Аналітика

Огляд ІПК

21.10.2019 / 09:41

ПДВ

Придбання програмної продукції у нерезидента

Операції з постачання програмної продукції від нерезидента резиденту на митну територію України є об’єктом оподаткування ПДВ, які, в свою чергу, відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ не оподатковуються ПДВ.

Формою податкової декларації з ПДВ та порядком її заповнення не передбачено відображення в декларації обсягів придбання товарів і необоротних активів, ввезених на митну територію України із застосуванням звільнення від оподаткування, та обсягів послуг, отриманих від нерезидента, місцем постачання яких за ст. 186 ПКУ визначена митна територія України, і на які поширюється режим звільнення від оподаткування, а тому такі операції в декларації не відображаються.

/ІПК від 08.10.2019 р. № 627/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Округлення вартісних та кількісних показників у ПН

ГУ ДПС у м. Києві нагадала, що за пп. 9 п. 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 (далі — Порядок № 1307), до графи 11 вноситься сума ПДВ. Графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування) заповнюється у гривнях з копійками, але з урахуванням особливостей здійснення окремих операцій з постачання товарів/послуг допускається зазначення в цій графі показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків включно після коми.

При цьому Порядком № 1307 не визначено обмеження щодо кількості знаків, яку можуть містити після коми кількісні показники, що зазначаються у графі 6 податкової накладної, а також правила округлення як вартісних, так і кількісних показників, отриманих внаслідок розрахунку.

Для визначення розрахованих вартісних показників та кількісних показників податкової накладної застосовується правило математичного округлення, яке полягає у збільшенні відповідного знака на «1» (одиницю), якщо наступний за ним знак, який скорочується, дорівнює або перевищує «5» (п’ять).

Необхідною кількістю знаків після коми у кількісному показнику вважається така кількість, якої достатньо для правильного розрахунку вартісного показника у графі 10 податкової накладної та рядків І — IX розділу А податкової накладної.

Враховуючи зазначене та те, що для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносять до податкового кредиту, є податкові накладні, отримані з ЄРПН, платник має право на віднесення до податкового кредиту сум ПДВ згідно зі складеними та зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними, сформованими на підставі первинних бухгалтерських документів.

/ІПК від 28.10.2019 р. № 649/ІПК/26-15-04-01-18/

Умови звільнення від ПДВ операцій боржників

Режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений п. 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється на операції платника податку — боржника з постачання товарів (у тому числі самостійно виготовлених товарів) за умови, якщо компенсація (оплата), отримана платником податку — боржником від покупця за такі товари, буде використана виключно для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого за вимогами Закону України від 14.06.2016 р. № 1414-VIII «Про фінансову реструктуризацію», або плану санації, затвердженого відповідно до ст. 6 Закону України від 14.05.92 р. № 2343-ХІІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

При цьому для платників податку, по яких порушено провадження у справі про банкрутство, нормами ПКУ не встановлено обмежень щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного п. 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

/ІПК від 08.10.2019 р. № 657/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Повернення частини авансу, якщо з дати складання ПН минуло 1095 днів

У разі якщо після сплину 1095 календарних днів з дати виникнення податкових зобов’язань та складання податкових накладних при отриманні авансового платежу за товар, який підлягає постачанню, відбувається повернення частини такого авансового платежу, розрахунок коригування до таких податкових накладних не може бути зареєстрований в ЄРПН та, відповідно, підстави для зменшення податкових зобов’язань у платника податку — продавця відсутні.

При цьому покупець у разі повернення йому постачальником частини авансового платежу зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ на суму зменшення компенсації вартості товару (частини авансового платежу, що повернута постачальником), використовуючи механізм, визначений п. 198.5 ст. 198 ПКУ, та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову накладну, з урахуванням особливостей, визначених Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307, для складання податкових накладних відповідно до вказаної норми.

/ІПК від 08.10.2019 р. № 659/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Бази оподаткування за операціями, що не є госпдіяльністю платника

Як пояснила ДФС України, податкові зобов’язання з ПДВ та податковий кредит платника податку визначаються виходячи з вартості поставлених та придбаних товарів/послуг. Зазначений принцип застосовується також і при нарахуванні податкових зобов’я­зань з ПДВ за п. 198.5 ст. 198 ПКУ.

Виходячи із зазначеного у разі використання придбаних товарів в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (у тому числі у разі списання таких товарів), податкові зобов’язання за п. 198.5 ст. 198 ПКУ нараховуються виходячи з тієї вартості, за якою відбувалося придбання цих товарів.

Наприклад, за товарами, придбаними за ціною 90 грн, такі податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються виходячи з вартості їх придбання (90 грн); за товарами, придбаними за ціною 70 грн, податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються виходячи з такої вартості придбання (70 грн), і так далі.

При цьому з метою нарахування податкових зобов’язань за п. 198.5 ст.198 ПКУ у зв’язку з використанням придбаних товарів у негосподарській діяльності платник податку визначає вартість придбання таких товарів на підставі первинних документів, які засвідчують факт їх придбання, та даних бухгалтерського обліку.

/ІПК від 11.10.2019 р. № 730/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Платні послуги закладів охорони здоров’я

Операції з постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, звільняються від оподаткування ПДВ за винятком послуг, перерахованих у підпунктах «а» — «о» пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 ПКУ, які підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку.

З питання правомірності віднесення послуг до категорії послуг з охорони здоров’я рекомендовано звернутися до МОЗ.

/ІПК від 15.10.2019 р. № 762/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Ввезення товарів в Україну у зв’язку з гарантійною заміною

При митному оформленні товарів, що ввозяться на митну територію України, у тому числі у зв’язку з гарантійною заміною попередньо ввезених товарів, платник податку здійснює сплату ПДВ за податковими зобов’язаннями за п. 187.8 ст. 187 ПКУ та на дату такої сплати відносить суми податку до податкового кредиту на підставі належним чином оформлених митних декларацій незалежно від того, почали такі товари використовуватися в оподатковуваних операціях платника податку чи ні.

Щодо необхідності компенсації покупцями сум ПДВ, які були сплачені платником податку під час митного оформлення товару при їх ввезенні на митну територію України, слід зазначити, що така необхідність нормами ПКУ не передбачена. Господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, регулюються ГКУ.

/ІПК від 10.10.2019 р. № 704/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Знищення поголів’я тварин у зв’язку з форс-мажорними обставинами

Оскільки поточні біологічні активи та товари не відносяться до основних засобів, то при здійсненні операцій з їх ліквідації, у тому числі у зв’язку з форс-мажорними обставинами, такий платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та скласти і зареєструвати в ЄРПН в установлені ПКУ терміни зведену податкову накладну за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 ПКУ, виходячи з бази оподаткування ПДВ, визначеної за п. 189.1 ст. 189 ПКУ, оскільки такі біологічні активи та товари не будуть у подальшому використовуватись в оподатковуваних ПДВ операціях.

При здійсненні операцій з ліквідації поточних біологічних активів та інших товарів, задіяних у виробництві (вирощуванні) таких біологічних активів, податкові зобов’язання з ПДВ за п. 198.5 ст. 198 ПКУ визначаються виходячи з вартості товарів/послуг, які були придбані з ПДВ та використані для виробництва (вирощування) таких поточних біологічних активів, що ліквідуються, та вартості інших товарів, що підлягають ліквідації, які були придбані з ПДВ.

/ІПК від 09.10.2019 р. № 680/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Виплата доходу нерезиденту постійним представництвом

При виплаті постійним представництвом нерезидента доходу (прибутку) на користь такого нерезидента податок, визначений за пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ, не справляється у разі якщо такий дохід (прибуток), який виплачує представництво нерезиденту, був оподаткований податком на прибуток при визначенні доходу (прибутку) з джерелом походження з України від провадження нерезидентом господарської діяльності через своє постійне представництво в Україні за пп. 141.4.7 ст. 141 ПКУ.

/ІПК від 11.10.2019 р. № 739/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Визначення господарських операцій контрольованими з резидентом Російської Федерації

ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадано, що постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1045, як набрала чинності  01.01.2018 р., затверджено Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ. До зазначеного Переліку держав Російську Федерацію не включено.

Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затверджено постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480. До зазначеного Перелік Російську Федерацію не включено.

Отже, якщо господарські операції, які здійснюються між платником податку та резидентом Російської Федерації, не відповідають вимогам пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ за 2018 рік, такі господарські операції не визнаються контрольованими.

/ІПК від 08.10.2019 р. № 629/ІПК/04-36-05-07-15/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Оподаткування роялті

ДПС України пояснила, що дохід у вигляді роялті, отриманий фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку від надання права користування юридичній особі торговою маркою на підставі лізингового договору, оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку — фізичних осіб. Тобто такий дохід включається до їх загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 09.10.2019 р. № 678/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Нарахування ЄСВ у період припинення діяльності підприємства

ДПС України нагадала, що базою нарахування ЄСВ для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати на умовах трудового договору (контракту) та сума винагороди за цивільно-правовими договорами. У разі якщо установчими документами передбачено, що на період тимчасового припинення діяльності підприємства функцію керівника виконує його засновник, при цьому дохід або винагорода йому не виплачується, то база нарахування ЄСВ відсутня.

/ІПК від 11.10.2019 р. № 723/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Списання фактичних втрат алкогольних напоїв

Для товариства, що здійснює виробництво бренді та напоїв алкогольних, вироблених за коньячною технологією, розлитих в упаковку типу «Bag in box» місткістю від 2 л та більше, за умови реалізації такої продукції на експорт, коньяків України, бренді та напоїв алкогольних, вироблених за коньячною технологією, розлитих у скляну тару місткістю більше ніж 0,75 л, списання фактичних втрат можливо виключно за наявності норм втрат, що затверджені в установленому порядку.

За понаднормативні втрати, не виправдані згідно з чинним законодавством, та незабезпечення виходу продукції суб’єкти господарювання сплачують акцизний податок у розмірі, визначеному законом.

/ІПК від 11.10.2019 р. № 738/6/99-00-04-01-02-15/ІПК/

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Використання у діяльності зварювальної газової суміші

Підприємство, що використовує у господарській діяльності зварювальний пристрій, функціонування якого забезпечує зварювальна газова суміш ОЖЖЮСЖ 2, є платником екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, що утворюються при використанні зварювального пристрою.

/ІПК від 10.10.2019 р. № 683/ІПК/26-15-04-02-18/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Бюджетні кошти

Право платника єдиного податку не включати до складу свого доходу суми коштів цільового призначення, що надійшли у тому числі з бюджетів, у тому числі в межах державних програм, передбачено пп. 4 п. 292.11 ст. 292 ПКУ. Якщо діяльність підприємства платника єдиного податку третьої групи, що надає медичні послуги населенню, у тому числі в рамках програми медичних гарантій, має ознаки передбачені зазначеним підпунктом, то підприємство може для обчислення податкових зобов’язань з єдиного податку не включати до доходу кошти, отримані за договором з Національною службою здоров’я України.

/ІПК від 11.10.2019 р. № 737/6/99-00-04-03-02-15/ІПК/

РРО

Заокруглення у чеку сум розрахунків готівкою за товари

Суб’єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чека так:

  • після рядка 7 фіскального чека перед рядком 8 фіскального чека додати нові рядки «Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення» та «заокруглена знижка/заокруглена надбавка»;
  • в рядку 8 фіскального чека «СУМА» зазначати «Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення». Саме вказана сума вважається сумою розрахунку за відповідним розрахунковим документом.

При цьому до підсумку розрахункових операцій Z-звіту та X-звіту має потрапляти загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), тобто сума з розрахункових документів після заокруглення.

/ІПК від 10.10.2019 р. № 700/6/99-00-05-04-01-15/ІПК/

Ведення касової книги у відокремленому підрозділі

Суб’єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги та забезпечують зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 ПКУ, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО — у разі її використання) з метою обліку операцій з готівкою в національній валюті мають право не вести касову книгу у відокремленому підрозділі.

/ІПК від 10.10.2019 р. № 687/ІПК/11-28-05-05-08/

Коли застосування РРО є обов’язковим

Суб’єкти господарювання — платники єдиного податку другої групи у разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 000 000 грн при отриманні грошових коштів від юридичних та фізичних осіб в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при наданні послуг, у тому числі юридичних, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки з використанням РРО.

РРО не застосовується у разі проведення розрахунків між суб’єктами господарювання у безготівковій формі, а саме при переказі коштів з розрахункового рахунка суб’єкта господарювання, який отримує товари роботи (послуги), на розрахунковий рахунок постачальника товару, робіт (послуг) згідно з рахунком-фактурою, договором тощо.

/ІПК від 08.10.2019 р. № 634/ІПК/05-99-05-05-13/