодо експорту товарів, перевищує в еквіваленті 500 000 євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату припинення зобов’язань зарахуванням однорідних зустрічних вимог).

Вимоги абзаців п’ятого — сьомого пп. 5 п. 10 розділу III Інструкції № 7 від 02.01.2019 р. не поширюються на випадки завершення здійснення валютного нагляду в разі припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за операціями операторів телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіка)

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.01

Платники податку

 

Чи вважається з 01.07.2019 р. суб’єкт господарювання, який використовує пальне виключно для потреб власного споживання, особою, яка реалізує пальне?

Суб’єкт господарювання, який використовує пальне виключно для потреб власного споживання, вважається особою, що реалізує пальне, за умови, що є розпорядником акцизного складу

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.02

Взяття на облік відокремлених підрозділів нерезидентів

 

До якого контролюючого органу з метою взяття на облік необхідно звернутись нерезиденту (іноземній компанії, організації), який не має майнових прав на нерухомість та землю в Україні, однак планує відкрити рахунок в банку або іншій фінансовій установі України, та які документи при цьому необхідно надати?

Взяття на облік юридичної особи — нерезидента (іноземної компанії, організації), яка не має майнових прав на нерухомість та землю в Україні, однак планує відкрити рахунок в банку або іншій фінансовій установі України, здійснюється у будь-якому контролюючому органі за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в якій відкривається рахунок.

Для взяття на облік до контролюючого органу подаються такі документи:

заява за формою № 1-ОПП;

копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою та копія документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного номера нерезиденту у країні його реєстрації;

копії документів (з пред’явленням оригіналів), якими підтверджуються повноваження представника іноземної компанії

119.09

Реєстрація фізичних осіб в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків

 

Яким чином платнику податків надіслати в електронному вигляді копії сканованих документів (паспорта, свідоцтва про народження дитини, довіреності тощо) при поданні облікової картки за формою № 1ДР та заяви формою № 5ДР через Електронний кабінет?

В електронному вигляді облікова картка фізичної особи — платника податків за формою № 1ДР та заява про внесення змін до Державного реєстру за формою № 5ДР подаються через меню «ЕК для громадян»/«Облікова картка фізичної особи — платника податків. Форма 1ДР/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Форма 5ДР» приватної частини ІТС «Електронний кабінет».

Для приєднання до Облікової картки за формою № 1ДР та Заяви за формою № 5ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших, які підтверджують зміни облікових даних, платнику податків необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми», який заповнюється так:

поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа, який підтверджує зміни облікових даних;

у графі 2 «Найменування файлу документу» табличної частини за допомогою кнопки «Обзор» обирається відповідна сканована копія документа.

При цьому кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

Для збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку «Зберегти».

Платник податків підписує сформовані Облікову картку за формою № 1ДР або Заяву за формою № 5ДР електронним цифровим підписом та направляє протягом операційного дня до контролюючого органу

119.14

Особливості обліку платників податків, які знаходяться на території проведення АТО та ВЕЗ «Крим»

 

Як здійснюється перереєстрація СГ в контролюючих органах у разі зміни місцезнаходження/місця проживання з території ВЕЗ «Крим» на територію областей України та м. Києва?

Платники податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР), у разі зміни місцезнаходження/місця проживання з території вільної економічної зони «Крим» на територію в областях України та м. Києва звертаються до державного реєстратора в областях України та м. Києві. Взяття на облік в контролюючому органі за новим місцезнаходженням здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з ЄДР.

Платники податків, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в ЄДР, з метою взяття їх на облік в контролюючому органі за новим місцезнаходженням, подають заяви за формою № 1-ОПП із позначкою «Зміна місцезнаходження, пов’язана із зміною адміністративного району, або включення/невключення до Реєстру ВПП» або за формою № 5-ОПП із позначкою «Зміна місця проживання, пов’язана із зміною адміністративного району» до контролюючих органів за новим місцезнаходженням/місцем проживання.

Юридичні особи та самозайняті особи, які здійснили перереєстрацію з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України, з дати взяття їх на облік сплачують податки та подають звітність до контролюючого органу за новим місцезнаходженням

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

123.01

Платники збору та податкові агенти

 

Чи є платниками туристичного збору фізичні особи — іноземці, які прибули у відрядження?

Фізичні особи — іноземці, які прибули у відрядження та не мають статусу резидента, є платниками туристичного збору.

При цьому не можуть бути платниками туристичного збору фізичні особи — іноземці, які мають статус резидента у визначенні пп. «в» пп. 14.1.213 ст. 14 ПКУ, та прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. «б» пп. 268.5.1 ст. 268 ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму

123.02

Ставка збору та база справляння збору

 

Що є базою справляння туристичного збору у разі погодинного розміщення осіб у місцях тимчасового проживання, тобто менше однієї доби?

Базою справляння туристичного збору (далі — Збір) є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ст. 268 ПКУ (пп. 268.4.1 ст. 268 ПКУ).

Ставка Збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ст. 268 ПКУ (пп. 268.3.1 ст. 268 ПКУ).

ПКУ не передбачає іншого періоду проживання, ніж доба.

У разі погодинного розміщення Збір розраховується для кожного проживаючого (платника Збору) з базою оподаткування — одна доба

123.04

Звітність

 

Як заповнюється податкова декларація з туристичного збору?

 

Відповідно до пп. 268.7.3 ст. 268 ПКУ базовий податковий (звітний) період з туристичного збору (далі — Збір) дорівнює календарному кварталу.

Форма податкової декларації з туристичного збору (далі — Декларація) затверджена наказом Мінфіну від 09.07.2015 р. № 636.

З 01.01.2019 р. набрав чинності Закон України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII, яким внесено зміни до порядку справляння Збору.

Форма Декларації не відповідає вимогам ПКУ, але до її затвердження у новій редакції при звітуванні за І квартал 2019 року застосовується затверджена форма Декларації з такими особливостями:

у колонці 3 «Вартість проживання (ночівлі)», яка відображає базу оподаткування Збором, зазначається кількість діб проживання;

у колонці 4 «Ставка збору, відсотки» зазначається розмір ставки Збору згідно з рішенням органу місцевого самоврядування, прийнятим на виконання вимог Кодексу у редакції з урахуванням Закону № 2628;

у колонці 5 «Усього нараховано збору» зазначається сума Збору, яка розраховується за формулою:

кол. 3 х кол. 4 х ромір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2019 року/100.

При цьому формула, зазначена у кол. 5 Декларації, не застосовується.

У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про справляння Збору у 2019 році шляхом сплати щомісячних авансових внесків у Декларації такі сплачені авансові внески не відображаються

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.06

Звітність: термін подання та порядок заповнення (загальні питання)

 

За яким ідентифікатором форми документа в електронному вигляді страхувальники подають звіт щодо сум нарахованого ЄСВ?

Форма № Д4 за ідентифікатором форми F/J3000412 (F — для роботодавців фізичних осіб — підприємців, у тому числі, тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, що провадять незалежну професійну діяльність/J — для роботодавців — юридичних осіб).

Форма № Д5 за ідентифікатором форми F3000512 — для фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали загальну та/або спрощену систему оподаткування; за ідентифікатором форми F3005112 — для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та/або членів фермерського господарства

ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ

401.02

Порядок отримання електронних довірчих послуг

 

Як завантажити власний кваліфікований сертифікат відкритого ключа?

Користувачі мають можливість завантажити кваліфіковані сертифікати відкритих ключів на персональний комп’ютер з розділу «Пошук сертифікатів та СВС» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua) через вкладку «Пошук сертифікатів», використовуючи поля «Код ЄДРПОУ»/«Реєстраційний номер облікової картки платника податків». Сертифікати зазвичай зберігаються у каталозі «Завантаження» (рос. «Загрузки») локального диску «С:» або можна обрати для цього інший каталог, який у подальшому використовуватиметься як файлове сховище

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42