Аналітика

Податкові спори: огляд практики Верховного Суду

21.10.2019 / 09:46

Можливість зробити висновок про те, що витрати фактично понесені та спрямовані на отримання доходу, — критерій зменшення бази оподаткування податком на прибуток

Певний обсяг матеріальних та/чи трудових ресурсів у платника податків не є критерієм для отримання податкової преференції

До предмета камеральної перевірки включено своєчасність сплати узгодженої суми податкового зобов’язання

Платники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів зобов’язані декларувати всю суму плати незалежно від обсягів вирубки

Законодавство не зобов’язує господарюючого суб’єкта придбавати ТМЦ виключно на підставі письмових договорів купівлі-продажу 

Наявність зобов’язання прийняти податкові декларації обумовлює відсутність підстав для анулювання реєстрації ПДВ

Законодавство не містить застережень щодо строків, яких має бути дотримано від дати складання довідки щодо анулювання реєстрації платника ПДВ і  до прийняття відповідного рішення

Інформація, наявна в інформаційно-аналітичних базах відносно контрагентів суб’єкта господарювання, не є належним доказом

Заявник має право на відшкодування юридичних витрат лише у разі, якщо такі витрати були фактичними, неминучими та обґрунтованими