Аналітика

Списання зіпсованих ТМЦ: чи є податкові різниці?

07.10.2019 / 10:41
Списання зіпсованих ТМЦ: чи є податкові різниці?

Олександр ЗОЛОТУХІН, консультант з бухгалтерського та податкового обліку

У  зазначеній ІПК розглядається ситуація, за якої підприємство — платник податку на прибуток списало з балансу зіпсовані ТМЦ (шкіру ВРХ, напівфабрикати). Чи передбачено податкові різниці для такої ситуації?

Податківці відповіли: «Ні». Таких різниць ПКУ не встановлює. При цьому ДФС нагадала, що об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств за пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ є фінрезультат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінзвітності за стандартами бухобліку та відкоригований (збільшений або зменшений) на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (податкові різниці).

Натомість традиційно для подібних роз’яснень в ІПК не дано чіткої відповіді про те, як зіпсовані ТМЦ відображаються у бухобліку та яким чином таке відображення впливає на фінрезультат. ДФС лише зазначила, що відповіді на ці запитання належать до компетенції Мінфіну. Тому розглянемо видані ним нормативні акти, які регламентують питання обліку зіпсованих ТМЦ.

Пунктом 5.7 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2, встановлено, що нестачі та втрати запасів у межах встановлених норм природного убутку під час зберігання, а також понад норми природного убутку визнаються витратами звітного періоду з відображенням їх фактичної собівартості (з урахуванням транспортно-заготівельних витрат) за Дт субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей». 

Нестачі й втрати від псування цінностей включаються до інших операційних витрат (п. 20 ПБО 16 «Витрати»). Тобто відображаються на субрахунку 947.

Витрати з субрахунку 947 списують на фінрезультати таким записом Дт 791 Кт 947. Тобто вартість списаних зіпсованих ТМЦ зменшує фінрезультат до оподаткування, який і є базою для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

Слід зауважити, що у разі якщо підприємство нараховує ПДВ за п. 198.5 ст. 198 ПКУ, такий ПДВ відображається бухгалтерським записом Дт 947 Кт 641. Тобто сума ПДВ збільшує витрати, які надалі списують на фінрезультати. Таким чином, сума ПДВ також зменшує фінрезультат до оподаткування.

При цьому вартість понаднормових втрат у складі зіпсованих ТМЦ до прийняття рішення про конкретних винуватців відображається на позабалансовому субрахунку 072«Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». Після вирішення питання про винуватців, які мають відшкодувати втрати, суми, що відображалися на суб­рахунку 072, списуються. Одночасно сума, що належить до відшкодування, зараховується до складу дебіторської заборгованості та іншого операційного доходу і відображається таким бухгалтерським записом Дт 375 Кт 716.

Довідково

Зіпсовані ТМЦ: списання відображається за правилами бухобліку

Індивідуальна податкова консультація від 08.08.2019 р. № 3687/6/99-99-15-02-02-15/ІПК (витяг)

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування операцій зі списання зіпсованих товарно-матеріальних цінностей (шкіра ВРХ, напівфабрикат) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств на підставі абзацу першого пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Отже, витрати від списання вартості зіпсованих товарно-матеріальних цінностей, сформовані платником податку згідно з правилами бухгалтерського обліку, не передбачають формування різниць для коригування фінансового результату до оподаткування.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями).

<…>

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42