Статті

Сумлінна сплата екоподатку — крок до чистого довкілля!

04.11.2019 / 10:04
Сумлінна сплата екоподатку — крок до чистого довкілля!

Екологічний податок є одним із важливих компенсаторів негативного впливу на природу різного роду шкідливих та небезпечних факторів, які виникають у процесі господарської діяльності платників. У зв’язку з цим очільник Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Ганна ЧУБ акцентувала увагу суб’єктів господарювання на необхідності своєчасної та у повному обсязі сплати цього податку. 

Дніпропетровщина — самодостатній регіон із потужним промисловим потенціалом, який характеризується високим рівнем важкої індустрії, розвиненим сільськогосподарським виробництвом, багатими природними ресурсами тощо. Майже на всій території області переважають родючі чорноземні ґрунти.

Головною річкою гідрографічної мережі Дніпропетровщини є Дніпро. Розгалужена система водопостачання дає змогу вести інтенсивне сільське господарство. Дніпропетровщина багата на корисні копалини. Мінерально-сировинна база характеризується широкою різноманітністю видів і значними запасами деяких корисних копалин. В області є родовища та істотні запаси паливно-енергетичної сировини — вугілля, нафти, газу і газоконденсату, а також талько-магнезитової, каолінової, уранової, будівельної тощо.

Враховуючи галузеву специфіку регіону, важливим аспектом є підтримка стану навколишнього природного середовища на належному рівні.

Значна кількість підприємств, що знаходяться у регіоні, здійснюючи свою діяльність з метою отримання прибутків, не повинні забувати про конституційне право громадян на чисте довкілля.

Питання накопичення та утилізації промислових відходів має загально­державне значення, оскільки більша частина відходів містить шкідливі для навколишнього природного середовища та людини речовини.

Вирішення проблеми утилізації відходів — це очищення довкілля від токсичних речовин та отримання при цьому корисних продуктів і, як наслідок, економічного ефекту не тільки для суб’єктів господарювання (прибуток), а й для громадян (додаткові робочі місця).

Переробка відходів має велике екологічне значення, оскільки сприяє захисту довкілля від негативного їх впливу та забезпечує ощадливе використання матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів.

Тому навіть незначне поліпшення екологічного стану можна вважати певною мірою перемогою. Основним завданням на майбутнє є побудова зеленої економіки в області саме на межі зіставлення інтересів економіки та екології.

Наразі необхідно напрацьовувати спільні рішення підприємців та органів державної влади для покращення екологічної ситуації в області.

Одним із кроків до цього є забезпечення сумлінної сплати екологічного податку всіма суб’єктами господарювання, діяльність яких супровод­жується забрудненням навколишнього середовища.

Звертаємо увагу платників на важливість своєчасної сплати екологічного податку, що зараховується до загального фонду Державного бюджету України і спеціального фонду місцевих бюджетів та спрямовується на фінансування природоохоронних заходів у рамках державної екологічної політики України.

Ганна ЧУБ,
в. о. начальника Головного управління ДПC у Дніпропетровській області:
«Своєчасно та у повному обсязі сплачений екологічний податок — джерело фінансування природоохоронних заходів!»

Нагадуємо, що граничними термінами подання декларації з екологічного податку та сплати податкових зобов’язань з цього податку вважаються за:

І квартал 2019 року — 10 травня та 20 травня 2019 року відповідно;

ІІ квартал 2019 року — 9 серпня та 19 серпня 2019 року відповідно;

ІІІ квартал 2019 року — 11 листопада та 19 листопада 2019 року відповідно;

ІV квартал 2019 року — 10 лютого та 19 лютого 2020 року відповідно.