Аналітика

Законодавство

29.07.2019 / 09:58

Ратифіковано Угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

11 липня Верховна Рада України ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. За умовами угоди Ізраїль відкриє для України ринок промислових товарів на 80 %, а Україна — на 70 %. Для решти товарів окремо передбачено перехідні періоди.

Кабмін запровадив митні декларації окремих типів

Уряд вніс зміни до Положення про митні декларації. Для товарів, які переміщуються між Європейським Союзом, країнами — членами Європейської асоціації вільної торгівлі, окремими країнами — членами Конвенції про процедуру спільного транзиту та Україною транзитом (зокрема внутрішнім) автомобільним транспортом (без перевантаження на інші види транспорту), та щодо яких не встановлено обов’язку щодо забезпечення сплати митних платежів, можуть використовуватися митні декларації окремих типів, що відповідають типам митних декларацій, запроваджених Конвенцією.

Виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення зазначених митних декларацій здійснюватиметься за допомогою національної підсистеми комп’ютеризованої транзитної системи Європейського Союзу.

/Постанова КМУ від 17.07.2019 р. № 619/

Для російського палива введено спецмито

Кабмін запровадив спеціальне мито на товари походженням з Російської Федерації незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів за такими ставками:

  • для важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 43 00 — 2710 19 48 00, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщуються у митний режим імпорту:

з 01.08.2019 р. — 3,75 %;

з 01.10.2019 р. — 4 %;

  • для скрапленого газу, що використовується як паливо, за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 12 11 00, що ввозиться на митну територію України у митному режимі імпорту:

з 01.08.2019 р. — 1,75 %;

з 01.10.2019 р. — 3 %.

/Постанова КМУ від 17.07.2019 р. № 624/

Уточнено порядок подання фінзвітності

Уряд вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності. Зазначений документ приведено у відповідність із Законом України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях».

Змінами передбачено подання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, звіту про платежі на користь держави. Зокрема, уточнено переліки:

  • суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, які, у свою чергу, мають подавати звіт про платежі на користь держави за приписами цього Закону;
  • підприємств, які подають відповідним органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати;
  • розпорядників бюджетних коштів, яким дозволено звітувати без відміток Казначейства;
  • підприємств, які мають застосовувати особливий порядок проведення інвентаризації активів, зобов’я­зань та власного капіталу в умовах АТО.

/Постанова КМУ від 17.07.2019 р. № 625/

Визначено нові критерії відбору підприємств для перевірки Пенсійним фондом

Урядом визначено Критерії для оцінювання ступеня ризику від провад­ження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування:

  • дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
  • кількість позапланових перевірок, проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», за результатами яких виявлено порушення.

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику проводиться з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку до Критеріїв.

Планові перевірки проводитимуться з періодичністю відповідно до визначеного ступеня ризику.

/Постанова КМУ від 17.07.2019 р. № 632/