Аналітика

Огляд відповідей ДФС (вересень, частина ІІІ)

23.09.2019 / 10:05

Підготовлено за поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.25

Бюджетне відшкодування

 

Який номер рахунку зазначається в перехідний період запровадження банківського рахунку за стандартом IBAN в додатку 4 до декларації з ПДВ (Д4) при заявленні суми від’ємного значення до бюджетного відшкодування на поточний рахунок (рядок 20.2.1)?

У період запровадження банківського рахунку за стандартом IBAN платник податку, якому вже банком відкрито рахунок за стандартом IBAN, у додатку 4 до податкової декларації з ПДВ, у полях «просимо перерахувати на рахунок №» та/або «№ рахунку у банку» зазначає номер такого рахунку, при цьому поле «МФО» не заповнюється

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.18

Особливості оподаткування нерезидентів

 

Чи утримується резидентом податок на доходи нерезидента згідно з пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ у разі виплати доходу з джерелом його походження з України у вигляді дивідендів, якщо нерезидент відступає право вимоги отримання дивідендів на користь резидента України?

У разі виплати нерезиденту доходу із джерелом їх походження з України у вигляді дивідендів, такі доходи підлягають оподаткуванню відповідно до положень п. 141.4 ст. 141 ПКУ незалежно від способу виплати такого доходу, у тому числі шляхом зарахування згідно з договором уступки вимоги зобов’язання, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності

 

Чи підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента безоплатно надані товари, послуги, ОЗ нерезиденту — юридичній особі?

Якщо безоплатно надані товари, послуги, основні засоби нерезиденту — юридичній особі відповідно до первинних документів є благодійним внеском та пожертвуванням, то такі доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підпадають під визначення доходів, зазначених у пп. «ї» пп. 141.4.1 ст. 141 ПКУ, та підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента. 

В інших випадках безоплатно надані товари, послуги, основні засоби нерезиденту — юридичній особі розглядаються як інші доходи нерезидента відповідно до пп. «й» пп. 141.4.1 ст. 141 ПКУ, що оподатковуються у порядку, встановленому пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності

ПОДАТОК НА ДОХОДИ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

105.04

Порядок визначення доходів

 

Чи враховуються при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, наймані працівники, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку?

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, може використовувати працю не більш як чотирьох фізичних осіб, при цьому працівники, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного/шестирічного віку, не враховуються в кількість найманих, праця яких використовується

 

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.03

Суб’єкти господарської діяльності, які мають право не застосовувати реєстратори розрахункових операцій

 

Чи можуть фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку, які здійснюють перевезення пасажирів, при продажу квитків, білетів, талонів не застосовувати РРО, а вести РК та КОРО у разі перевищення обсягу доходу 1 млн грн?

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку, які здійснюють перевезення пасажирів, у разі проведення розрахунків з використанням талонів, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, РРО не застосовують

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.03

Ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

Які підстави анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами?

Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі: 

заяви суб’єкта господарювання; 

рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;

несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;

рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно імпортерів);

рішення суду про встановлення факту торгівлі суб’єктом господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного податку;

рішення суду про встановлення факту переміщення суб’єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем;

порушення вимог ст. 153 Закону України від 19.12.95 р. № 481/95-BP щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях;

отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами;

встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.12

Окремі норми щодо відповідальності платників податку

 

Яка відповідальність застосовується до 01.10.2019 р. за порушення встановлених ст. 231 ПКУ граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН?

До 01.10.2019 р. відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації АН/РК в ЄРАН, встановлених ст. 231 ПКУ, застосовується у розмірах та порядку, передбачених редакцією ст. 1202 ПКУ без врахування змін, внесених Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VІІІ, тобто до АН/РК, складених на операції з реалізації пального, здійснені до 01.07.2019 р., а саме:

порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації АН/РК в ЄРАН, встановлених ст. 231 ПКУ, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі: 

2 % від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких АН/РК, — у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

10 % суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких АН/РК, — у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

20 % суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких АН/РК, — у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

30 % суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких АН/РК, — у разі порушення терміну реєстрації від 61 до 90 календарних днів;

40 % суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких АН/РК, — у разі порушення терміну реєстрації на 91 і більше календарних днів.

Відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації АН/РК в ЄРАН протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний скласти АН/РК, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 % суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, на які платник податку зобов’язаний скласти таку АН/РК.

Сума акцизного податку для цілей пунктів 1202.1 і 1202.2 ст. 1202 ПКУ визначається за ставкою, що встановлена на дату реалізації пального, та курсом Нацбанку, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального

116.13

Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

116.13.01

Реєстрація та облік платників акцизного податку — осіб, які реалізують пальне або спирт етиловий

 

Як буде закрито електронний рахунок платника акцизного податку та анульовано реєстрацію платника акцизного податку, який не зареєструвався в СЕАРП та СЕ?

Пунктом 18 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі — Порядок) встановлено, що електронний рахунок платника акцизного податку, зареєстрованого в СЕАРП, який не зареєстрований в СЕАРП та СЕ станом на 02.07.2019 р., закривається 23.07.2019 р. за правилами, встановленими для закриття електронного рахунку в разі анулювання реєстрації як платника акцизного податку.

Для закриття електронних рахунків ДПС надсилає Державній казначейській службі (далі — Казначейство) відомості, в яких зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) платника акцизного податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), номер електронного рахунка (п. 23 Порядку).

Казначейство протягом операційного дня, в який надійшли такі відомості, закриває електронні рахунки.

Повідомлення про закриття електронного рахунку Казначейство надсилає ДПС не пізніше операційного дня, що настає за днем його закриття

116.13.02

Інші питання системи електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового

 

В якому порядку платник акцизного податку отримує інформацію про реквізити його електронного рахунка?

Електронні рахунки відкриваються виключно на підставі відомостей, які ДФС після внесення осіб до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового протягом одного робочого дня надсилає Казначейству (п. 18 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабміну від 24.04.2019 р. № 408 (далі — Порядок № 408)).

У таких відомостях зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) платника акцизного податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), номер бюджетного рахунку, код згідно з ЄДРПОУ та МФО Казначейства.

Казначейство протягом операційного дня, в який надійшли такі відомості, відкриває електронні рахунки.

Казначейство надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника акцизного податку не пізніше операційного дня, що настає за днем відкриття такого рахунка. Після надходження зазначеного повідомлення ДФС інформує платника акцизного податку про реквізити його електронного рахунка (п. 19 Порядку № 408)

 

В які терміни подаються заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними на включення/виключення до/з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий?

Суб’єктам господарювання необхідно подавати заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними на включення або виключення до/з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, до настання дати початку періоду транспортування пального

 

Як визначаються об’єкт та база оподаткування акцизним податком при реалізації пального або спирту етилового?

Об’єктами оподаткування є операції з реалізації з акцизного складу/акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального або спирту етилового понад обсяги, що:

отримані з інших акцизних складів/акцизних складів пересувних, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН);

ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 ст. 213 ПКУ, або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених ст. 229 ПКУ, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН (пп. 213.1.12 ст. 213 ПКУ).

У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках (п. 214.4 ст. 214 ПКУ)

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

132.06

Відповідальність податкових агентів

 

Чи будуть притягуватись до відповідальності податкові агенти за порушення терміну сплати військового збору, з урахуванням затримки відкриття відповідних рахунків для сплати військового збору органами Державної казначейської служби України?

У разі затримки з відкриттям рахунків для сплати військового збору рекомендуємо податковим агентам акумулювати суми коштів, призначені для сплати військового збору, з метою їх подальшого перерахування на відповідні рахунки. У разі виконання зазначених дій податкові агенти не притягуватимуться до відповідальності за порушення терміну сплати військового збору

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

137.07

Складання та подання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення для податкового контролю

 

За якою формою подається Звіт про контрольовані операції за 2018 рік у зв’язку зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 10.06.2019 р. № 242?

Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції (далі — Звіт) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі.

09.08.2019 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 10.06.2019 р. № 242 «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі — Наказ № 242), яким внесено зміни до форми та Порядку складання Звіту, затверджених наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8.

Звіт за 2018 рік заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими Наказом № 242.

Водночас Звіти за 2018 рік, подані платниками до набрання чинності Наказом № 242 та запрова­дження можливостей надання Звіту за оновленою формою, вважаються дійсними