Аналітика

Огляд відповідей ДФС (вересень, частина І — ІІ)

16.09.2019 / 10:43

 За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.18

Особливості оподаткування нерезидентів

 

Чи оподатковуються доходи нерезидента у вигляді процентів за кредитами/позиками, якщо такі проценти не виплачуються нерезиденту, а зараховуються в погашення зустрічних однорідних вимог, і  яким чином?

Доходи нерезидента у вигляді процентів за кредитами/позиками, що не виплачені нерезиденту, а зараховані в погашення зустрічних однорідних вимог, підлягають оподаткуванню за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 ПКУ.

При цьому податок з доходів нерезидента у вигляді процентів за кредитами/позиками сплачується під час зарахування зустрічної однорідної вимоги

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.07

Порядок сплати (перерахування, повернення) податку

 

До якого бюджету сплачуються (перераховуються) податковим агентом (у тому числі ЮО, її відокремленим підрозділом) нараховані суми ПДФО з доходів ФО, виплачених за договорами земельного сервітуту?

Дохід, отриманий платником податку — фізичною особою у вигляді плати за договором про встановлення земельного сервітуту включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як інший дохід та оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

При цьому сплата (перерахування) до бюджету ПДФО та військового збору, утриманого податковим агентом з доходу у вигляді плати за користування земельною ділянкою, щодо якої встановлений земельний сервітут, здійснюється таким агентом за своїм місцезнаходженням

103.24

Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами

 

Починаючи з якого періоду подається декларація про майновий стан і доходи за новою формою, яка набирає чинності у середині звітного (податкового) періоду?

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення

 

В якому рядку декларації про майновий стан і доходи відображається дохід у вигляді спадщини (подарунку), який оподатковується за нульовою ставкою, якщо у платника податків є інші підстави для подання такої декларації?

Платник податку у разі наявності підстав для подання податкової декларації про майновий стан і доходи відображає дохід у вигляді спадщини (подарунку), який оподатковується за нульовою ставкою ПДФО, у рядку 10.6 декларації

 

Як у декларації про майновий стан і доходи вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих ФО від операцій з інвестиційними активами, крім зазначених у пп. 170.2.8 ст. 170 ПКУ?

Сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших ніж цінні папери формах, розмір яких визначається згідно з п. 170.2 ст. 170 ПКУ, вказується у рядку 10.5 розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про майновий стан і доходи. У разі отримання таких прибутків разом з декларацією заповнюється та подається додаток Ф1 до декларації.

У графі 3 рядка 10.5 декларації вказується значення рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації;

у графах 4, 5 рядка 10.5 декларації вказуються значення рядків 4.1, 5.1 додатка Ф1 до декларації;

у графах 6, 7 рядка 10.5 декларації вказуються значення рядків 4.2, 5.2 додатка Ф1 до декларації

 

Як у декларації про майновий стан і доходи вказується сума іноземних доходів, отриманих ФО з джерел за межами України?

Сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до п. 170.11 ст. 170 ПКУ, вказується фізичною особою у рядку 10.7 розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про майновий стан і доходи.

У графі 3 рядка 10.7 декларації вказується сума іноземних доходів, перерахована у гривнях, з урахуванням норм п. 164.4 ст. 164 ПКУ;

у графі 6 рядка 10.7 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %;

у графі 7 рядка 10.7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за № 1ДФ

 

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО та за якою ознакою доходу відображається у податковому розрахунку за формою № 1ДФ, компенсована працівнику сума вартості проїзду до місця знаходження навчального закладу та назад?

Дохід у вигляді компенсованої працівнику суми вартості проїзду до місця знаходження навчального закладу та назад оподатковується ПДФО за ставкою 18 % з відповідним відображенням у податковому розрахунку за формою № 1ДФ як дохід, отриманий у вигляді додаткового блага під ознакою «126»

ПОДАТОК НА ДОХОДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

104.08

Порядок ведення обліку доходів та витрат

 

Протягом якого періоду від дати державної реєстрації або дати переходу зі спрощеної системи оподаткування фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані зареєструвати Книгу обліку доходів і витрат?

Фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування до початку здійснення діяльності або дати переходу зі спрощеної системи оподаткування зобов’язані зареєструвати Книгу обліку доходів і витрат після дати їх державної реєстрації

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.01

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

 

Чи підпадають під валютний нагляд операції з експорту та імпорту товарів, які здійснюються між суб’єктами господарської діяльності України та фізичними особами — нерезидентами, які не є іноземними суб’єктами господарювання?

Якщо взаємовідносини між суб’єктами господарської діяльності України і фізичними особами — нерезидентами, які не є іноземними суб’єктами господарювання за своєю сутністю, є господарською діяльністю, оформлені зовнішньоекономічним договором (контрактом) відповідно до якого проводяться операції з експорту та імпорту товарів за якими банк здійснює валютний нагляд, то такі відносини підпадають під валютний нагляд

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.13

Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

116.13.01

Реєстрація та облік платників акцизного податку — осіб, які реалізують пальне або спирт етиловий

 

Чи має право платник акцизного податку — отримувач пального або спирту етилового подати до контролюючого органу скаргу при порушенні особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних?

При порушенні особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних платник акцизного податку — отримувач пального або спирту етилового має право протягом 60 календарних днів, що настають за днем реалізації пального або спирту етилового, подати до контролюючого органу за місцем свого обліку заяву із скаргою на таку особу, яка реалізує пальне або спирт етиловий

116.13.02

Інші питання системи електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового

 

На яку дату розраховується офіційний курс гривні до іноземної валюти при заповненні заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального, у тому числі якщо реалізація пального, складання акцизної накладної, її реєстрація та дата подання заявки на поповнення здійснюється в різних звітних періодах?

У графі 8 заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального зазначається інформація щодо офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Нацбанком, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється складення заявки (показник залишається незмінним протягом кварталу)

 

Як до облікової картки платника в СЕАРП та СЕ вноситься обсяг пального, ввезеного на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок, в тому числі якщо суб’єкт господарювання ще не зареєстрований платником акцизного податку з реалізації пального на момент оформлення митної декларації (у тому числі попередньої та тимчасової)?

Обсяг ввезеного на митну територію України пального, за який сплачено акцизний податок, автоматично вноситься до облікової картки платника в СЕАРП та СЕ відповідно до поданої до контролю­ючих органів митної декларації (у тому числі тимчасової). 

При цьому особа, яка ввозить на митну територію України пальне, має бути зареєстрована платником акцизного податку в СЕАРП та СЕ. Не передбачено внесення до СЕАРП та СЕ обсягу ввезеного на митну територію України пального особою, яка не зареєстрована в СЕАРП та СЕ платником акцизного податку

116.13.03

Акцизні накладні

 

Як суб’єкт господарювання, який реалізує пальне, надсилає для реєстрації другий примірник акцизної накладної/ розрахунку коригування акцизної накладної розпоряднику акцизного складу — отримувачу пального?

 Передача акцизної накладної/розрахунку коригування акцизної накладної в електронній формі між суб’єктом господарювання, який реалізує пальне або спирт етиловий, та розпорядником акцизного складу — отримувачем пального або спирту етилового здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг», одним із способів, передбачених домовленістю між ними, зокрема: за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ

 

Як здійснюється нумерація акцизної
накладної/розрахунку коригування акцизної накладної та заявок на поповнення (коригування) залишку пального/спирту етилового?

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Мінфіну від 19.06.2019 р. № 262.

У полі «Порядковий номер» акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового зазначається цифровий номер, (не має містити літер чи інших символів), який відповідає послідовному номеру такого документа, складеного платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) протягом певного періоду. 

Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на попов­нення (коригування) залишку пального та заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового не може починатися з «0».

У клітинках порядкового номера акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

Не допускається складання платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) документа одного виду (акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового) за однією датою з однаковим порядковим номером.

При цьому послідовна нумерація акцизних накладних здійснюється зручним для платника податку способом: або з першого номера в певному періоді (зокрема, місяць, квартал), або наростаючим підсумком з початку року

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.08

Вимоги до відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансовиї установах

 

Які є підстави для відмови контролюючим органом у взятті на облік рахунку платника податків та які передбачено коди причин відмови?

Пунктом 1 розділу ІІІ Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Мінфіну від 18.08.2015 р. № 721, передбачено, що підставами для відмови у взятті контролюючим органом рахунка на облік є:

1) відсутність платника податків на обліку в контролюючому органі;

2) наявність інформації про зняття з обліку в контролюючому органі чи запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

3) некоректна дата зміни рахунку за стандартом IBAN — дата зміни рахунку є ранішою, ніж дата відкриття рахунку, номер якого було змінено, або дата зміни рахунку є пізнішою, ніж дата завершення перехідного періоду, встановленого для проведення зміни (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN;

4) наявність у Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції (крім рахунків у цінних паперах);

5) наявність у Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку. Надходження до фінансової установи повідомлення-відповіді з такою причиною відмови свідчить про те, що рахунок уже взято на облік контролюючим органом. У такому разі повідомлення-відповідь буде містити дату взяття рахунку на облік у контролюючому органі. Отримання фінансовою установою повідомлення-відповіді з причиною відмови у зв’язку з наявністю в Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку є підставою для початку видаткових операцій за цим рахунком платника податків;

6) наявність у Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб інформації про направлення до ЄДР відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

7) наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік у контролюючих органах;

8) наявність у Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України);

9) відсутність у ЄДР платника податків — фізичної особи — підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, іншої організації, які відповідно до законодавства мають бути включені до ЄДР;

10) наявність у Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття рахунку, щодо якого в повідомленні від фінансової установи надійшла інформація про зміну рахунку за стандартом IBAN;

11) надходження в повідомленні про зміну рахунку за стандартом IBAN інформації про попередній рахунок (у старому форматі), яка не відповідає відомостям Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб чи Реєстру самозайнятих осіб (рахунок відкритий іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції).

Перелік кодів причин відмови у взятті на облік рахунку платника податків наведено в додатку 8 до Порядку (п. 2 розділу ІІІ Порядку)

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

135.04

Загальні питання щодо стану розрахунків з бюджетом

 

Чи переноситься граничний термін сплати податків і зборів (крім ЄСВ), якщо останній день строку сплати припадає на вихідний або святковий день, а також у зв’язку з перенесенням термінів подання податкових декларацій?

Граничні терміни сплати податків і зборів (крім ЄСВ) не переносяться, якщо останній день строку їх сплати припадає на вихідний або святковий день, а також у зв’язку з перенесенням термінів подання податкових декларацій. При цьому податкові зобов’язання необхідно сплатити напередодні встановленого граничного терміну. Слід зазначити, що особливості сплати ЄСВ встановлені Інструк­цією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженою наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

130.04

Порядок обчислення, подання розрахунків та сплати

 

Який коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства застосовується за ІІ квартал 2019 року для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин гірничими підприємствами, які порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр?

Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за ІІ квартал 2019 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 52,92 % — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки Нацбанку

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.08

Борг та застосування вимог

 

Якими засобами (на паперових носіях чи в електронному вигляді) платники ЄСВ можуть направити до органу ДПС скарги на вимоги про сплату недоїмки зі сплати ЄСВ та на рішення про нарахування пені та накладання штрафу?

 Платники ЄСВ можуть направити до органу ДПС скарги на вимоги про сплату недоїмки зі сплати ЄСВ та на рішення про нарахування пені та накладання штрафу особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства, засобами поштового або електрон­ного зв’язку