Аналітика

Податкове адміністрування: Верховна Рада — за протидію агресивному податковому плануванню

16.09.2019 / 10:19

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». На думку його авторів, сучасні правила оподаткування дають бізнесу забагато можливостей для спекулювання податковими ставками, режимами та статусами. Тому депутати пропонують запровадити в Україні міжнародні стандарти податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі, імплементувати норми Плану протидії BEPS, реформувати інститут фінансової відповідальності та удосконалити процедури адміністрування податків та зборів. З цією метою розроблено низку змін до ПКУ, які передбачають такі новації:

 • запровадження концепції оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній (КІК) на рівні контролюючої особи — фізичної або юридичної особи, що є контролюючою особою такої компанії;
 • уточнення порядку врахування процентів, що сплачуються за кредитами і позиками: цей порядок стосуватиметься боргових зобов’язань, отриманих як від пов’язаних, так і непов’язаних осіб. Також пропонується залишити один критерій застосування зазначеного порядку — за умови, що загальна сума нарахованих процентів за згаданими зобов’я­заннями перевищує 30 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів;
 • уточнення визначення постійного представництва, яке унеможливить уникнення вимоги щодо реєстрації постійного представництва шляхом дроблення діяльності в Україні;
 • запровадження можливості реєстрації платниками податків нерезидентів, що здійснюють свою діяльність через розташоване в Україні постійне представництво без його реєстрації платником податків;
 • запровадження трирівневої структури документації для міжнародних груп компаній, яка включає в себе документацію з трансфертного ціноутворення (локальний файл), глобальну документацію (майстер-файл) та звіт у розрізі країн (country-by-country reporting). Наразі компанії подають контролюючим органам тільки документацію з трансфертного ціноутворення (local file) — звіт про контрольовані операції. Він містить інформацію про контрольовані операції, здійснені платником податків, та обґрунтування відповідності їх умов принципу «витягнутої руки». Таким чином, податкові органи мають у своєму розпорядженні лише обмежену інформацію про діяльність платника податків, яка не дає цілісного розуміння діяльності групи. Тому оцінити загальний розмір прибутку та його розподіл у межах групи компаній неможливо. Натомість глобальна документація (майстер-файл) дасть податківцям загальне уявлення про діяльність всієї групи, адже вона містить аналіз ключових операцій групи, опис підходу до ціноутворення, опис нематеріальних активів, механізми фінансування і розподілу фінансових потоків в групі і, нарешті, фінансову звітність групи. Планується, що обов’язок щодо подання глобальної документації виникне у платників податків, які входять до міжнародної групи компаній з консолідованим доходом більше 50 млн євро. Вона подаватиметься на запит ДПС протягом 90 днів, але не раніше 12 місяців після завершення фінансового року групи. Щодо звіту у розрізі країн (country-by-country reporting), то він передбачає розкриття транснаціональними корпораціями деталізованої інформації про свої відокремлені підрозділи (дочірні підприємства, філії, представництва) в розрізі кожної країни, де вони проводять діяльність. Цей Звіт подаватиметься материнськими компаніями або уповноваженими особами міжнародної групи компаній, консолідований дохід яких становить 750 млн євро. Він міститиме певний перелік фінансових та інших показників, таких як дані про прибуток і податкові виплати у кожній країні, кількість співробітників, матеріальні активи та функції компаній;
 • імплементація кроків 8 — 10 Плану протидії BEPS щодо контролю за розподілом функцій, ризиків та нематеріальних активів всередині групи компаній, вдосконалення правил для операцій з сировинними товарами шляхом виключення обмеження на застосовування виключно біржових котирувань певних бірж та надання можливості використовувати котирувальні ціни на такі товари;
 • уточнення критеріїв визнання осіб пов’язаними;
 • запровадження штрафних санкцій, пропорційних порушенню норм законодавства;
 • визначення порядку проведення процедури взаємного узгодження, що передбачає механізм подачі заяви на розгляд справи за процедурою взаємного узгодження, вимоги до такої заяви, порядок дій контролюючого органу тощо;
 • запровадження концепції оподаткування прирівняних до дивідендів платежів (що передбачає коригування за методологією) для контролю за трансфертним ціноутворенням при здійсненні операцій з нерезидентами;
 • запровадження принципу винної відповідальності платника податку за податкові правопорушення;
 • визначення вимог до вмотивованості рішення контролюючих органів про накладення штрафів (як обов’язкової описової та мотивувальної частин податкового повідомлення-рішення);
 • закріплення переліку податкових правопорушень контролюючих органів, який, серед іншого, включатиме недотримання ними процедури реєстрації платників податку та порушення у сфері відшкодування ПДВ;
 • визначення в ПКУ невиключного переліку збитків, яких можуть зазнавати платники податку;
 • закріплення матеріальної відповідальності контролюючого органу за неправомірні діяння його посадових осіб та безвинну відповідальність контролюючих органів;
 • реформування пені: вона розглядатиметься не як штрафна санкція, що при її одночасному застосуванні із штрафом призводить до подвійної фінансової відповідальності за одне правопорушення, а як засіб дисконтування грошей в часі, тобто приведення їх до реальної вартості в часі;
 • запровадження колегіального розгляду матеріалів податкової перевірки комісією з питань розгляду заперечень та встановлення чіткого переліку обставин, які підлягають встановленню під час розгляду матеріалів;
 • створення при Мінфіні постійно діючого колегіального органу Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків на рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.