Аналітика

АЕО в Україні: на шляху до встановлення партнерських відносин бізнесу і митниці

21.10.2019 / 09:44

Ірина МЕСЕЧА,
головний державний інспектор відділу організації переміщення та контролю за доставкою товарів
Управління організації контролю за переміщенням товарів
Департаменту організації митного контролю та оформлення ДФС України

2 жовтня Верховна Рада підтримала в цілому законопроект від 29.08.2019 р. № 1048 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів».

Зазначений законопроект розроблено з метою встановлення довірчих (партнерських) відносин бізнесу і митниці, запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора (далі — АЕО) та виконання Україною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС (далі — Угода).

Українське митне законодавство має поступово наближуватися до митного законодавства ЄС. При цьому одним із етапів адаптації є запровад­ження в Україні інституту АЕО, аналогічного тому, що функціонує в ЄС.

Інститут АЕО було запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі.

Статус АЕО підтверджує найвищий ступінь довіри митниці до підприємства і, як наслідок, дає можливість застосовувати найбільший перелік спеціальних спрощень та користуватися перевагами під час здійснення митних формальностей щодо товарів, які переміщуються такими підприємствами.

Проектом пропонується запровадити дієвий механізм інституту АЕО, подібний тому, що функціонує в ЄС, з перспективою їх подальшого взаємного визнання, що передбачено ст. 80 Угоди та є одним із основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС.

Майбутнє визнання статусу національних АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських АЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Прийняття законопроекту забезпечить:

 • надання суттєвих спрощень митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри;
 • закладення передумов для майбутнього визнання статусу авторизованих економічних операторів, що надається митними органами України, уповноваженими органами країн ЄС, та участь українських АЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів відповідно до вимог Рамкових стандартів ВМО;
 • підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринку.

Сьогодні програми АЕО вже реалізовано у 83 країнах світу. Ще 19 країн знаходяться в активній стадії впровадження.

За останній рік кількість укладених у світі міжнародних угод про взаємне визнання АЕО різних країн (груп країн) зросла з 57 до 78. За даними ЄС, понад 80 % усіх митних оформлень здійснюється підприємствами, які використовують інструменти програми АЕО.

Отже, підприємство-резидент, що виконує будь-яку роль в міжнародному ланцюзі постачання товарів (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу) у разі отримання авторизації, передбаченої законопроектом № 1048, набуде статусу АЕО.

авторизація АЕО може бути кількох типів:

 • про надання права на застосування спеціальних спрощень (далі — АЕО-С);
 • про підтвердження безпеки та надійності (далі — АЕО-Б).

Підприємство самостійно обиратиме тип авторизації та може одночасно мати авторизації обох типів.

Авторизація АЕО визнаватиметься на всій території України.

Визнання митними адміністраціями іноземних держав авторизації АЕО, отриманої підприємствами-резидентами, здійснюватиметься відповідно до міжнародних договорів України.

Для надання авторизації АЕО застосовуються такі критерії:

 • дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності;
 • належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації;
 • стійкий фінансовий стан;
 • забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства;
 • дотримання стандартів безпеки та надійності.

Авторизація АЕО-С надаватиметься за умови підтвердження відповідності підприємства критеріям, визначеним у пунктах 1 — 4, а авторизація АЕО-Б — за умови підтвердження відповідності підприємства критеріям, визначеним у вищенаведених пунктах 1 — 3 та 5.

Авторизація АЕО-С або АЕО-Б, за умови, що її дія не була зупинена або така авторизація не була анульована, є підтвердженням відповідності підприємства критеріям АЕО.

Авторизація АЕО надається безоплатно та діє безстроково. У випадках, визначених статтями 17 та 18 МКУ, дія авторизації АЕО може бути зупинена або анульована.

МКУ передбачено ведення Єдиного державного реєстру авторизованих економічних операторів. Держмитслужба України має забезпечувати його оприлюднення на своєму офіційному сайті.

Рішення про надання, відмову в наданні, зупинення (поновлення) дії або анулювання авторизації АЕО оформлюватиметься наказом Держмитслужби України.

Про прийняте рішення Держмитслужба України невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день з дня його прийняття:

надсилатиме підприємству з використанням інформаційних технологій копію відповідного наказу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису;

вноситиме відомості про надання, зупинення (поновлення) дії або анулювання авторизації АЕО до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів;

вноситиме відомості про надання або анулювання авторизації АЕО до Єдиного державного реєстру авторизованих економічних операторів.

Спеціальні спрощення та переваги АЕО

Підприємство, яке отримає авторизацію АЕО-С, матиме право у порядку та на умовах, визначених МКУ, застосовувати
такі спеціальні спрощення:

 • загальна фінансова гарантія;
 • самостійне накладення пломб спеціального типу;
 • процедура спрощеного декларування;
 • процедура випуску за місцезнаходженням.

Це передбачає отримання таких переваг, як:

 • виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в першочерговому порядку;
 • зниження ступеня ризику автоматизованою системою митного оформлення для визначення переліку митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
 • використання спеціально визначеної у разі наявності смуги руху в пункті пропуску через державний кордон України для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного призначення;
 • використання національного логотипа АЕО.

Підприємство, яке отримає авторизацію АЕО-Б, матиме право у порядку та на умовах, визначених МКУ, застосовувати спеціальне спрощення — самостійне накладення пломб спеціального типу. Крім того, підприємство, яке отримає авторизацію АЕО-Б, може користуватися такими перевагами:

 • отримання повідомлення митниці про те, що відповідні товари і транспортні засоби комерційного призначення на основі результатів аналізу ризиків за загальною декларацією прибуття обрано для проведення митного огляду в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України до моменту їх переміщення через митний кордон України1;
 • виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в першочерговому порядку;
 • зниження ступеня ризику автоматизованою системою митного оформлення для визначення переліку митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
 • використання спеціально визначеної у разі наявності смуги руху в пункті пропуску через державний кордон України для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного призначення;
 • використання національного логотипа АЕО.

Слід зазначити, що підприємства-нерезиденти також матимуть право користуватися вищезазначеними перевагами за міжнародними договорами України, що передбачають взаємне визнання підприємств зі статусом АЕО та підприємств, які виконують вимоги законодавства країни їх реєстрації, еквівалентні вимогам для надання авторизації АЕО згідно з Митним кодексом України.

______________
1 Втім законопроектом передбачено, що якщо результатами застосування системи управління ризиками свідчать, що направлення зазначеного повідомлення може вплинути на результати митного огляду, посадові особи митниці мають право проводити митний огляд без надсилання такого повідомлення (прим. авт.).