Юридична практика

Податкові спори: огляд практики Верховного Суду

16.09.2019 / 10:35

Вікторія АЛЕКСЄЄВА, 
консультант з питань оподаткування

 

Необізнаність платника з наказом про проведення перевірки через нехтування виконанням обов’язку без поважних причин не може бути розцінена на його користь

Протокол допиту не є безумовним доказом відсутності реального здійснення господарської операції

Ненадання платником податків документів на підтвердження задекларованих показників прирівнюється до їх відсутності

Вилучення правоохоронними органами первинних документів — підстава для перенесення терміну проведення перевірки

Продаж майнових прав на об’єкт нерухомості підлягає оподаткуванню за загальними правилами 

Якщо у Сертифікаті ТПП не зазначено про вплив форс-мажору на податкові обов’язки — у ДФС відсутні підстави вважати, що податковий борг є безнадійним

Відсутність власних ресурсів не завжди може бути беззаперечним свідченням неможливості поставки товарів

Питання дотримання позивачем строку звернення з позовом з’ясовується судом на стадії відкриття провадження у справі

Визначенню правочину як такого, що порушує публічний порядок, має передувати вирок суду про притягнення до кримінальної відповідальності

Факти про порушення законодавства можуть бути підставою для проведення перевірки лише у випадку, коли сумніви не усунуто наданими поясненнями

Якщо неможливо здійснити звірку — висновки за аналогією акта документальної перевірки формувати не можна